מסלול תנופה

0
0

מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני, ולשלב המחקר והפיתוח בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם. מטרתו היא לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם. 

מטרת המסלול

סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

למי מיועד המסלול?

 • יזם/ת פרטי/ת, קבוצת יזמים, או חברות חדשות (בהתאם להנחיות) העוסקות בכל ענפי התעשייה.

מה מקבלים?

 • מענקinfo-icon  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענקinfo-icon של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה + 100,000 ₪ לשנה נוספת.
 • כספי המענק משמשים ל:בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות - חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • ​תנאים נוחים ליזם: היזם אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו או להקים חברה כתנאי לקבלת תמיכה במסגרת תנופה. היזם לא נדרש לוותר על זכויותיו במיזם או להקצות מניות למדינה בתמורה למענק.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת תנופה מאפשרת ליזם לבחון את כדאיות המיזם ומשקפת הבעת אמון מקצועית ואובייקטיבית בפוטנציאל הגלום במיזם - כך יכול היזם לגייס הון נוסף בסיוע המימון הראשוני.
 • המשכיות ברשות החדשנות: לאחר תקופת התמיכה במסגרת תנופה, רשאי המיזם לפנות לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים שמציעה רשות החדשנות: מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגיתחממות טכנולוגיותחממות ביוטכנולוגיותחברות מתחילות, קרן המו"פקרנות דו-לאומיות ועוד.

 

תנאי המסלול

מקבל המענק יהיה מחויב בתנאים הבאים:

 • במידה והינך יזם פרטי/ קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, שהם בני 18 לפחות במועד הגשת הבקשה. (פרט ליזמים אשר בידיהם ויזת חדשנות).
 • במידה ומדובר בחברה חדשה הרשומה בישראל –
  o החברה הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא הבקשה.
  o אין לחברה מכירות ממועד הקמתה.
  o היקף המימון שגייסה מיום הקמתה אינו עולה על 400,000 ₪.
  o אחזקת היזמים במניות החברה היא כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם).
  o אם החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, מקבל המענק יהיה מחויב להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.
 • על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 9 ונהלי המסלול. 
 • מודל מימון אטרקטיבי - השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. המיזם הזוכה בהטבות, מתחייב להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל, על ידי תשלום תמלוגים בגובה 3 אחוז מהמכירות, וזאת אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות היזם וצוות הפיתוח ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח במסגרת לוח זמנים מחייב
 • גודל השוק העולמי וההזדמנות העסקית קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון
 • המוצר ורמת החדשנות הטכנולוגית ובכללן מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני
 • מידת התרומה של המענק לקידום משמעותי של הרעיון לקראת גיוס הון והמשך הפיתוח והמסחור

קולות קוראים וזמני הגשה

 • יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.

איך מגישים בקשה?

לפני הכל, הנה שני דברים שכדאי לעדת: 

 

איזה סוג הגשת בקשה אתם מעוניינים לבצע?

לפרטים ויצירת קשר