מסלול קרן ישראל - הודו I4F

על המסלול 

קרן ישראל – הודו לחדשנות טכנולוגית, (I4F), הינה חלק ממסלול קרנות דו לאומיות
זוהי תכנית לשיתוף פעולה תעשייתי בין רשות החדשנות ומשרד המדע והטכנולוגיה ההודי (DST). על יישום הקרן מופקדת בישראל רשות החדשנות ו- Global Innovation & Technology Alliance) – GITA) בהודו. מטרת הקרן היא קידום ותמיכה במיזמי מו"פ משותפים בין חברות מהודו ומישראל, שנועדו לתת מענה לאתגרים טכנולוגים מגוונים. 
 
משנת 2018 מעמידה הקרן 40 מיליון דולר למשך חמש שנים לתמיכה בפרויקטים משותפים ותסייע במימון עד לגובה של 50% מהוצאות המו"פ המוכרות. סכומי התמיכה נעים בין רבע - 1.25 מיליון דולר לפרויקט מכל גוף מימון (ניתן לממן גם פרויקטים שעלותם נמוכה מרבע מיליון).

סוגי פרוייקטים הנתמכים ע"י הקרן:

  • פרויקטי מו"פ קלאסיים המאופיינים בחדשנות טכנולוגית משמעותית
  • פרויקטים של התאמת מוצרים
משך פרויקט בקרן - עד שנתיים. 
מסחור מוצלח של המוצר, יהווה בסיס להחזר המענק באמצעות תמלוגים.   
 

הקול הקורא הראשון של הקרן הושק בתאריך ה- 15.1.2018 ונסגר ב- 16.4.2018.

הקול הקורא השני של הקרן הושק בתאריך ה- 15.8.2018 ונסגר ב- 5.12.2018. 

הקול הקורא השלישי של הקרן הושק בתאריך ה- 15.1.2019 ונסגר ב- 30.4.2019

הקול הקורא הרביעי של הקרן הושק בתאריך ה- 1.8.2019 ונסגר ב- 5.12.2019

הקול הקורא החמישי של הקרן הושק בתאריך ה- 15.1.2020 ונסגר ב- 31.5.2020

הקול הקורא השישי של קרן הודו הושק בתאריך ה-3.8.2020 וייסגר בתאריך 7.12.2020

מטרת המסלול 

כלכלת הודו מציגה בשנים האחרונות שיעורי צמיחה יוצאי דופן והיא עתידה לצמוח בקצב הגידול המהיר ביותר מבין כל הכלכלות הגדולות בעולם. ככזו, הודו מהווה כר פורה לשיתופי פעולה בין שתי המדינות. הקרן החדשה תהווה איפוא פלטפורמה למגוון שיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות והודיות וכלי למינוף הפוטנציאל בשוק ההודי עבור חברות ישראליות. כמו כן, הקרן מיועדת להגדיל את כושר התחרות והיתרון היחסי של חברות ישראליות בשוק העולמי, על ידי עידוד שיתופי פעולה ביניהן לבין חברות הודיות, קידום ופיתוח של טכנולוגיות משלימות וחדשות, והקטנת החשיפה הפיננסית והטכנולוגית.

למי מיועד המסלול? 

חברות רשומות בישראל וחברות רשומות בהודו כמפורט בהנחיות לחברות.
הקרן מקבלת בקשות בכל הסקטורים אך עדיפות תינתן לפרויקטים בתחומים הבאים: מים, חקלאות, בריאות, אנרגיה ו–ICT
פרויקטים המוגשים לקרן ישראל-הודו למו"פ כפופים לחוק המו"פ וכללי רשות החדשנות.

מה מקבלים? 

  • סיוע במציאת שותף ובהסדרת שיתוף הפעולה.
  • סיוע כספי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט. 

מדוע כדאי? 

קבלת סיוע באיתור שותפים אסטרטגיים בהודו ליצירת שיתוף פעולה לטווח ארוך ולהגשה לקרן. 
תמיכה כספית במימוש השת"פ, לצרכי מחקר, פיתוח, התאמת מוצרים ופיילוטים של טכנולוגיות חדשות.
קבלת גיבוי ממשלתי בילטראלי (הן מהודו והן מישראל ) לשיתוף הפעולה עשויה להקל על איתור שותפים וחדירה לשוק ההודי.
גישה למתקני ייצור, מעבדות מחקר ומשאבים אשר לא קיימים בישראל.
השתתפות בתכנית מטעם רשות החדשנות מקלה על מאמצי גיוס כספים עתידיים, בתוך ישראל או מחוץ לה, הודות לגושפנקא שמהווה תמיכת רשות החדשנות בפרויקט.
יכולת להיעזר ברשות המקבילה בהודו לקבלת ליווי מקצועי לאורך תהליך ההתקשרות עם השותף ההודי וכן חלוקה של משאבי ידע, טכנולוגיה ויציאה לשוק

 

תנאי המסלול 

קריטריונים להערכת בקשה 

הקריטריונים רשומים באופן מפורט במסמך ההנחיות למגישים המופיע בטפסים המצורפים (עמוד 7-8 סעיף 5)

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

  1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
  2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
  3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | } 

למציאת שותף להגשת בקשה לקרן ניתן למלא את הטופס Partner Search Form ולשלוח לשרה רוזנברג מנהלת קרן הודו ברשות החדשנות sarah.rozenberg@innovationisrael.org.il

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה

דגש חשובים בנוגע לשניים מהטפסים המופיעים מטה:

טופס ההגשה לקרן הודו: על הטופס להיות חתום ע"י שני הצדדים טופס דו לאומי – אותו נדרשים למלא ולחתום השותפים לפרויקט (הישראלי והזר). המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו גם מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה האנגלית. שימו לב טופס ההגשה לקרן הינו טופס זהה לשני השותפים בפרויקט ההודי והישראלי. הטופס צריך להיות מלא ומוגש כשהוא חתום ע"י שני הצדדים הנחיות מלאות למילוי הטופס תמצאו ב-Guidance for applicants

מכתב כוונות חתום על ידי השותפים לפרויקט (ישראלי והזר) - המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצא בזה (למסמך זה אין פורמט קבוע).
שימו לב: הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע"י ה-Board.

טופס דו לאומי – אותו נדרשים למלא ולחתום השותפים לפרויקט (הישראלי והזר). המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו גם מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה האנגלית. שימו לב טופס ההגשה לקרן הינו טופס זהה לשני השותפים בפרויקט ההודי והישראלי.
הנחיות מלאות למילוי טופס הגשת הבקשה
על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש.
שימו לב שיש לחתום בכל המקומות הנדרשים לכך במסמך ההצהרה וההרשאה.
במידה והחברה מגישה/הגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.
למציאת שותף להגשת בקשה לקרן ניתן למלא את הטופס ולשלוח להיא-לי הירט מנהלת קרן הודו ברשות החדשנות Hilly.Hirt@innovationisrael.org.il
רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהם לרשות.

יצירת קשר

שאלות על המסלול יש להפנות שרה רוזנברג, מנהלת קרן ישראל-הודו, במייל: sarah.rozenberg@innovationisrael.org.il

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00