מסלול סיד היברידי-לא פעיל

על המסלול

המסלול נועד לסייע בהקמה של חברות טכנולוגיה חדשות, דרך עידוד משקיעי הון סיכון לבצע השקעות  Seed בסטרטאפים שנמצאים בסיכון גבוה ובשלב מוקדם.

שימו לב! רשות החדשנות מייחסת חשיבות רבה לגישת הESG וגם קריטריונים אלה נכנסים למאזן השיקולים קראו כאן עוד

מטרת המסלול

לעודד השקעות הון ראשוני (seed) בחברות עם סיכון גבוה, ע”י משקיע הון סיכון מנוסה.

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לחברות הזנק בשלב ה-SEED שמפתחות טכנולוגיות בתחומים בהם יש רגולציה מחמירה, טווח זמן ארוך להטמעה, או חלק משוק שנמצא בהתהוות. ההשקעה תינתן לחברות אשר לא גייסו יותר מ-5 מלש”ח (עד מועד ההגשה למסלול) וכבר חתמו על מזכר הבנות עם משקיע הון סיכון מנוסה בהשקעות בסיכון גבוה, המעוניין להשקיע בחברה השקעת SEED ראשונה וטרם ביצע את ההשקעה.

מה מקבלים?

החברות
מענק רשות החדשנות יהיה ביחס של 4:6, כאשר 6 מתייחס לחלק של המשקיע ו-4 מתייחס לחלק של השתתפות רשות החדשנות. סכום המענק המירבי לחברה (כלומר, מענק רשות החדשנות) יעמוד על עד 3.5 מיליון ש”ח.

בתנאים מסוימים בסמכות ועדת המחקר לאשר מענק ביחס של 1:1 בסכום מענק מירבי של עד 3.5 מיליון ש”ח, כמפורט במסלול ההטבה.

המשקיע
משקיע הון סיכון (קרן הון סיכון תאגידית) או משקיע פרטי מנוסה יקבלו מהחברה אפשרות למימוש אופציה, אשר תקנה למשקיע זכות לבצע השקעה הונית נוספת במזומן בחברה, כמפורט במסלול ההטבה.

מדוע כדאי?

 • מימון אטרקטיבי – מענק בגובה עד 3.5 מיליון ש”ח לחברה
 • סיוע בהשקעה בסיכון גבוה ושלב מוקדם
 • אפשרות לסגור סבב גיוס  כאשר המשקיע יוכל לקבל מהחברה אופציה ל -3 שנים
 • תהליך הגשת בקשה מקוצר – בדיקה קצרה (עד 4 שבועות), קבלה מיידית של המענק
 • תו איכות של רשות החדשנות 

תנאי המסלול

 • חברת הזנק (שהתאגדה) שלא גייסה יותר מ 5 מיליון ₪ לפני ההגשה
 •  מזכר הבנות (term sheet) חתום, כולל את תנאי האופציה, בין החברה למשקיע טרם ההגשה.
 • לאחר אישור הבקשה ע”י רשות החדשנות, החברה תנפיק למשקיע אופציה למימוש עד 3 שנים.
 • במימוש האופציה, המשקיע יקבל מניות בחברה כפי שסוכם מראש וסכום המענק יוחזר לרשות החדשנות עם ריבית שנתית של 5%.
 • המשקיע הינו משקיע פרטי (אנג’ל) ו/או קרן הון סיכון בה השותף המוביל מנוסה בהשקעות הון ראשוני (seed) ובעל ערך מוסף לחברה.

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות והייחודיות המוצגת בתכנית שהחברה מגישה.
 • החברה פועלת בתחומים בסיכון גבוה: רגולציה מחמירה, טווח זמן ארוך להטמעה, או חלק משוק שנמצא בהתהוות.
 • תחום טכנולוגי בו קיים מחסור במשקיעי Seed.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב ההשקעה.
 • לחברה יש משקיע הון סיכון מנוסה המעוניין להשקיע בה, המסוגל לסייע לה בבנייה ועיצוב של המודל העסקי, התאמת המוצר לשוק, חדירה לשווקים, בניית מערך לקוחות וכדומה.

 

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. 
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

על מנת להתחיל בתהליך ההגשה יש לקרוא תחילה את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

*רגע לפני שאתם ממלאים את מסמכי הבקשה קראו את דף הנחיות טכניות חשובות למילוי מסמכי הבקשה
*משתמשי מקינטוש! הכנו גם עבורכם הנחיות למילוי מסמכי הבקשה.

דגשים כלליים:

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.

