מסלול קרנות דו-לאומיות

על המסלול

המסלול מספק השקעה לחברות ישראליות אשר מעוניינות לעבוד או עובדות עם חברות זרות בארה”ב, הודו, סינגפור וקוריאה על פרויקטי מו”פ של מוצרים טכנולוגיים חדשים או בשדרוג מהותי של טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק תמריץ כספי במימון הקרנות הדו-לאומיות המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט. בנוסף, המסלול מציע לחברות המעוניינות לשתף פעולה עם חברה מחו”ל סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים.

כיום קיימות ארבע קרנות דו-לאומיות:

קרן ישראל-ארה”ב (BIRD)

קרן ישראל – הודו (I4F)

קרן ישראל-סינגפור (SIIRD)

קרן ישראל-קוריאה (KORIL)

 

מטרת המסלול

המסלול מעודד שיתופי פעולה בינלאומיים לפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בכל התחומים ובחינת היתכנותן במטרה לעזור לחברות ישראליות לצמוח באמצעות יצירת קשרים אסטרטגיים בינלאומיים, גישה לתנאי אמת בחו”ל להוכחת מוצריהן, פריצה ו scale-up למוצריהן בשווקים בינלאומיים – כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

למי מיועד המסלול?

המסלול ככלל פונה לחברות ישראליות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לפתח או לשדרג מהותית מוצרים וטכנולוגיות עם שותף בינלאומי בארה”ב, הודו, סינגפור וקוריאה. עם זאת לעתים ישנם קולות קוראים שנותנים עדיפות לתחומים טכנולוגיים מסוימים.

מה מקבלים?

 • השקעה כספית בשיעור של עד 50% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • ​​סיוע במציאת שותף זר.
סוגי פרויקטים מגבלת תקציב משותף אחוז מענק תמלוגים

קרן ישראל-ארה”ב (BIRD)

 

 • BIRD – מו”פ תעשייתי בכל תחום (עד 12 חודשים)
 • BIRD HLS – מו”פ תעשייתי בתחום ביטחון לאומי (עד 12 חודשים)
 • BIRD Energy – מו”פ תעשייתי בתחום האנרגיה (עד 12 חודשים)
 • BIRD Energy Center – מיני קונסורציום תעשייה-אקדמיה בתחום האנרגיה (עד 5 שנים)
 אין מגבלת תקציב  

 • BIRD – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של מיליון דולר (1.5 מיליון דולר במקרים מיוחדים)
 • BIRD HLS – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של מיליון דולר
 • BIRD Energy – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של מיליון דולר
 • BIRD Energy Center – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 2 מיליון דולר לשנה
 3-5% בהתאם לנהלי קרן BIRD

קרן ישראל-הודו (I4F)

 

 • בחינת היתכנות (עד 9 חודשים) – כל התחומים מלבד הגנה. שני קולות קוראים בשנה, שלב פרויקט 3-4 (לפני מו”פ).
  קהל יעד: חברות מישראל והודו, קבלני משנה עד 30% מהתקציב הכולל.
 • מסלול המו”פ (עד שנתיים) – כל התחומים מלבד הגנה. שני קולות קוראים בשנה, שלב פרויקט 5-6.
  קהל יעד: חברות מישראל והודו, קבלני משנה עד 30% מהתקציב הכולל.
 • מסלול הפיילוטים (עד שנה) – כל התחומים מלבד הגנה. שני קולות קוראים בשנה, שלב פרויקט 7-8.
  קהל יעד: חברות מישראל והודו, קבלני משנה עד 30% מהתקציב הכולל.
 • מסלול סקטוריאלי 2023 (עד 3 שנים) – טכנולוגיות אקלים. קול קורא אחד בשנה, מושק באירוע הודו-ישראל השנתי, שלב פרויקט 3/4-7/8.
  קהל יעד: חברות מישראל והודו + אקדמיה כקבלן משנה, עד 30% מסך התקציב (חובה).
 אין מגבלת תקציב  

 • בחינת היתכנות – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% עבור סטארטפים הקיימים פחות מ-5 שנים), בתקרת מענק של כ-100 אלף דולר.
 • מסלול המו”פ – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% עבור סטארטפים הקיימים פחות מ-5 שנים), בתקרת מענק של כ-2.5 מיליון דולר.
 • מסלול הפיילוטים – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% עבור סטארטפים הקיימים פחות מ-5 שנים), בתקרת מענק של כמיליון דולר.
 • מסלול סקטוריאלי – עד 66% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של כ-5 מיליון דולר (עד 2 מיליון דולר לשנה ולפרויקט אחד).
 • בדיקת היתכנות- ללא תשלום תמלוגים
 • מסלול המו”פ- 2-5% לשנה
 • מסלול הפיילוטים-  2-5% לשנה
 • מסלול סקטוריאלי-  2-5% לשנה

קרן ישראל-סינגפור (SIIRD)

 • בחינת היתכנות (עד 3 חודשים)
 • פרויקט בקנה מידה קטן (3-12 חודשים)
 • פרויקט בקנה מידה מלא (12-24 חודשים)
 • פרויקט פיילוט (עד 12 חודשים)
 • פרויקט סקטוריאלי (12-24 חודשים)
 • בחינת היתכנות – עד 60 אלף דולר
 • פרויקט בקנה מידה קטן – עד 400 אלף דולר
 • פרויקט בקנה מידה מלא – עד שני מיליון דולר
 • פרויקט פיילוט – עד שני מיליון דולר
 • פרויקט סקטוריאלי –  עד שלושה מיליון דולר
 

