קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ ופיילוטים עם מגוון מדינות אירופה (*צ’כיה עד 17.9.2020)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומקבילותיה במדינות איטליה, גרמניה, צ’כיה ורוסיה מזמינות חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרויקטי מחקר ופיתוח יחד עם חברות במדינות אלו.
מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות להנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות באירופה ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

ניתן להגיש בקשה לקול קורא במסגרת המסלולים הבאים:

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

קול קורא זה מיועד לחברות טכנולוגיה בכל התחומים, שמתכוונות לבצע שיתוף פעולה במו”פ עם חברה זרה מאיטליה, גרמניה, צ’כיה או רוסיה. תינתן עדיפות לפרויקטים בתחום הביו-קונברג’נס (פרויקטים טכנולוגיים המשלבים ביולוגיה עם טכנולוגיות מתקדמות כמו הנדסה, בינה מלאכותית ועוד) להרחבה לחצו כאן.

חברת Snam מחפשת שיתופי פעולה עם חברות בתחומי תחנות תדלוק מימן, תאי דלק לייצור חשמל, טכנולוגיות ייצור מימן, אחסון והעברת אנרגיה, ומנגנוני בטיחות לזיהוי ומניעת דליפות גז.

 

מימון

עבור חברות ישראליות, גובה הסיוע בקול קורא זה הנו עד 50% מהוצאות המו”פ.
עבור חברות זרות, גובה הסיוע בקול קורא זה יקבע ויוענק על ידי רשות המימון הזרה.

לפרויקטים עם Snam, יינתן סיוע נוסף מהתאגיד הרב לאומי בצורת in-kind (לצד מענק של רשות החדשנות), באמצעות גישה לבחינת יכולות הפיתוח בתנאי שטח אמתיים לבדיקת החדשנות, שימוש בציוד, מומחיות, שירותים פנימיים ייחודיים, וסיוע במסחור משותף של התוצר.

 

תנאי סף

הינם בהתאם למסלול אליו אתם מגישים בקשה:

 

קריטריונים להערכת בקשה

הינם בהתאם למסלול אליו אתם מגישים בקשה:

 

אופן הגשת הבקשה

ההגשה לקול קורא זה נעשית בהתאם למסלול שבחרתם להגיש אליו. על מנת להגיש בקשה יש להוריד את הטפסים המופיעים במסלול הנבחר ולהגישם בטופס “הגשת בקשה לתמיכה” המופיע בתפריט הימני באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
לצד ההגשה של הטופס המקוון באזור האישי – שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו: 

*יש להוריד ולמלא את  טופס הבקשה הבילטראלית – Bilateral Application Form (ניתן להשתמש גם בפורמט שיסופק על ידי החברה הזרה) ולהעלות אותו תחת “הוספת צרופות” בטופס הגשת הבקשה לתמיכה באזור האישי.
 

רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל שלפניכם. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

* אנו ממליצים ליצור קשר עם מנהלי התכנית לפני הגשת הבקשה.

 

מידע על הגשת בקשה לרשויות באירופה

במסלול מו”פ בילטראלי, במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות הזרות להגיש בקשת תמיכה לרשות המימון המקבילה במדינתן. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי הרשויות לא יאושרו.

להלן פירוט אופני ההגשה של החברות האירופאיות השותפות לפרוייקט, לרשויות המימון הזרות אליהן הן מגישות בקשת תמיכה:

Czech-Israel 2020 CFP – Guidelines

Germany-Israel 2020 CFP – Guidelines

Italy-Israel 2020 CFP – Guidelines

Russia-Israel 2020 CFP – Guidelines

 

ליצירת קשר

מנהלי תכנית זו ברשות החדשנות: Europe Department, EUR@innovationisrael.org.il.

פרטי מנהלי התכנית בגופים הזרים מצוינים במדריך לתכנית הרלוונטית.