מסלול חברות מתחילות

חדש: רשות החדשנות מעניקה תנאים מועדפים ליזמות נשים!

לפרטים נוספים לחצו כאן

0
0
מסלול חברות מתחילות מיועד לחברות הזנק המעוניינות לפתח ולקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולחדור לשוק באמצעות גיוס השקעות מהשוק הפרטי. המענק הניתן במסגרת המסלול מהווה קרש קפיצה משמעותי עבור החברות לקראת מסחור המוצר. המסלול מציע תנאים מועדפים ליזמות נשים, יזמים ממגזר בני המיעוטים ויזמים מן המגזר החרדי.

מטרת המסלול

ליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות, העוסקות במחקר ובפיתוח ומהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

למי מיועד המסלול?

 • לחברות ישראליות בתחילת דרכן - מכל ענפי התעשייה (טכנולוגיה עילית, טכנולוגיה מעורבת-עילית, טכנולוגיה מעורבת-מסורתית, טכנולוגיה מסורתית) - המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים חדשניים, לבצע חדירה ראשונה לשוק ולהמשיך לפעול ולצמוח במדינת ישראל.
 • המסלול מציע תנאים מועדפים לחברות המוחזקות על ידי יזמות נשים ו/או יזמים מקרב אוכלוסיית בני המיעוטים ו/או מקרב המגזר החרדי. 

מה מקבלים?

 • תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים לשנה בשיעור מענקinfo-icon של 50% או 30% מהתקציב המאושר.
 • תוספת מענקinfo-icon פריפריאלי של 10% לחברות הפועלות באזורי פיתוח א' או 25% לחברות הפועלות בעוטף עזה.
 • לחברות של יזמות נשים, יזם ממגזר בני המיעוטים או של יזם מן המגזר החרדי ניתנת אפשרות לקבל תנאים מועדפים עבור השנתיים הראשונות כדלקמן:
  • לשנה ראשונה מענקinfo-icon בשיעור של 75% מתקציב מאושר של עד 2.5 מיליון שקלים.
  • לשנה שניה מענקinfo-icon בשיעור של 70% מתקציב מאושר של עד 4.5 מיליון שקלים.
  • חברה המעוניינת בתקציב גבוה יותר רשאית להגיש בקשה לפי התנאים הרגילים (תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים בשיעור מענקinfo-icon של 50% או 30% מהתקציב המאושר).
 • לחברה שלה זו שנה ראשונה של תכנית רב-שנתית ראשונה במסגרת רשות החדשנות, ניתנת האפשרות לגייס את המימון המשלים עד שישה חודשים לאחר מועד האישור הוועדה.

מדוע כדאי לפנות למסלול?

 • עזרה בשלבי ההקמה - המסלול מאפשר לחברות הזנק צעירות להתגבר על השלבים הקשים של הקמת חברת סטארט-אפ וגיוס הון בשלב פיתוח המוצר.
 • סיוע בפיתוח עסקי ושיווק לצורך התאמת המוצר לשוק.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות ניתנת לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, והיא מהווה תו איכות לחברות בתעשייה בארץ ובעולם, מסייעת לחברה להיות אטרקטיביות ומקלה עליה במאמצי גיוס משקיעים פרטיים בהמשך הדרך.
 • איתות חיובי למשקיעים - האפשרות לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור שנה ראשונה מסייעת לחברות במאמצי גיוס ההשקעה בשלבי הפעילות הראשונים.
 • מודל מימון אטרקטיבי - השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. החברות הזוכות בהטבות מתחייבות להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים.

תנאי המסלול

על חברת הזנק לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם להוראות מסלול הטבה מס' 23, נהלי המסלול, נהלי רשות החדשנות וחוק החדשנות.

כל חברה אשר מגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת התכנית תידרש לעבור בדיקת זכאות.

תנאי הסף המפורטים במסלול הטבה מס' 23:

תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים במצטבר:

חברה מתחילה רגילה (ללא יזמות עם תנאים מועדפים)

 • תאגיד ישראלי
 • היקף המכירות של התאגיד אינו עולה על 1 מיליון דולר בשנה הקלנדרית שלפני מועד הגשת הבקשה
 • היקף גיוס מימון על ידי התאגיד אינו עולה על 10 מיליון דולר עד למועד הגשת בקשה לשנה ראשונה במסגרת תכנית רב-שנתית (כולל מימון שניתן על ידי רשות החדשנות או המדינה)

לחברה מתחילה המגישה במסגרת תת-מסלול לקבלת תנאים מועדפים יתווספו התנאים הבאים:

תאגיד אשר לפחות 33% מהון המניות (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזמת או יזם ממגזר בני המיעוטים או יזם מן המגזר החרדי (לפי העניין), במישרין או באמצעות חברת אם, ומועסק/ת במשרה מלאה.

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות, לרבות חדשנות טכנולוגית, ותכנית היתכנות ישימה
 • בפרויקט קיימים סיכונים ואתגרים טכנולוגיים
 • למוצר פוטנציאל עסקי משמעותי, לרבות בשוק העולמי
 • צוות מתאים בעל פוטנציאל לעמוד בתכנית העבודה המוצעת ולהוביל את החברה להצלחה
 • הפרויקט יוצר תשואה עודפת למשק הישראלי 
 • פוטנציאל להפוך לחברה בת-קיימא/תעשייתית בישראל

קולות קוראים וזמני הגשה

​חברה המעוניינת להגיש בקשה יכולה לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה כחלק מההגשה יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

 1. מסמך בקשה ייעודי לתמיכה בחברה במסגרת תכנית חברות מתחילות (Word)
 2. מסמך תקציב
 • על מנת שהתקציב יותאם לחברה מתחילה יש לבחור תחילה, בלשונית ראשי בקובץ, את תכנית חברות מתחילות . קובץ התקציב ימולא בנפרד עבור קבלן המשנה כאשר תקציב קבלן המשנה עולה על 30 אחוז מתקציב הבקשה
 1. טופס הצהרה והרשאה
 2. תעודת התאגדות
 3. מסמכי זכאות למסלול (יש להגיש בתיקיית ZIPׂׂ)
 1.  טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
   
 2. עבור תת-מסלול מיעוטים, יש להוסיף על האמור בסעיפים 1-6:
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס' 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
 1. עבור תת- מסלול חרדים יש להוסיף על האמור בסעיפים 1-6:
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.
 • אישור כי היזם/ים החרדיים עומד/ים לפחות בתנאי אחד מהתנאים הבאים:
  • מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך.
  • היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה, ישיבה גדולה או כולל.
  • היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך.
  • היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית.
  • לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.  
 1. עבור תת-מסלול נשים יש להוסיף על האמור בסעיפים 1-6:
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס' ת"ז (אישה או מספר נשים)
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.
 • הצהרה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.
 • את ההצהרות והמסמכים מעלה יש לשלוח לכווץ לתיקיית zip ולצרף במערכת ההגשה המקוונת
 • אנא הקפדתכם על הגשת בקשה עם כל הצרופות הנדרשו. בקשה ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תטופל.

 

לפרטים ויצירת קשר

 • חברות המעוניינות להגיש בקשה למסלול חברות מתחילות מוזמנות ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא"ל  Klita@innovationisrael.org.il
 • חברות המתענייניות במסלול חברות מתחילות מוזמנות ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא"ל  SU@innovationisrael.org.il