קרן ישראל - הודו I4F

שימו לב: ניתן להגיש בקשות לקול הקורא במסלול עד לתאריך 5 בדצמבר 2019.

0
0
קרן ישראל – הודו לחדשנות טכנולוגית, (I4F), היא תכנית לשיתוף פעולה תעשייתי בין רשות החדשנות ומשרד המדע והטכנולוגיה ההודי (DST). על יישום הקרן מופקדת בישראל רשות החדשנות ו- Global Innovation & Technology Alliance) – GITA) בהודו. מטרת הקרן היא קידום ותמיכה במיזמי מו"פ משותפים בין חברות מהודו ומישראל, שנועדו לתת מענה לאתגרים טכנולוגים מגוונים. 
 
משנת 2018 מעמידה הקרן 40 מיליון דולר למשך חמש שנים לתמיכה בפרויקטים משותפים ותסייע במימון עד לגובה של 50% מהוצאות המו"פ המוכרות. סכומי התמיכה נעים בין רבע - 1.25 מיליון דולר לפרויקט מכל גוף מימון (ניתן לממן גם פרויקטים שעלותם נמוכה מרבע מיליון).

סוגי פרוייקטים הנתמכים ע"י הקרן:

  • פרויקטי מו"פ קלאסיים המאופיינים בחדשנות טכנולוגית משמעותית
  • פרויקטים של התאמת מוצרים
משך פרויקטinfo-icon בקרן - עד שנתיים. 
מסחור מוצלח של המוצר, יהווה בסיס להחזר המענק באמצעות תמלוגים.   
 

הקול הקורא הראשון של הקרן הושק בתאריך ה- 15.1.2018 ונסגר ב- 16.4.2018.

הקול הקורא השני של הקרן הושק בתאריך ה- 15.8.2018 ונסגר ב- 5.12.2018. 

הקול הקורא השלישי של הקרן הושק בתאריך ה- 15.1.2019 ונסגר ב- 30.4.2019

הקול הקורא הרביעי של הקרן נפתח בתאריך ה- 1.8.2019 וייסגר ב- 5.12.2019

 
זכאים להגיש: חברות רשומות בישראל וחברות רשומות בהודו כמפורט בהנחיות לחברות. 
הקרן מקבלת בקשות בכל הסקטורים אך עדיפות תינתן לפרויקטים בתחומים הבאים: מים, חקלאות, בריאות, אנרגיה ו – ICT
פרויקטים המוגשים לקרן ישראל-הודו למו"פ כפופים לחוק המו"פ וכללי רשות החדשנות. 

מטרת המסלול

כלכלת הודו מציגה בשנים האחרונות שיעורי צמיחה יוצאי דופן והיא עתידה לצמוח בקצב הגידול המהיר ביותר מבין כל הכלכלות הגדולות בעולם. ככזו, הודו מהווה כר פורה לשיתופי פעולה בין שתי המדינות. הקרן החדשה תהווה איפוא פלטפורמה למגוון שיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות והודיות וכלי למינוף הפוטנציאל בשוק ההודי עבור חברות ישראליות. כמו כן, הקרן מיועדת להגדיל את כושר התחרות והיתרון היחסי של חברות ישראליות בשוק העולמי, על ידי עידוד שיתופי פעולה ביניהן לבין חברות הודיות, קידום ופיתוח של טכנולוגיות משלימות וחדשות, והקטנת החשיפה הפיננסית והטכנולוגית.

מה מקבלות החברות במסגרת שיתוף הפעולה?

  • סיוע במציאת שותף ובהסדרת שיתוף הפעולה.
  • סיוע כספי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט. 

תנאי המסלול

קולות קוראים וזמני הגשה

ניתן להגיש בקשה לקרן, כאשר יש קול קורא פתוח. 
 

ניתן להגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים בכל התחומים אך עדיפות תינתן לפרויקטים בסקטורים הבאים: בריאות, מים, חקלאות, אנרגיה ו- ICT.

 
להלן תאריכי הקולות הקוראים: 
 
שם הקול הקורא  פתיחת הקול הקורא  סגירת הקול הקורא
קול קורא ראשון 15.1.2018 16.4.2018
קול קורא שני 15.8.2018

5.12.2018 

קול קורא שלישי 15.1.2019 30.4.2019
קול קורא רביעי 1.8.2019 5.12.2019

איך מגישים בקשה?

הגשת בקשת תמיכה לקרן נעשית ע"י הגשת בקשת תמיכה לרשות באופן מקוון בצירוף האסמכתאות הבאות:

  • טופס ההגשה לקרן - חתום ע"י שני הצדדים טופס דו לאומי – אותו נדרשים למלא ולחתום השותפים לפרויקט (הישראלי והזר). המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו גם מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה האנגלית. שימו לב טופס ההגשה לקרן הינו טופס זהה לשני השותפים בפרויקט ההודי והישראלי. הטופס צריך להיות מלא ומוגש כשהוא חתום ע"י שני הצדדים הנחיות מלאות למילוי הטופס תמצאו ב-Guidance for applicants

  • מכתב כוונות חתום על ידי השותפים לפרויקט (ישראלי והזר)- המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ"ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב:  הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע"י ה Board.
  • טופס תקציב הבקשה - על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש.
  • טופס הצהרה והרשאה
  • תעודת התאגדות
  • טופס ריכוז משאבים במידה והחברה מגישה/הגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית

יש לצרף את הטפסים של המסלול כקבצים מלאים לטופס המקוון "הגשת בקשה לתמיכה" באזור האישי באתר הרשות.

למציאת שותף להגשת בקשה לקרן ניתן למלא את הטופס Partner Search Form ולשלוח להיא-לי הירט מנהלת קרן הודו  ברשות החדשנות Hilly.Hirt@innovationisrael.org.il

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | } 

לפרטים נוספים ויצירת קשר

היא-לי הירט, מנהלת קרן ישראל-הודו, במייל: Hilly.Hirt@innovationisrael.org.il