לאתר המאגד
שותפים מהתעשיה: תנובה, תעשיות בית העמק, Egmo ,Biodalia ,ALEPHFARMS ,SuperMeat ,KOL BIOTEC ,seevix ,BioBetter ,Alagene, MGT
שותפים מהאקדמיה: אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת רייכמן, מכון וולקני
תחילת פעילות: 1.6.2022