 • בחינת היתכנות – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 30 אלף דולר.
 • פרויקט בקנה מידה קטן – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 200 אלף דולר.
 • פרויקט בקנה מידה מלא – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של מיליון דולר.
 • פרויקט פיילוט –  40-50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של מיליון דולר.
 • פרויקט סקטוריאלי –50-60% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של מיליון וחצי דולר.
 2.5% מהמכירות ועד שווי המענק

קרן ישראל-קוריאה (KORIL)

 • בחינת היתכנות – (עד 6 חודשים)
 • מסלול המו”פ – עד שנתיים
 • מסלול הפיילוטים – עד שנה
 • מסלול סקטוריאלי – עד 3 שנים
 • בחינת היתכנות – עד 100 אלף דולר
 • מסלול המו”פ – ללא תקרת תקציב משותף
 • מסלול הפיילוטים – ללא תקרת תקציב משותף
 • מסלול סקטוריאלי – ללא תקרת תקציב משותף
 • בחינת היתכנות – עד 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 50 אלף דולר
 • מסלול המו”פ – 30-50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 3 מיליון דולר
 • מסלול הפיילוטים – 30-50% מהתקציב המשותף, המאושר, בתקרת מענק של מיליון דולר.
 • מסלול אסטרטגי – 50% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 5 מיליון דולר.
בהתאם לתנאי הרשות, עבור השותף הישראלי בלבד.

מדוע כדאי?

מינוף החברה ע”י גישה למשאבים בינלאומיים: שיתוף פעולה במו”פ עם חברה זרה מאפשר גישה לידע וטכנולוגיה וגישה לתשתיות פיתוח או בדיקה אשר לא קיימות בישראל, ובכך מעמיק באופן משמעותי את איכות תהליכי המו”פ ומקרב את היציאה לשוק.
בנוסף, שיתוף פעולה בינלאומי יכול לעזור לחברה ישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים מקומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.

 • מודל מימון אטרקטיבי: חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי הקרנות יקבלו מענק כספי בהיקף משמעותי בתנאי מימוש שיתוף הפעולה, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לממשלות התומכות. חברה ישראלית נתמכת תשלם לקרן תמלוגים בגובה של 2.5-5% ממכירות רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • השקעה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: השקעת הקרנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו”ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.

תנאי המסלול

ההשקעה בחברות נעשית בכפוף לנוהלי הקרנות השונות, ובכללם:

 • על המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה האזרחי להיות חדשני, מוכן למסחור ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל וכלכלת המדינה הזרה.
 • החברות השותפות חייבות להיות בעלות יכולת ליישם את הפרויקט ואת תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.
 • מוסדות מחקר וגופים אקדמיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה אך ורק כקבלני משנה ולא כשותפים מלאים (למעט בקרן SIIRD שבה הצד הסינגפורי יכול להיות גוף מחקרי).
 • על החברות השותפות להראות כי שיתוף הפעולה ביניהן נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.
 • החברות השותפות יחתמו ביניהן על הסכם מסחרי להסדרת הבעלות על כל קניין רוחני אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו.
 • יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה, הנמצאת באתרי הקרנות, המפרטת את חובות וזכויות החברה.

קריטריונים להערכת בקשה

מידע לגבי הקריטריונים מופיע באתרי הקרנות השונות ובכללם:

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי החברות השותפות.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה באות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחייבת-הדדית עם החברה הזרה כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרוייקט.

לפירוט נוסף אנא עיינו בקריטריונים להערכת בקשות הנמצאים באתרי הקרנות.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים המתפרסמים באתרי הקרנות:

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.

 • רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי הקרן. בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח (מגישים בקשה לקרן קוריאה? שימו לב – הקולות הקוראים נסגרים בשעות משתנות, יש לשים לב לתאריך והשעה המדוייקים של כל אחד מהם).

*במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, נחזור אליכם/ן  במידת האפשר עם מידע על חוסרים / תקלות במסמכים המבוקשים ובכך לחסוך מכם/ן את פסילת הבקשה.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

 

שאלות נפוצות

המסלול פתוח להגשה במספר מועדים קבועים במהלך השנה לפי הקולות הקוראים המתפרסמים כאן באתר הרשות ובניוזלטר. עם זאת, לקרן קוריאה יש את מסלול ההיתכנות שפתוח להגשה כל השנה, לחצו כאן לקריאה נוספת.

 

הגשת פרויקט למסלול צריכה להיעשות בהתאם לשלב הפיתוח של הפרויקט. להסבר מפורט ודוגמאות לשלבי פיתוח ניתן ללחוץ כאן או לפנות אלינו להתייעצות.

ככלל, ארגון שאינו חברה תעשייתית יכול להשתתף בפרויקט בתור קבלן משנה בלבד. למרות זאת, יתכנו קולות קוראים בהם יהיה ניתן לשתף פעולה עם מוסדות מחקר מובילים ספציפיים.

יצירת קשר

הודעה חשובה

(1) ההגשה למסלולים השונים נעשית בכפוף לקולות הקוראים.

(2) רוצים להגיש מועמדות לתוכנית ואין לכם שותף זר? טופס חיפוש שותפים.

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>