מטרת המאגד: פיתוח פתרון תוכנתי וחומרתי גנרי מקצה לקצה, הניתן להתאמה והטמעה פשוטה למגוון מחשבים ומכונות – המאפשר סינרגיית מוח-מחשב, העצמת ביצועים, זיהוי כוונות, מניעת שגיאות וייעול תהליכים הכוללים ממשקי מוח-מכונה.
לקול הקורא