טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
Guidance for applicants 14/08/23
I4F Joint Application Form 14/08/23
הצהרת הנהלה 14/08/23
טופס תקציב הבקשה – הסדנה 14/08/23
טופס הגשת בקשה למאגד (Word) 14/08/23
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב 14/08/23
טופס זהות מועמדים 14/08/23
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק 14/08/23
טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה 14/08/23
דגשים למילוי טפסי הבקשה 19/09/23
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 14/08/23
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 14/08/23
בקשה לביטול בקשת תמיכה 14/08/23
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 14/08/23
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 14/08/23
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 14/08/23
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 14/08/23
הסכם עקרונות הכוונת ידע 14/08/23
הסכם עקרונות העברת ידע 14/08/23
טופס בקשה לתמיכה במסגרת ערוץ המענקים המהיר 26/10/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך