מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית

על המסלול

מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית מיועד ליזמים בראשית דרכם הזקוקים לתשתיות ולמומחיות ייחודיים לצורך הוכחת היתכנות של רעיון טכנולוגי ולתאגידים המעוניינים לשתף פעולה עם סטארטפים בישראל.

הסיוע ליזמים ניתן באמצעות מעבדות לחדשנות שמופעלות על ידי תאגידים מובילים בתחומם, במודל של חדשנות פתוחה.

במסגרת הליך תחרותי שקיימה חטיבת הזנק ברשות החדשנות, עד כה נבחרו שבעה זכיינים שמפעילים מעבדות לחדשנות טכנולוגית מטעמה של רשות החדשנות לתקופה של שלוש שנים ברחבי הארץ. לרשימת המעבדות לחדשנות טכנולוגית הפעילות ברחבי הארץ לחצו כאן.

 

מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית כולל שלושה מסלולי משנה (המפורטים בסוף מסמך מסלול הטבה מס’ 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית):

 • מסלול משנה א’ – מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי סייבר ופינטק בשיתוף משרד האוצר ומערך הסייבר.
 • מסלול משנה ב’ – מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הגנת הסביבה והקיימות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה והתעשייה.
 • מסלול משנה ג’ – מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחום הבריאות הדיגיטלית בשיתוף מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.
 • מסלול משנה ד’ –  מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחום ה-Bio Convergence – מיועדת למיזמים המספקים פתרונות חדשניים שפיתוחם משלב ביולוגיה יחד עם תחומי ההנדסה כגון: AI, פיזיקה חישובית, ננו-טכנולוגיה, מדע חומרים והנדסה גנטית מתקדמת, וזאת לצורך מתן מענה לאתגרים בתחום הרפואה, חקלאות, אנרגיה וביטחון.

תאגידים בינלאומיים המעוניינים להשתתף בהליך תחרותי יוכלו לעשות זאת בכפוף לתנאי קול קורא רלוונטי שיתפרסם באתר הרשות.

* רשות החדשנות מייחסת חשיבות רבה לנושא ה  ESG
שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו. קראו כאן עוד

מטרת המסלול

 • לספק ליזמים ולחברות הזנק גישה לתשתית טכנולוגית ייחודית, להבנת השוק ולערוצי שיווק ומומחיות ייחודיים אשר אינם נגישים עבורם כיום לשם הוכחת ההיתכנות בדרך להפיכת הרעיון הטכנולוגי למוצר עסקי.
 • לחזק ולקדם את כלכלת ישראל בכלל ואת התעשייה בפרט, בכך שתאפשר לתאגידים ישראליים שיפעילו מעבדה במסגרתה לגדול ולהתבסס בישראל ולתאגידים הזרים תסייע לרקום יחסי גומלין עם סביבת החדשנות הייחודית של ישראל ולבסס נוכחות בארץ.

למי מיועד המסלול?

 • תאגידים ישראלים וזרים המעוניינים להקים מעבדות לחדשנות כאשר ישנו קול קורא רלוונטי.
 • יזמים וחברות הזנק בעלי רעיון טכנולוגי בתחומי הפעילות בהן מתמחות המעבדות הפועלות במסגרת המסלול, המעוניינים לבצע POC, לגבש את הרעיון לכדי מוצר עסקי ומעוניינים להקים חברות הזנק בעלות פוטנציאל גלובלי.

מה מקבלים?

יזמים וסטרטאפים בתחילת הדרך:

 • מענק בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של מיליון ₪ לתקופת פעילות של עד שנה. מענק בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של מיליון ₪ לתקופת פעילות של שנה נוספת.
 • מערך סיוע מקיף מהמעבדה הכולל: תשתיות טכנולוגיות ייחודיות, סיוע בבדיקת ישימות עסקית, בביצוע פיילוט ובאיתור ערוצי שיווק, חשיפה לידע, מומחיות וקשרים למשקיעים, שותפים ולקוחות של התאגיד המפעיל את המעבדה ובנוסף סינרגיה עם חברות דומות הנקלטות במעבדה.

חברות ותאגידים שנבחרות למעבדות לחדשנות:

 • יצירת פלטפורמה רחבה שתשמש את התאגיד – המעבדה תוכל לשמש לצרכי שיתופי פעולה עם חברות אחרות, אקדמיה וכו’.
 • עלויות אטרקטיביות – הרשות תממן 33% מהוצאות הקמת התשתית הטכנולוגית הנדרשת (50% בפריפריה), עד לתקרה של 4 מיליון ₪ וכן תממן 50% מהוצאות התפעול השוטף של המעבדה בכל שנה עד לתקרה של חצי מיליון ₪, וזאת ללא כל דרישה מצד הרשות להשקעה כספית במיזמים.

מדוע כדאי?

יזמים וסטרטאפים בתחילת הדרך:

 • תנאים נוחים ליזם: היזם לא נדרש להקים חברה בטרם אושר המיזם על ידי רשות החדשנות. המעבדה מספקת ליזמים את התשתית הטכנולוגית הדרושה להוכחת היתכנות.
 • אבן דרך משמעותית: המעבדה מספקת ליזמים את התשתית הטכנולוגית הדרושה להוכחת היתכנות באמצעות שיתוף פעולה עם תאגיד מובילות.
 • חיבור לשוק: המעבדה מאפשרת ליזמים להגיע לאבן דרך בפיתוח המוצר, לאתר ערוצי שיווק, לרקום קשרים עם משקיעים ועוד.

​חברות ותאגידים:

 • הזדמנות לצמיחה: חשיפה לאקו-סיסטם של החדשנות בישראל כמקור לצמיחה ולבניית האסטרטגיה העתידית של התאגיד.
 • חדשנות פתוחה: אפשרות ליצירת ערך ייחודי לארגון.

תנאי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות בפרויקט והעומק הטכנולוגי.
 • הישימות הטכנולוגית.
 • הפוטנציאל העסקי של המוצר, לרבות בשוק העולמי.
 • יכולת צוות חברת המעבדה ותרומת המעבדה לחדשנות להצלחת החברה.
 • תשואה למשק והפוטנציאל לביסוס חברה עצמאית בישראל.

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

יזמים/ות וסטרטאפים שמעוניינים להגיש בקשה להשקעה על ידי מעבדה:
תחילה יפנה היזם/ת למעבדה במסגרתה הוא/היא מבקש/ת לפעול. במידה והמעבדה הביעה עניין בפרויקט, י/תעביר היזם/ת לרשות החדשנות בקשה להשקעת הרשות בפרויקט באופן מקוון באופן הבא:

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעת – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשעה).

ועדת המחקר תדון בפרויקט שיוגש לרשות החדשנות. במידה ואישרה הוועדה את ההשקעה בפרויקט, תוקם חברה עבור פרויקט המעבדה (אם טרם הוקמה) וניתן יהיה להתחיל לבצע את הפרויקט במעבדה.

*רגע לפני שאתם ממלאים את מסמכי הבקשה קראו את דף הנחיות טכניות חשובות למילוי מסמכי הבקשה
*משתמשי מקינטוש! הכנו גם עבורכם הנחיות למילוי מסמכי הבקשה.

תשובות יתקבלו בהתאם לזמני ההגשה הבאים:

 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 12/03/2024 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 08/04/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף יוני 2024
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 08/04/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 19/05/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף יולי
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 19/05/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 17/06/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף אוגוסט
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 17/06/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 22/07/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף ספטמבר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 22/07/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 15/08/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף אוקטובר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 15/08/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 11/09/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף נובמבר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 11/09/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 13/10/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף דצמבר

 

 

תאגידים וחברות שמעוניינים לקבל זיכיון להקמה והפעלה של מעבדה:
הטפסים להגשה בקשה המיועדים לתאגידים שמבקשים להקים/להפעיל מעבדת חדשנות מופיעים מטה. יש להגיש אותם בכפוף לתחומים ולתנאים המתפרסמים בהליכים התחרותיים להקמת מעבדות חדשנות.
עדכון על פתיחת הליכים תחרותיים יופיעו בקולות קוראים באתר, בדף מסלול זה או לקבל עדכון בניוזלטר שלנו (ההרשמה בתחתית העמוד).
 • ההליך התחרותי למעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הסייבר והפינטק נסגר ובחירת הזכיין תפורסם בקרוב.
 • ההליך התחרותי למעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הגנת הסביבה והקיימות נסגר ובחירת הזכיין תפורסם בקרוב. .
 • קול קורא למעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחום הבריאות הדיגיטלית יפורסם בהמשך.
 • יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.

 

הערות בנוגע לכלל ההגשות:

 • רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
 • במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
 • חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
 • בקשה שתתקבל בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

טפסים המיועדים לתאגידים שמעוניינים להפעיל מעבדת חדשנות
טפסים המיועדים לחברות המעוניינות להצטרף למעבדה

במידה ויש

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30
 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת הזנק בדוא”ל: SU@innovationisrael.org.il

 

הודעה חשובה

(1)הרשות מקדמת את גישה ESG
קפצו לאיזור הקריטריונים לפרטים 

(2) הליך בחירת החברות להקמת מעבדת חדשנות בתחומי בריאות דיגיטלית וביולוגיה חישובית הסתיים.
להודעה לעיתונות על החברות הזוכות לחצו כאן

(3) חל שינוי בתאריכי ההגשות
הטבלה המלאה מופיעה ב:
איך מגישים בקשה?

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>