CRISPR-IL

תשתית מבוססת AI להגברת דיוק ויעילות כלי עריכה גנומית (בטכנולוגיית CRISPR)

BIO CHIP

אבני בניין לטכנולוגיות ביו-שבבים לאתר המאגדשותפים מהתעשיה: PLSense ,CardioKol ,Qulab medical ,Tower SC ,CEVA ,Sensomedical ,IAIשותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, הטכניוןתחילת פעילות: 1.11.2021

בשר מתורבת

פיתוח תהליכים יעילים וזולים לגידול והדפסת תאי בשר מתורבת לאתר המאגדשותפים מהתעשיה: תנובה, תעשיות בית העמק, Egmo ,Biodalia ,ALEPHFARMS ,SuperMeat ,KOL BIOTEC ,seevix ,BioBetter ,Alagene, MGTשותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת רייכמן, מכון וולקניתחילת פעילות: 1.6.2022

LIQUID BIOPSY

תשתית נתונים וטכנולוגיות חישה של ביו מרקרים רפואיים שותפים מהתעשיה: IDENTIFAI GENETICS, MS TECH, MINOVIA, SALIGNOSTICS, SENSEERA, PANGEA BIOMEDשותפים מהאקדמיה: תל השומר, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת בר אילןתחילת פעילות: 1.7.2022

BSF

כלכלה מעגלית מבוססת זבוב החיל השחור (פירוק פסולת אורגנית ופיתוח תוצרי הזחל) שותפים מהתעשיה: freeze-em, אמבר, שחר תשלובות, אנרג’ין, ניאומנה, אנטופרוטק, באגירה, רפאל תערובות, כט טכנולוגיות, צמח, הלמן אלדובישותפים מהאקדמיה: מכון וולקני, מיגל, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפהתחילת פעילות: 1.1.2023

OrganoSpheres

תרביות תלת ממדיות שמקורן ברקמה סרטנית, כבסיס לגילוי תרופות ולרפואה מותאמת אישית מטרת המאגד: פיתוח פרוטוקולים וידע ייחודי לטיוב פיתוח, תחזוקה ושימוש בתרביות תאים תלת מימדיות כדוגמת ספרואידים / אורגנואידים תוך מתן מענה לפערים ואתגרים טכנולוגיים קיימים, כדי לאפשר שימוש מסחרי משמעותי ואיכותי בטכנולוגיה לטובת פיתוח תרופות ורפואה מותאמת אישית.לקול הקורא

BMI – Brain Machine Interface

פיתוח טכנולוגיות לממשק מח – מכונה מטרת המאגד: פיתוח פתרון תוכנתי וחומרתי גנרי מקצה לקצה, הניתן להתאמה והטמעה פשוטה למגוון מחשבים ומכונות – המאפשר סינרגיית מוח-מחשב, העצמת ביצועים, זיהוי כוונות, מניעת שגיאות וייעול תהליכים הכוללים ממשקי מוח-מכונה.לקול הקורא