מסלול קרן המו”פ

על המסלול

המסלול תומך בחברות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת לצרכים מסחריים. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח של תאגידים ישראליים ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

מטרת המסלול

המסלול מעודד חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי ומציע תמיכה בתאגידי הזנק (סטרטאפים) ותאגידים בצמיחה/בוגרים בתחומים רבים ומגוונים כגון: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות מורכבות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק, ועוד.​​

למי מיועד המסלול?

לתאגידים ישראליים בשלבים שונים – החל מתאגידי הזנק (סטרטאפים) ועד תאגידים בוגרים, בכל ענפי התעשייה, המעוניינים לפתח או לשדרג מוצרים וטכנולוגיות. לרבות פיתוח משותף של מספר חברות

מה מקבלים?

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות בשנה קלנדרית

שיעור מענק

תוספת מענק לפריפריה

הכרה בהוצאות התאמה ותיקוף מוצר לשוק

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

תאגיד הזנק – רגיל

הגשה שנתית-שוטפת

עד 5 מיליון ₪

50%-20%

10% אזור פיתוח א’

25% לאזור עוטף עזה

עד 15% מהתקציב המאושר

עד 12 חודשים

תאגיד הזנק – תנאים מועדפים ליזמות מיעוטים ו/או יזמות חרדים ו/או יזמות נשים

הגשה שנתית-שוטפת

עד 2.5 מיליון ₪ לשנה ראשונה

 עד 5 מיליון ₪ לשנה שניה

75% שנה ראשונה

70% שנה שניה

אין

עד 15% מהתקציב המאושר

  עד 12 חודשים

תאגיד שאינו הזנק – תקציב מצרפי מבוקש עד 15 מיליון ₪

הגשה שנתית-שוטפת

עד 15 מיליון ₪

50%-20%

10% אזור פיתוח א’

25% לאזור עוטף עזה

עד 15% מהתקציב המאושר

  עד 12 חודשים

תאגיד שאינו הזנק – תקציב מצרפי מבוקש מעל 15 מיליון ₪

קול קורא

אין מגבלה

50%-20%

10% אזור פיתוח א’

25% לאזור עוטף עזה

עד 15% מהתקציב המאושר

  עד 12 חודשים

מדוע כדאי?

 • מו”פ חדשני בסיכון גבוה: המסלול מאפשר עיסוק במו”פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו”פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. תאגיד נתמך יחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר בדיקה והערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לתאגידים בתעשייה ומקלה עליהם לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

תנאים הרלוונטיים לכלל חברות המגישות בקשה למסלול זה: 

 • להיות תאגיד רשום בישראל.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

הגדרה של תאגיד הזנק (סטרט-אפ):

 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון לתאריך הגשת הבקשה וגם:
 • תקציב מבוקש: עד 5 מיליון ₪ לסך הבקשות של התאגיד באותה שנה קלנדרית

הגדרה של תאגיד שאינו הזנק (חברה צומחת/בוגרת):

 • גיל תאגיד: מעל 5 שנים נכון לתאריך הגשת הבקשה או:
 • תקציב מבוקש: מעל 5 מיליון ₪ לסך הבקשות של התאגיד באותה שנה קלנדרית

תנאי מימון מועדפים לתאגידי הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים:

 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה
 • תקציב מבוקש: עד 2.5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה ראשונה, עד 5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה שניה
 • תאגיד הזנק אשר לפחות 33% מהון מניותיו (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, במישרין או בעקיפין.
 • אם מדובר ביזם/ת יחיד/ה – הוא/היא מועסק/ת במשרה מלאה במבקש.
 • אם מדובר ביזמת יחידה מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים נשים – עליה להיות מועסקת במשרה מלאה במבקש בתפקיד מנכ”לית ו/או סמנכ”לית הטכנולוגיות.
 • אם מדובר על מספר יזמים/יזמיות – לפחות אחד/ת מהם מועסק/ת בתפקיד מנכ”ל/ית ו/או סמנכ”ל/ית הטכנולוגיות במבקש וכל אחד מהם מועסק/ת במשרה מלאה במבקש או, בכפוף לאישור הוועדה, בהיקף נמוך יותר

