מסלול תנופה

מתעניינים/ות במסלול? מוזמנים/ות למפגש הדרכה להגשת בקשה למסלול תנופה בתאריך 23 במאי 2019!

להרשמה לחצו כאן

0
0

מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני, ולשלב המחקר והפיתוח בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם. מטרתו היא לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם

מטרת המסלול

סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

למי מיועד המסלול?

 • יזם פרטי, קבוצת יזמים, או חברות חדשות (בהתאם להנחיות) העוסקות בכל ענפי התעשייה.

מה מקבלים?

 • מענקinfo-icon  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענקinfo-icon של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה + 100,000 ₪ לשנה נוספת.
 • המענק משמש ל: בניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • ​תנאים נוחים ליזם: היזם אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו או להקים חברה כתנאי לקבלת תמיכה במסגרת תנופה. היזם לא נדרש לוותר על זכויותיו במיזם או להקצות מניות למדינה בתמורה למענק.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת תנופה מאפשרת ליזם לבחון את כדאיות המיזם ומשקפת הבעת אמון מקצועית ואובייקטיבית בפוטנציאל הגלום במיזם - כך יכול היזם לגייס הון נוסף בסיוע המימון הראשוני.
 • המשכיות ברשות החדשנות: לאחר תקופת התמיכה במסגרת תנופה, רשאי המיזם לפנות לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים שמציעה רשות החדשנות: מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגיתחממות טכנולוגיותחממות ביוטכנולוגיותחברות מתחילות, קרן המו"פקרנות דו-לאומיות ועוד.

​המענק הניתן במסגרת מסלול תנופה הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענקinfo-icon של 200,000 ₪  לתקופה של עד שנתיים. כספי המענק משמשים ל:בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות - חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

תנאי המסלול

מקבל המענק יהיה מחויב בתנאים הבאים:

 • יזם פרטי/קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, שהם בני 18 לפחות במועד הגשת הבקשה. (פרט ליזמים אשר בידיהם ויזת חדשנות)
 • חברה חדשה הרשומה בישראל –
  o החברה הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא הבקשה
  o אין לחברה מכירות ממועד הקמתה
  o היקף המימון שגייסה מיום הקמתה אינו עולה על 400,000 ₪
  o אחזקת היזמים במניות החברה היא כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם)
  o אם החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, מקבל המענק יהיה מחויב להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.
 • על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 9 ונהלי המסלול. 

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות היזם וצוות הפיתוח ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח במסגרת לוח זמנים מחייב
 • גודל השוק העולמי וההזדמנות העסקית קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון
 • המוצר ורמת החדשנות הטכנולוגית ובכללן מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני
 • מידת התרומה של המענק לקידום משמעותי של הרעיון לקראת גיוס הון והמשך הפיתוח והמסחור

קולות קוראים וזמני הגשה

 • יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.

איך מגישים בקשה?

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.
שאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: Klita@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900

בדיקת הבקשה תיעשה על בסיס טופס הבקשה שהוגש, על צרופותיו, ללא אפשרות להשלמות לאחר קליטת הבקשה.

יובהר, כי פניה ליזם/לחברה תיעשה על פי החלטת הרשות בלבד.

הטפסים הדרושים להגשת הבקשה:

כאשר מגיש הבקשה הוא יזם פרטי:

 1. קורות חיים של היזם.
 2. סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון +  עמוד כתובת).
 3. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ ZIP.

כאשר מגישי הבקשה הם קבוצת יזמים:

 1. קורות חיים של כל אחד מהיזמים.
 2. סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון +  עמוד כתובת), של כל אחד מהיזמים
 3. הצהרה על מינוי יזם מוביל.
 4. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ  ZIP.   

כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה:

 1. תעודת התאגדות חברה מרשם החברות 
 2. קורות חיים של בעלי המניות בחברה וכל המעורבים בתוכנית.
 3. כל הנספחים המופיעים בסעיף 9 בטופס הבקשה – בקובץ ZIP.
 4. חברה שאינה חדשה, תצרף הצהרת רו"ח על העדר פעילות.
 5. רשימת בעלי מניות מרשם החברות.

טפסים נוספים להגשת הבקשה:

לפרטים ויצירת קשר