מסלול פיילוטים עזרטק: טכנולוגיה המסייעת לאנשים בגיל השלישי ולאנשים עם מוגבלות

על המסלול

המסלול תומך בתוכניות הרצה (פיילוטים) לרבות מחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיה אשר תסייע לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות ו/או לאוכלוסיית הגיל השלישי

מסלול זה הינו פרי שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין אגף הקרנות בביטוח לאומי והוא פועל תחת מסלול הטבה מספר 2 (ראו נספח ט”ו)השקעה בחדשנות טכנולוגית בשיתוף גורמי ממשל.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בחטיבת צמיחה תחת “דגשים לתכניות הרצה”.

מטרת המסלול

 1. פיתוח ובחינת טכנולוגיות ומוצרים חדשניים באמצעות אתרי הרצה ישראליים.
 2. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הטכנולוגיה המסייעת (Assistive Technology) ובחינת היתכנותן בקרב ארגונים ומוסדות רלוונטיים.
 3. עזרה בפיתוח מוצרים ובחינת היתכנותם באתרי הרצה למטרת עזרה לאוכלוסייה עם מוגבלות ולאנשים בגיל השלישי לצורך שיפור איכות חייהם ומתן עצמאות תפקודית.
 4. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיות ישראליות וכן לארגונים ללא מטרות רווח הפועלים בישראל ומעוניינים לפתח ולבחון את היתכנותן של טכנולוגיות מסייעות המשרתות אוכלוסיות עם מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות ואוכלוסיית הגיל השלישי.

מה מקבלים?

 • השקעה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.
 • חברות הפעולות באזורי פיתוח לאומי זכאיות לתוספת השקעה של 10%.
 • השקעה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מההוצאות המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות ועל המערכות התומכות בהן ועל השתלבותן של קבוצות יעד אלה בשוק העבודה.

                              לטבלה מונגשת

מדוע כדאי?

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות יישום באתר/י הניסוי וההרצה.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיילוט, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • השקעה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: השקעה רשות החדשנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות והארגונים ומקלה עליהם לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהם בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו”ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית, או מלכ”ר עם אישור ניהול תקין
 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין אתר הפיילוט לחברה על כוונתו להתקשרות עם החברה בתכנית ההרצה.
 • התכנית היא תכנית מחקר ופיתוח של טכנולוגיה שנועדה לשפר את איכות החיים בכל מעגלי החיים של הקבוצות המיועדות
 • אם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור יש לו אישור ניהול תקין מרשם העמותות וחל”צ בתוקף.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 2  (ראו נספח ט”ו) ונהלי המסלול.
 • שימו לב כי לאתר ההרצה אסור לשלם בגין ביצוע הפיילוט.

רגע לפני שאנחנו ממשיכים… חשוב לנו להדגיש:

עמידה בתנאי המסלול אינה מבטיחה קבלת מענק. בקשה שמוגשת נבחנת ומדורגת באופן יחסי לכלל הבקשות ובמגבלות התקציב הקיים.

קריטריונים להערכת בקשה

 • הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול (המופיעות תחת מסלול הטבה מס’ 2 נספח משנה ט”ו):
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית
 • רמת האתגרים במימוש התוכני.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף פעולה בין החברה לאתר הפיילוט והתועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ, בחו”ל ומסחור
 • מידת ההשפעה הצפויה של התכנית על שיפור איכות החיים, השתלבותה בחברה או השתלבותה בשוק העבודה של אוכלוסיית היעד, בשים לב לעלות המשוערת של תוצרי התכנית לצרכן הישראלי.

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG ומייחסת לה חשיבות רבה.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלולי הטבה ונהלי מסלול

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר. יש למלא ולצרף את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה לבקשה המקוונת.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
*השקעה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.
* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

 

טפסים ומסמכים להגשה

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

או הסכם, שעניינם הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה באתר ההרצה. במקרה שניתן לבצע את התכנית באתר הרצה ללא צורך באישור של גורם חיצוני, יש לציין זאת בבקשה.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30
 • לפניות בנוגע להליך הקליטה והגשת הטפסים, ניתן ליצור קשר עם מחלקת קליטה בדוא”ל: Klita@innovationisrael.org.il
 • לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה: Growth@innovationisrael.org.il
 • לשאלות הנוגעות בביטוח לאומי, יש לפנות לנורית הורוביץ, nurith@nioi.gov.il
הודעה חשובה

שימו לב!
נפתח הקול הקורא להגשת בקשות לפיילוטים במסלול זה,
לפרטים נוספים, לחצו כאן!

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>