רשות החדשנות פועלת כדי לתת מענה לאתגרים השונים הניצבים בפני האב החדשנות הישראלי באמצעות שלוש יחידות פעילות ויישומיות המכונות “חטיבות”. כל חטיבה מוכוונת משימה ומציעה ארגז כלים ייחודי המותאם לאתגרים השונים במחזור החיים הטכנולוגי.

חטיבות רשות החדשנות ביצעו בשנת 2022 מגוון רחב של פעולות, במטרה לקדם את צמיחת האב החדשנות הישראלי. הטבלה הבאה מפרטת את פעילות החטיבות השונות בשנה החולפת, על פי חלוקה למסלולים/ תוכניות שהן מפעילות:

טבלת פעיחות זירות

טבלת פעילות זירות - המשך

 


1. תיאור המסלולים והתוכניות השונות מופיע באתר רשות החדשנות וכן בדו״חות קודמים שפרסמה הרשות.
2. ברוב המקרים חולפים בין 8-12 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2022 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2021, וחלק מהגשות שנת 2022 (אלו שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2023. בפרט, במסלול מו״פ דואלי שהיה בהקפאה במהלך רוב שנת 2021 ונפתח להגשה מחדש לקראת סוף השנה, מתוך סך האישורים בשנת 2022, יותר מ-30 הגיעו מבקשות שהוגשו בסוף שנת 2021, ולעומת זאת מספר הבקשות שהוגשו בסוף שנת 2022 ונדונו בשנת 2023 נמוך באופן משמעותי.
3. הבקשות והאישורים מוצגים לפי הגשות תיקים. ישנן חברות להן מספר הגשות ואפילו מספר אישורים באותו מסלול או במספר מסלולים. בהתאם, חברות שבשנת 2022 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות וקיבלו יותר ממענק אחד באותו מסלול נספרו פעם אחת תחת ההגדרה “חברות חדשות באותו מסלול״. חברות, שבשנת 2022 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות בשני מסלולים שונים, נספרו בכל אחד מהמסלולים כ״חברות חדשות״. בהתאם לכך, בשנת 2022 אושרו בסך הכול 419 חברות חדשות.
4. הפעילות בחטיבת צמיחה – תעשיית היי-טק כוללת, מלבד המסלולים המפורטים, גם 1.6 מיליון שקלים שהוקצו למרכזי מו״פ ביו-טכנולגיה ורפואה (מסלול 35).
5. מיזמי יזמות חיפה, יזמות באר שבע, מיזם קידום מנועי צמיחה ויזמות צעירה שבחטיבת הזנק הם מיזמים שבהם נבחר זכיין המפעיל את המיזם במשך מספר שנים. בכל שנה משנות הזיכיון נדרש הזכיין להגיש תוכנית עבודה שנתית על מנת שיאושר המענק.
6. בחטיבת תשתיות חדשנות המענקים במסלולי מחקר יישומי באקדמיה ומסחור ידע, וגם חלק מהמענקים במאגדי מגנ״ט, ניתנים לחוקרים באקדמיה. מספר ההגשות והאישורים במסלולים אלו מתייחס לכלל המגישים, אך מספר החברות החדשות שאושרו מתייחס אך ורק לחברות (ואינו כולל חוקרים).
7. הרשות מאגמת משאבים ממשרדי הממשלה השותפים – ות״ת, משרד החמ״ט ורשות החדשנות – ומעבירה את תשלום ההשתתפות השנתי של ישראל לאיחוד האירופי. סכום ההשתתפות הכולל של ישראל בשנת 2022 היה 1,233 מיליון ש״ח שהם כ-341 מיליון יורו.