קול קורא לשיתופי פעולה במסגרת קרן ישראל-הודו (I4F)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

 

קרן ישראל-הודו (I4F) מזמינה חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח והתאמת מוצר יחד עם חברות הודיות.

מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות ליהנות משיתופי פעולה עם חברות הודיות ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

 

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

המסלול ככלל פונה לחברות טכנולוגיות ישראליות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לפתח או לשדרג מהותית מוצרים וטכנולוגיות עם שותף בהודו. 

הקרן מקבלת בקשות בכל הסקטורים, אך עדיפות תינתן לפרויקטים בתחומים המועדפים המופיעים מטה.

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, מוזמנים למלא את טופס חיפוש השותפים ולשלוח לאנשי הקשר המצוינים בו. 

 

תחומים מועדפים

הקרן מקבלת בקשות בכל הסקטורים, אך עדיפות תינתן לפרויקטים בתחומים הבאים:

 • מים
 • חקלאות
 • אנרגיה
 • ICT 
 • בריאות
 • חברות בעלות פתרונות טכנולוגיים חדשנים המתמודדים עם האתגרים שמציבה מגפת הקורונה כמו:
  • ייעול ושיפור תהליכי אבחון
  • אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה
  • הרחבת השירותים הניתנים מרחוק
  • פתרונות לשליטה בקרה וחיזוי התפרצות הנגיף.

 

מימון

מימון עד לגובה של 50% מהוצאות המו”פ המוכרות במענקים של עד 1.25 מיליון דולר לכל שותף לפרויקט.
 

 

תנאי סף

 • על החברה המגישה את הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • לחברה המגישה בקשה לרשות החדשנות חייבת להיות חברה שותפה בהודו (כאמור לעיל, אנו מסייעים במציאת שותפים).
 • החברה הישראלית ושותפה לפרויקט יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
  • בשלב הגשת הבקשה נדרשת התייחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע”י השותפים.
  • לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין השותפים. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.
 • על החברה לפעול בהתאם לנהלי הרשות כפי שמפורט בחוק המו”פמסלול הטבה מס’ 1200-01 נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע200-04200-06, ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.
 •  שימו לב: חוק המו”פ מאפשר למנהלי הקרן שיקול דעת באשר לייצור בחו”ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר.
   

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי החברות השותפות.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה באות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחייבת-הדדית עם החברה הזרה כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרויקט.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה מפורט בדף קרן ישראל-הודו (I4F)

*שימו לב שעל הבקשה להיות מוגשת על ידי החברה הישראלית ושותפתה ההודית במשותף.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינלאומי. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

שרה רוזנברג, מנהלת קרן ישראל-הודו: sarah.rozenberg@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.