 

רגע לפני שאנחנו ממשיכים… חשוב לנו להדגיש: 
עמידה בתנאי המסלול אינה מבטיחה קבלת מענק. בקשה שמוגשת נבחנת ומדורגת באופן יחסי לכלל הבקשות ובמגבלות התקציב הקיים.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו”פ
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים
 • יכולות החברה, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח, ויכולות ניהול הפרויקט ומימושו הכלכלי
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה בזכות הצלחת הפרויקט
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית
 • לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת חברות בצמיחה

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG ומייחסת לה חשיבות רבה.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

לא ניתן להגיש בקשות שתקציבן המצרפי עולה על 15 מיליון ₪ ולא יפורסם השנה קול קורא. לבקשות שתקציבן המצרפי עולה על 15 מיליון ₪.

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים והחברות צפויות לקבל תשובות בהתאם לתאריכי ההגשה המופיעים כאן.

* יש לשים לב כי בהתאם לנהלי 200-01, ניתן לבקש כי תחילת תקופת הביצוע המבוקשת תהיה לא לפני ה-1 לחודש בו הוגשה הבקשה.

בקשות שתקציבן המצרפי גבוה מ 15 מיליון ₪ ניתן להגיש במסגרת קולות קוראים בלבד. 

דגשים על אופן הגשת הבקשה:

 • ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר תוכניות מו”פ. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.
 • ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור תוכניות מו”פ המהוות פיתוח משותף של מספר חברות. חברות המעוניינות לשתף פעולה בפיתוח משותף יגישו כל אחת באזור האישי שלה בקשה נפרדת עם תקציב נפרד שאינו עולה על 15 מיליון ₪ לכל בקשה. על החברות להגיש את הבקשות הנפרדות לפיתוח משותף באותו תאריך ועל נושא התוכנית הרב-שנתית להיות זהה. מובהר כי בסמכות הוועדה לאשר חלק מהתוכנית המשותפת (לדוגמא: לאשר בקשה אחת ולדחות את השנייה).
 • חברה שהיה לה קשר עם מפא”ת בנוגע לתוכנית מו”פ שבבסיס הבקשה, תשלח, במקביל להגשת הבקשה, דוא”ל לכתובת growth@innovationisrael.org.il  ובו תציין האם היא מאשרת לרשות החדשנות לקבל מידע ממפא”ת על מהות הקשר.
 • תאריכי ההגשה (המופיעים לעיל בלינק) אינם מחייבים ועלולים להשתנות בהמשך השנה.
 • מועד אחרון להגשה יהיה בשעה 12:00 בצהריים ועל פי תאריכי ההגשה. תמיכה טכנית תינתן בימי עבודה בשעות 08:30-17:00. כלל התשובות צפויות להישלח במייל כשבועיים לאחר הוועדה (אין תקופה זו מחייבת על פי חוק).
 • רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
 • במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
 • חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
 • בקשה שתשלח בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח

* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

בוסט להייטק הישראלי - בקרוב תפתח קרן הזנק!

אנחנו נעדכן כאן ברגע שזה יקרה אבל בנתיים נספר לכם-

בהמשך להחלטת הממשלה לאשר חבילת “בוסט” להייטק הישראלי, קרן המו”פ תיסגר להגשת בקשות לתוכניות חדשות בתאריך 4.3.2024 בשעה 12:00 בצהריים ותישאר פתוחה רק לבקשות המשך (שנה שניה או שנה שלישית בלבד).