*השקעה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

דגשים לשלב בדיקת הבקשה:

שימו לב כי לאחר הגשת החומר לרשות החדשנות וקליטת הבקשה, צפויה הרשות לבצע הליך נוסף של בחינה טכנולוגית וכספית של הבקשה, על מנת לוודא התאמה טכנולוגית לתנאי המסלול, עמידה באמות מידה פיננסיות של החברה והמשקיע. לצורך כך תתבקש החברה להמציא חומרים נוספים לפי דרישת רשות החדשנות או נציג מטעמה, הן ביחס לחברה עצמה והן ביחס למשקיע. על מנת לאפשר לרשות החדשנות בחינה מהירה ויעילה של אמות המידה, על החברה לספק את מלוא המידע המבוקש באופן מיידי. עיכוב בהעברת המידע המבוקש יגרום לעיכוב בבחינת הבקשה ומתן תשובה לחברה.

טרם הגשת הבקשה על מגיש הבקשה לקרוא את נהלי המסלול ולוודא עמידה במלוא התנאים המפורטים.

שימו לב כי על החברה והמשקיע להיות זמינים לפגישה עם צוות הבדיקה מיד לאחר הגשת בקשתה – לפרטים בנושא לחצו כאן

תשובות יתקבלו בהתאם לזמני ההגשה הבאים:

 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 16/4/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 22/5/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף יוני 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 22/5/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 20/6/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף יולי 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 20/6/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 25/7/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף אוגוסט 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 25/7/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 21/8/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף ספטמבר 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 21/8/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 14/9/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף אוקטובר 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 14/9/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 19/10/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף נובמבר 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 19/10/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 19/12/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות באמצע ינואר 2024
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 19/12/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 16/1/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף פברואר 2024
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 16/1/2024 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 13/2/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות עד אמצע מרץ 2024

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב לדגשים עבור המסמכים והטפסים להגשה (בכדי לצפות בדגשים יש ללחוץ על סימן השאלה משמאל לשם המסמך)

טפסים כלליים

בסעיף 1.3 גובה המענק המקסימלי שניתן לבקש מהרשות הוא עד 3.5 מיליון ₪ (עד 40% מהסכום המצוין בסך ההשקעות= רשות+ משקיע או עד 50% אם מדובר בחברה שמגישה תחת תנאי מימון מועדפים: חרדים, נשים, מיעוטים, אזור פיתוח א’). יש לוודא שסכום ההשקעה מהמשקיע בסעיף זה מסונכרן עם הסכום מופיע בterm sheet . בסעיף 3.1 – לשים לב שסה”כ השקעות לא עולה על 5,000,000 ₪ וכולל השקעות קודמות מגורם ממשלתי או מהרשות. * להגשה בתנאי מימון מועדפים יש לצרף בנוסף הצהרות רלוונטיות כפי שמפורסם בעמוד המסלול.

הנתונים צריכים לכלול: הון המניות הרשום, המונפק והנפרע נכון למועד הגשת הבקשה, פירוט בעלי המניות וההון המונפק והנפרע, פירוט בגין חברות קשורות כמשתמע מגילוי דעת 29 של לשכת רואי חשבון.

המזכר צריך לכלול: פירוט תנאי האופציה שתינתן למשקיע לאחר אישור הבקשה ע”י רשות החדשנות; התחייבות מגיש הבקשה להעביר את תמורת האופציה לרשות החדשנות במעמד מימוש האופציה על ידי המשקיע כמפורט בסעיף 8.4 למסלול ההטבה. התחייבות אשר לפיה 50% לפחות מהיקף השקעת המשקיע במגיש הבקשה, במהלך תקופת הביצוע, יהיו למטרת מחקר ופיתוח, ולפחות 50% מהיקף זה יבוצע בישראל על ידי המבקש. התחייבות לפיה עם מתן המענק למקבל אישור, ינפיק מקבל האישור למשקיע אופציה (Warrant) אשר תקנה למשקיע את הזכות לבצע השקעה הונית נוספת במזומן במקבל האישור, בשווי מלוא סכום המענק שניתן על ידי רשות החדשנות למקבל האישור, בתוספת ריבית בשיעור של 5% לשנה.

אם מדובר במשקיע מחו”ל – יש לצרף תעודה בהתאם. במידה ומדובר במשקיע פרטי (אנג’ל) אין צורך בתעודת התאגדות.

לתאגיד בבעלות יזמוּת מיעוטים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס’ 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.

לתאגיד בבעלות יזמוּת חרדים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.

