מסלול תכניות הרצה (פיילוטים) עם תאגידים רב-לאומיים

על המסלול 

המסלול תומך בתכניות הרצה טכנולוגיות (פיילוטים) של חברות ישראליות בתחומים שונים אשר יתבצעו בתאגידים רב-לאומיים או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם. המסלול מעניק הזדמנות לחברות ישראליות לעבוד עם תאגידים נבחרים, בנוסף לתמריץ כספי במימון רשות החדשנות על מנת לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט.
ניתן למצוא כאן את רשימת התאגידים הרב-לאומיים המשתתפים בתכנית.

על מוצרים טכנולוגיים המוגשים במסגרת מסלול זה, להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות. 

לפרוייקטים בשלב ראשוני יותר או קדם פיילוט מומלץ להגיש למסלולי מענק לשת"פ במו"פ. מתלבטים לאיזה שלב פיתוח ההגשה שלכם הכי מתאימה? מוזמנים ללחוץ כאן ולקרוא הסבר מפורט ודוגמאות לשלבי פיתוח. ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים עם יחידת התכנון של המערך הבינלאומי בדוא"ל: PLU@innovationisrael.org.il.

מטרת המסלול 

המסלול מעודד שיתופי פעולה עם תאגידים רב-לאומיים לפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומים שונים. במסלול מתקיימת בחינת היתכנות, במטרה לעזור לחברות ישראליות לצמוח באמצעות יצירת קשרים אסטרטגיים עם התאגידים, השתלבות בפעילות הטכנולוגית והשיווקית שלהם ויצירת scale-up של מוצריהן בשווקים בינלאומיים; כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

למי מיועד המסלול? 

לחברות ישראליות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה עם מוצרים בשלים להרצה המעוניינות לבחון אותם בשיתוף פעולה עם תאגידים רב-לאומיים. התאגידים המשתתפים נותנים עדיפות לתחומים טכנולוגיים הרלוונטים לפעילותם.

מה מקבלים? 

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות של החברה הישראלית.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • ​​סיוע ותמיכה מצד התאגיד הרב-לאומי השותף בצורת ייעוץ, שירותים ומשאבים בצורת in-kind. תמיכת in-kind הינה מגוונת ויכולה להכיל גישה לנתונים (דטא), קווי ייצור, תשתיות מורכבות, מומחיות ומיומנויות ייחודיות, הקצאת יועצים טכנולוגיים או עסקיים להנחיית וליווי החברה הישראלית בפרוייקט השת"פ ועוד.
 • למסלול אין תקרת תקציב.

מדוע כדאי? 

 • מינוף החברה ע"י גישה לתנאי אמת ומשאבים של תאגיד רב-לאומי: שיתוף פעולה בתכנית הרצה (פיילוט) עם תאגיד רב-לאומי, בעל שם עולמי, מאפשר גישה לתנאי אמת ויכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו, ובכך מסייע לחברה הישראלית להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור. לחברה ניתן הזדמנות לבחון את אופן פעולת המוצר בהיקפים גדולים ובסביבה אמיתית, ולקצר את תהליך היציאה לשוק באופן משמעותי. בנוסף, המומחיות והניסיון הטכנולוגיים, התעשייתיים והמסחריים של תאגיד רב-לאומי יכולים לעזור לחברה הישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים מקומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.
 • מודל מימון אטרקטיבי חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי רשות החדשנות והתאגיד הרב-לאומי, יקבלו מענק כספי מהרשות ותמיכה בצורת In-kind מהתאגיד בתנאי מימוש הפרויקט, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לרשות . חברה ישראלית נתמכת תשלם לרשות תמלוגים בגובה של 3-5% ממכירות רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות בארץ ובעולםקבלת גיבוי מרשות החדשנות והתאגיד הרב-לאומי לשיתוף הפעולה, עשוי להקל על יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח עם התאגיד וחדירה לשווקים זרים.
  תמיכת רשות החדשנות והתאגיד, אשר ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בהמשך הדרך בארץ ובעולם.

תנאי המסלול 

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • מוסדות מחקר וגופים אקדמיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה כקבלני משנה.
 • החברות השותפות בפרויקט (הישראלית והזרה) יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות קניין רוחני, שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
  • בשלב הגשת הבקשה נדרשת התיחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע"י השותפים.
  • לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין החברות השותפות. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק המו"פ,  מסלול הטבה מס' 1, נהלי הרשות 200-01200-02200-03200-04200-06 ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים
 
שימו לב: חוק המו"פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר במסגרות הסכמי השת"פ הבינ"ל המיושמים על ידי רשות החדשנות.
 
התנאים הנוספים להגשת בקשות לפי מדינה ותוכנית מפורטים בקולות הקוראים הפרטניים.
 