במסגרת המהלך יושקו הקרנות הבאות –

קרנות שיתנו מענה לאתגרי כמות וגיוון החברות:

הקמת קרן ההזנק בהיקף של כ-500 מיליון ש”ח בשנה –

הקרן נועדה לסייע בהקמה ומימון סבבי גיוס הון סיכון לחברות דיפ-טק בכל שלבי ההנבטה משלב הרעיון ועד צמיחה, בסנכרון עם השוק. הקרן תכוון את פעילותה לשלבי הפיתוח המוקדמים בתחומים עתירי מו”פ, בעלי סיכון גבוה הקיימת בהם בעיית זמינות הון פרטי. במסגרת הקרן החדשה רשות החדשנות תשתתף בכל סבבי ההשקעה משלב הפרה-סיד, דרך סיד ועד סבב גיוס A, בהשקעה משותפת עם משקיעי הון סיכון או משקיעים פרטיים, זאת על מנת להוריד סיכון למשקיעים ולעודד את מימוש ההשקעה. יש להדגיש כי החברה תוכל להגיש בקשת מימון לקרן ההזנק הן עם הסכם השקעה חתום עם משקיע, או ללא הסכם השקעה. חברות שיאושרו ללא הסכם השקעה, יקבלו מסגרת זמן של מספר חודשים לאחר אישור מימון הרשות לגייס את המימון המשלים הנדרש בשוק הפרטי.

המטרה היא לדאוג למימון רובסטי המתאים לשלב החברה, שיאפשר לחברות להגיע לאבן הדרך המימונית הבאה לגיוס הון (בניגוד לסבבים קטנים מדי שלא מקדמים מספיק את החברה).

הקרן בנויה מ-3 מסלולי השקעה מרכזיים:

 • מסלול פרה סיד – מענק רשות החדשנות בגובה 60% מסך סבב הגיוס, עם תקרת מענק של 1.5 מיליון ₪, ותקרת תקציב של 2.5 מיליון ₪.
 • מסלול סיד – מענק רשות החדשנות בגובה 50% מסך סבב ההשקעה ועד לתקרת מענק של 5 מיליון ₪, ותקרת תקציב של 10 מיליון ₪.
 • מסלול round A – מענק רשות החדשנות בגובה 30% מסך סבב ההשקעה עם תקרת מענק של 15 מיליון ₪, ותקרת תקציב של 50 מיליון ₪.

לחברות שבהם היזמים מאוכלוסייה בתת-ייצוג או שעיקר פעילותן באזורי עדיפות א’ יינתן במסלולים השונים מענק מוגדל.

טפסים ומסמכים להגשה

* גרסת קובץ ה-RUNWAY של מגיש הבקשה עודכנה באתר ב-17.4.2023.  תוכלו להגיש בכל אחת מהגרסאות עד לתאריך 23.4.2023 בשעה 12:00 בצהרים, החל מתאריך זה תתקבל גרסה 04/2023 בלבד.

טפסים להגשת בקשה חדשה

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה וקיימת חפיפה בתקופות הביצוע המבוקשות

לתאגיד בבעלות יזמוּת מיעוטים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס’ 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.

לתאגיד בבעלות יזמוּת חרדים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.

(1) מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג “פטור”, שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. | (2) היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה, ישיבה גדולה או כולל. | (3) היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל”מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה” (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך. | (4) היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. | (5) לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.

לתאגיד בבעלות יזמוּת נשים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס’ ת”ז (אישה או מספר נשים).

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

הודעה חשובה

(1) לצפייה במידע על המסלול בשפה הערבית
לחצו כאן – للصفحة باللغة العربية اضغطوا هنا

(2) בהמשך להחלטת הממשלה לאשר חבילת “בוסט” להייטק הישראלי, קרן המו”פ תיסגר להגשת בקשות לתוכניות חדשות ב-04/03/2024 בשעה 12:00 ותישאר פתוחה רק לבקשות המשך (שנה שניה או שנה שלישית בלבד). עוד פרטים כאן

(3) שימו לב!
ניתן להגיש בקשה לפיתוח משותף של מספר חברות לחצו לפרטים

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה