תכנית מחקר טרום מוצרי ליצירת ידע בטכנולוגיה חדשה לחברה

(מסלול מחקר יישומי בתאגיד תעשייתי)

על המסלול

מסלול זה תומך בביצוע מחקר יישומי בתאגידים לקידום מו”פ חדשני ופורץ דרך.

מטרת המסלול

מטרת המסלול לעודד מחקר יישומי, ע”י תאגידים עתירי השקעה בחדשנות טכנולוגית ותאגידים כשירי מחקר, כדי לתמרץ ולחזק מחקר ותהליכי פיתוח התחלתיים של טכנולוגיה פורצת דרך

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לשתי קטגוריות של מגישים: תאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית או תאגיד כשיר מחקר.

 1. תאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית הוא תאגיד תעשייתי העומד בכל התנאים המצטברים הבאים:
  • מעסיק למעלה מ-200 עובדים במחקר ופיתוח בישראל או שתקציבו למחקר ופיתוח בישראל גדול מ-20 מיליון דולר של ארה”ב בשנה, בהתאם לדו”ח הכספי האחרון של התאגיד.
  • עומד באחד משני התנאים הבאים:
   1. סך ההכנסות של התאגיד עלה על 30,000,000 ש”ח בשנה, בהתאם לדו”ח הכספי האחרון של התאגיד.
   2. סך ההכנסות של תאגיד האם, המחזיק בתאגיד בשיעור של לפחות 80% (במישרין או בעקיפין), וכלל התאגידים המוחזקים על ידי תאגיד האם, הינו למעלה מ- 2.5 מיליארד דולר של ארה”ב בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
 2. תאגיד כשיר מחקר בחדשנות טכנולוגית הוא תאגיד תעשייתי העומד באחד התנאים הבאים:
  • סך המימון הכספי שקיבל, עולה על 50,000,000 ש”ח החל מיום התאגדותו ועד שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה.
  • מכירות התאגיד ותאגידים המוחזקים על ידו, במישרין או בעקיפין, בבעלות מלאה בשיעור של 100%), מפעילות ייצור בישראל, עולות על 30 מיליון ש”ח בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.

מה מקבלים?

 • ניתן לקבל בשנה קלנדרית עד 15 מיליון ש”ח.
 • גובה המענק הוא 55% מסך התקציב של התוכנית שאושרה ע”י ועדת המחקר.
 • בקשת המענק תוגש לפי תקופת ביצוע של 12 או 18 או 24 חודשים.
 • התקופה המבוקשת הכוללת של התכנית, על כלל התיקים שבה, היא עד 36 חודשים.
 • המסלול פתוח להגשה כל השנה בהתאם למועדי הגשה.
 • המסלול כולל חובת תמלוגים לתאגידים כשירי מחקר.

מדוע כדאי?

 • מו”פ חדשני בסיכון גבוה – עיסוק במחקר בעל סיכון גבוה ופיתוח טכנולוגיות חדשניות, מקנים לחברה יתרון ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, והשפעה על צמיחת המשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי – המסלול מציע השתתפות בסיכונים שיש בתהליך פיתוח של טכנולוגיה, בלי קשר לרווחים או להצלחות עתידיות.
 • השקעה שהיא תו איכות – השקעת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר בדיקה והערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה. תו איכות זה עוזר לגיוס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על החברה להיות רשומה בישראל.
 • על החברה לענות על ההגדרה של תאגיד עתיר השקעה טכנולוגית או תאגיד כשיר מחקר כפי שמצוין במסלול הטבה 5 נספח ה’.
 • על החברה להיות בשלב מחקרי של פיתוח טכנולוגיות או תשתית טכנולוגית ולא בשלב של פיתוח מוצר או חלק ממנו.
 • המבקש התחייב כי יהיה הבעלים בידע הנובע , מרגע היווצרם.
 • התוכנית המוגשת הינה תכנית מחקר וקיימים בה עומק וסיכון טכנולוגי גבוהים.
 • על מבקש שהינו תאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית, יחולו בנוסף שני תנאי הסף המצטברים הבאים:
  • המבקש אינו חייב בדיווח ובתשלום תמלוגים לרשות או שהגיע להסדר תשלום תמלוגים והוא ממלא את תנאיו.
  • מיום תחילתו של הסדר תשלום התמלוגים או מיום הגשת הבקשה, המוקדם מביניהם, המבקש לא קיבל הטבות, ולא פנה לקבל הטבות, מכוח חוק החדשנות למעט הטבות שלא מחויבות בתשלום תמלוגים.

כל האמור בעמוד זה, כולל עניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנותמסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • הפער הטכנולוגי או כשל השוק שיפתרו על ידי מימוש התכנית.
 • יכולות הניהול של מגיש הבקשה, והיכולת להביא להשלמת התכנית והמימוש העסקי שלה.
 • אנשי הצוות הנדרשים לביצוע התכנית מגויסים לביצוע התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית
 • מגיש הבקשה רחוק מהתחלה של פיתוח המוצר (ככל שהמרחק לתחילת הפיתוח יגדל כך תגדל הערכת הבקשה).
 • מגיש הבקשה מתבסס במחקרו על פיתוח ידע שטרם נחקר או שאינו מצוי כבר בליבת הפיתוח של מוצרי החברה (ככל שהמחקר מבוסס על ידע חדש, כך תגדל הערכת הבקשה).
 • רמת מוכנות טכנולוגית (TRL) – 2-4

לפרטים נוספים, מוזמנים/ות לצפות בוובינר שערכנו על המסלול:

 

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

תאריכי הגשה:

 • חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת בין התאריכים 6.11.2023 אחרי השעה 12:00 ל8.1.2024 עד השעה 12:00, ידונו בוועדה בתאריך  13.3.2024 וצפויות לקבל תשובות עד סוף מרץ 2024.
 • חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת בין התאריכים 10.01.2024 אחרי השעה 12:00 ל25.02.2024 עד השעה 12:00, ידונו בוועדה בתאריך  8.5.2024 וצפויות לקבל תשובות באמצע מאי 2024.
 • חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת בין התאריכים 25.02.2024 אחרי השעה 12:00 ל1.05.2024 עד השעה 12:00, ידונו בוועדה בתאריך שנדחה מה 10.7.2024 לתאריך 8.5.2024 וצפויות לקבל תשובות עד אמצע יולי 2024.
 • חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת בין התאריכים 1.05.2024 אחרי השעה 12:00 ל08.07.2024 עד השעה 12:00, ידונו בוועדה בתאריך  11.9.2024 וצפויות לקבל תשובות עד אמצע ספטמבר 2024.
 • חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת בין התאריכים 08.07.2024 אחרי השעה 12:00 ל28.08.2024 עד השעה 12:00, ידונו בוועדה בתאריך 13.11.2024 וצפויות לקבל תשובות עד סוף נובמבר 2024.
 • חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת בין התאריכים 28.08.2024 אחרי השעה 12:00 לנובמבר (טרם נקבע מועד סופי) ידונו בוועדה בינואר 2025 וצפויות לקבל תשובות עד אמצע ינואר 2025.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*השקעה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

רק במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל:
 •  contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30
 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא”ל: tashtiot@innovationisrael.org.il
שימו לב!

מועד הגשה לחודש ספטמבר (18/9/2024) הוקדם לאוגוסט, לתאריך – 28/8/24

*

 תנאי כניסה להסדר תמלוגים הרלוונטיים לחברות עתירות השקעה בחדשנות טכנולוגית עתידים להשתנות.
לבירורים פנו אליי בדוא”ל: Rami.Tzafon@innovationisrael.org.il

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>