תנאים רלווטיים לתאגיד הזנק (סטרטאפ):
 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה.
 • תקציב מבוקש: עד 5 מיליון ₪ לסך הבקשות של התאגיד באותה שנה קלנדרית.
תנאי מימון מועדפים לתאגידי הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים:
 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה.
 • תקציב מבוקש: עד 2.5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה ראשונה, עד 5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה שניה.
 • תאגיד הזנק אשר לפחות 33% מהון מניותיו (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, במישרין או בעקיפין.
 • אם מדובר ביזם/ת יחיד/ה – הוא/היא מועסק/ת במשרה מלאה במבקש.
 • אם מדובר ביזמת יחידה מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים נשים – עליה להיות מועסקת במשרה מלאה במבקש בתפקיד מנכ"לית ו/או סמנכ"לית הטכנולוגיות.
 • אם מדובר על מספר יזמים/יזמיות – לפחות אחד/ת מהם מועסק/ת בתפקיד מנכ"ל/ית ו/או סמנכ"ל/ית הטכנולוגיות במבקש וכל אחד מהם מועסק/ת במשרה מלאה במבקש או, בכפוף לאישור הוועדה, בהיקף נמוך יותר.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות המוצר המפותח ומיושם במסגרת שיתוף הפעולה.
 • הימצאות של הפרוייקט בשלב פיתוח מתאים לתכנית הרצה, וקידום החברה למסחור באמצעות הפיילוט בתאגיד הרב-לאומי.
 • בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי הפיתוח והיישום הנחוצים להשלמתו על ידי החברות השותפות.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה באות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחייבת-הדדית עם התאגיד הרב-לאומי כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה להדגמת טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובעת מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרוייקט.
 • הסיוע מצד התאגיד הרב-לאומי (In-Kind Assistance) יהיה ניתן להערכה טכנולוגית ותקציבית ויהיה מעוגן באבני הדרך. ה-In-Kind יתרום באופן מובהק לקידום הטכנולוגיה הישראלית (למשל, ב"סביבה אמיתית" או בהיקף נרחב), כדי לשפר את המוצר, ולקדם משמעותית את בשלותו וזמן יציאתו לשוק. ה- In-Kind ימנף את החברה הישראלית על ידי המומחיות הטכנולוגית, העסקית והשיווקית של התאגיד הרב-לאומי.
 • התייחסות להסדרת הזכויות על קניין רוחני ומסחורו בהתאם לחוק המו"פ.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות במערך הבינלאומי.

איך מגישים בקשה? 

הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים.

המסלול פתוח להגשת בקשות עם רוב התאגידים הרב-לאומיים במשך כל השנה. לבירור, אנא פנו לתאגיד הרב-לאומי איתו אתם מעוניינים לשתף פעולה או ליחידת התכנון של המערך הבינלאומי בדוא"ל: PLU@innovationisrael.org.il.

 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 2. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 3. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – שמופיע בתפריט האזור האישי > יש לבחור במסלול "שיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם תאגידים רב-לאומיים".
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה). 

הבקשה להשתתפות במסלול תיבדק ותאושר על ידי התאגיד הרב-לאומי הרלוונטי ורשות החדשנות.

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ"ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

* חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם, במידת האפשר, עם מידע על חוסרים או תקלות באופן ההגשה ובכך עשוי לחסוך את פסילת הבקשה. תאריך הגשת הבקשה לרשות יירשם כתאריך בו הוגשה הגשה תקינה ומלאה.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

 • שימו לב לפניכם שמונה טפסים להגשה באזור האישי, כאשר שישה טפסים הינם חובה, ואילו את הטפסים "ריכוז משאבים" ו"טופס התאגדות" יש להגיש רק במידת הצורך.
 • תקופת הביצוע המבוקשת (עד 12 חודשים) צריכה להיות תואמת בכל טפסי ומסמכי הבקשה. 
 • במקומות בהם יש לציין תקציב מבוקש, נדרש לציין את סך התקציב הכולל של החברה הישראלית לפרויקט המבוקש ובהתאם לתקרות הרשות (כפי שמופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול וממנו ייגזר גובה המענק אותו תאשר רשות החדשנות. כלומר, אין לציין את גובה המענק שאתם מעוניינים בו אלא את עלות הפרויקט כולו לחברה הישראלית.
 • חובה לצרף לבקשה באזור האישי מסמך כוונות חתום על ידי החברה הישראלית והתאגיד הרב-לאומי, על פי דרישות הקול הקורא עם התאגיד הספציפי אליו אתם ניגשים. אם אינך בטוח/ה מה דרישות שיתוף הפעולה, אנא צור/צרי קשר עם מנהל/ת התכניות הרלוונטית אליך.

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

טופס מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.
על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש. שימו לב שהתקציב מתייחס לעלות הפרויקט כולו ולא למענק שאתם מבקשים.
שימו לב שיש לחתום בכל המקומות הנדרשים לכך במסמך ההצהרה וההרשאה.
במידה והחברה מגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.
רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהן לרשות.
המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ"ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע"י הוועדה.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס' 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.
(1) מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. | (2) היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה או ישיבה גדולה. | (3) היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך. | (4) היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. | (5) לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס' ת"ז (אישה או מספר נשים).
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם יחידת התכנון של המערך הבינלאומי בדוא"ל: PLU@innovationisrael.org.il