שותפים מהתעשיה: freeze-em, אמבר, שחר תשלובות, אנרג’ין, ניאומנה, אנטופרוטק, באגירה, רפאל תערובות, כט טכנולוגיות, צמח, הלמן אלדובי
שותפים מהאקדמיה: מכון וולקני, מיגל, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה
תחילת פעילות: 1.1.2023