טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם 10/10/23
טופס הגשת בקשת תמיכה למסלול מימד - עבור חברות 14/01/24
טופס בקשה והצדקה 14/08/23
טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40 14/08/23
Guidance for applicants 14/08/23
I4F Joint Application Form 14/08/23
הצהרת הנהלה 08/01/24
טופס תקציב הבקשה – הסדנה 14/08/23
טופס הגשת בקשה למאגד (Word) 14/08/23
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב 14/08/23
טופס זהות מועמדים 14/08/23
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק 14/08/23
טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה 14/08/23
דגשים למילוי טפסי הבקשה 19/09/23
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 14/08/23
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 14/08/23
בקשה לביטול בקשת תמיכה 14/08/23
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 14/08/23
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 14/08/23
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך