האם הירידה במספר הסטארט-אפים החדשים יוצרת בעיה לכלכלה הישראלית?

עם יציאת האייפון לעולם ב-2007, הוזלת שירותי הענן ושינויים טכנולוגיים וכלכליים נוספים, חלה פריחה עולמית בהקמת סטארט-אפים חדשים. עד שנת 2015 לערך, בישראל ובהאבים הבולטים הייתה גאות במספר הסטארט-אפים החדשים שנפתחו בכל שנה. לאחר שנה זו אנו עדים לירידה במספר החברות החדשות שנפתחו ברוב ההאבים. מדוע זה קרה והאם מצב זה מהווה בעיה עבור המשך צמיחת האב החדשנות הישראלי?

 

תרשים 27 מספר חברות טכנולוגיה חדשות שהוקמו בשנה בישראל

 

בשנת 2014 מספר הסטארט-אפים החדשים שהוקמו בישראל עמד על כ-1,400 חברות, אך מאז הוא הלך וירד. להערכת רשות החדשנות, בשנת 2022 נפתחו בין 600 ל-700 חברות בלבד.20 הנתון בנוגע למספר הסטארט-אפים החדשים שהוקמו בשנתיים האחרונות עוד צפוי לעלות, מכיוון שלעיתים המידע על הקמת חברות חדשות מדווח באיחור. יחד עם זאת, ברור כי חלה ירידה במספר החברות החדשות מאז שנות השיא.

נכון לשנת 2015, ישראל הייתה האב החדשנות השני בגודלו מבחינת מספר החברות החדשות שהוקמו בה באותה שנה. בדומה לתופעה שנצפתה בישראל, גם ביתר ההאבים הגדולים חלה תופעה דומה של ירידה במספר החברות החדשות לאחר השיא של השנים 2015-2014, כולל סן פרנסיסקו (ההאב הגדול מכולם) וניו יורק. בהאבים אחרים, דוגמת לונדון ובוסטון, הירידה הייתה מתונה יותר מאשר זו בישראל.

רשות החדשנות ו-SNPI ערכו מחקר משותף כדי לבחון את הסיבות שהביאו לירידה בפעילות היזמית בישראל.21 לפי המחקר, מאז שנת 2017 מספר הסטארט-אפים החדשים שהוקמו בכל שנה הצטמצם בכ-22.12%

אחת מההנחות שנבחנו במחקר היא האם הירידה במספר הסטארט-אפים החדשים לוותה בעלייה באיכות החברות שנפתחו. אולם, מבחינת גיוסי הון לחברות בשלבים מוקדמים, לא נראתה עלייה בשיעור החברות המצליחות לגייס הון בכל שנה. יחד עם זאת, מן המחקר עולה כי למרות הירידה במספר החברות החדשות – דווקא עלה מספר המשקיעים הפעילים וגם מספר המשקיעים שהשתתפו בממוצע בכל סבב גיוס.

שתי שאלות מרכזיות עולות מתופעת הירידה במספר החברות החדשות: הראשונה – מה גרם לירידה זו ומדוע היא חלה? והשנייה – האם מצב זה מהווה בעיה מבחינת הכלכלה הישראלית?

ניתוח מעמיק של הירידה במספר הסטארט-אפים החדשים שהוקמו מעלה כי הירידה במספר הסטארט- אפים בשנים האחרונות נובעת, בעיקרה, מהיחלשות תחום הסושיאל מדיה והפרסום – שפרח ושגשג לפני כעשור. חסמי הכניסה להקמת סטארט-אפים בתחומים אלה ירדו בעקבות כניסת טכנולוגיות ענן ונגישות הפלטפורמות החברתיות, כולל פייסבוק וטוויטר, והפיכת המכשירים הניידים למוצרי מחשוב מרכזיים. אולם כעת, רק מספר מצומצם יותר של יזמים ויזמות מקימים חברות בתחום. למעשה, מהשוואת החברות החדשות שקמו ב-2019 עם החברות שקמו ב-2014 ניתן לראות כי הירידה בהקמתן של חברות בסקטור הסושיאל מדיה והפרסום מסבירה כ-70% מהירידה במספר הסטארט-אפים החדשים שהוקמו.

 

 


20. הערכת רשות החדשנות מבוססת על אומדנים של פרסומי IVC ו-SNC בנושא.
21. ירידה במספר הסטארט-אפים החדשים: סימן לדאגה או התבגרות טבעית?
22. על פי חישוב המתייחס לנתון המוערך לשנת 2022.