(1) מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג “פטור”, שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. | (2) היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה, ישיבה גדולה או כולל. | (3) היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל”מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה” (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך. | (4) היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. | (5) לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.

לתאגיד בבעלות יזמוּת נשים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס’ ת”ז (אישה או מספר נשים).

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

שאלות נפוצות

כן, יש להגיש תעודת התאגדות בעת ההגשה.

במסלול זה חובת תשלום התמלוגים בגין מענק רשות החדשנות תחול אם המשקיע לא מימש את האופציה כמפורט בסעיף 8.6 למסלול ההטבה.

המסלול פתוח להגשות שוטפות (בהתאם לזמנים המפורטים בדף המסלול).
על מנת להגיש יש למלא טופס בקשה למענק בצירוף הצרופות המפורטות בדף המסלול.
תהליך הבדיקה הינו קצר ותשובה תינתן בהתאם למפורט בדף המסלול. על מנת שניתן יהיה לקיים תהליך בדיקה קצר, על החברה המגישה והמשקיע להיות זמינים לפגישת בדיקה מיידית עם הגשת הבקשה

בטופס הבקשה יש לפרט נתונים על החברה; צוות, תחום פעילות, מה נעשה עד מועד הגשת הבקשה, המוצר/ים אותם תפתח החברה, השוק והמתחרים, מהם ההישגים אליהם מתכננת החברה להגיע באמצעות הסכום המגויס וכן פירוט על המשקיע איתו נחתם מזכר ההבנות.

לא, אך יש לפרט את סכום הגיוס ולאילו הישגים החברה מתכננת להגיע באמצעותו ובתוך כמה זמן.

מענק הרשות יועבר לחברה מקבלת האישור לאחר העברת הסכם השקעה סופי חתום ולאחר חתימת החברה והמשקיע על כתב ההתחייבות, כמופרט בסעיף 3.3 בנהלי המסלול.

על שעור המענק במסלול זה הינו 40% ועד לסכום מענק מירבי של 3.5 מיליון ₪. לחברות מהפריפריה או ליזמים מאוכלוסיות עם תנאי מימון מועדפים, בכפוף לאישור ועדה יתווסף שעור המענק של 10% ועד לסכום המענק המירבי המצוין לעיל (ראו סעיף 8.2, 8.3. למסלול ההטבה).

סכום המענק המירבי הוא 3.5 מיליון ₪ כמתואר בסעיף 8.2 למסלול ההטבה.
שעור המענק יחושב מול סכום ההשקעה ההונית במזומן אליו התחייב המשקיע במזכר ההבנות.

כפי שמתואר בסעיף 2.21 למסלול ההטבה: תחילת תקופת הביצוע תחושב ממועד תחילת תקופת מימוש האופציה וסיומה במועד ניצול של מלוא סכומי המענק וההשקעה ההונית.

כן, בכפוף למתואר בסעיף 6.1.2 למסלול ההטבה

כן, ניתן לחלק את האופציה בין משקיעי ההון סיכון בסבב, פרו-רטה.

ניתן להשתמש בכל מזכר הבנות הנחתם בין החברה למשקיע.

מזכר ההבנות יכיל את תנאי האופציה למשקיע וכן את המתואר בסעיף 6.1.8 למסלול ההטבה וכמפורט בסעיף 3.1.4 לנהלי המסלול.

קרן הון סיכון או קרן תאגידית שעיקר השקעותיה בתאגידי העוסקים במחקר ופיתוח. אנג’ל אינו מוגדר כמשקיע הון סיכון, אך יכול להיכלל כחלק ממשקיעי סבב גיוס הסיד של החברה המבקשת. מענק הרשות יחושב כנגד השקעתו של משקיע הון סיכון החתום על מזכר ההבנות.

תכנית המתארת פיתוח חדשנות פורצת דרך, האם החברה פועלת בסיכון גבוה (בדומה למתואר בשאלה לעיל), מהו הפוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה מהמתואר בתכנית המוצעת, מהי אבן הדרך אליה מכוונים בעזרת סבב הגיוס הנוכחי.

תחומים בהם יש למשל רגולציה מחמירה, זמן הטמעה ארוך בשוק, מיעוט במשקיעי הון סיכון, או שמדובר בשוק בהתהוות.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 08:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא”ל: startup@innovationisrael.org.il

הודעה חשובה!

מסלול Seed ייסגר להגשת בקשות ב-13.02.2024 בשעה 12:00 בצהריים.

שימו לב! 
חל שינוי בתאריכי ההגשות
הטבלה המלאה מופיעה באיזור איך מגישים בקשה?

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>