מטרת המאגד: פיתוח פרוטוקולים וידע ייחודי לטיוב פיתוח, תחזוקה ושימוש בתרביות תאים תלת מימדיות כדוגמת ספרואידים / אורגנואידים תוך מתן מענה לפערים ואתגרים טכנולוגיים קיימים, כדי לאפשר שימוש מסחרי משמעותי ואיכותי בטכנולוגיה לטובת פיתוח תרופות ורפואה מותאמת אישית.
לקול הקורא