תמיכה בתוכנית מו"פ בתחומי הבינוי והשיכון – תעשיות בנייה

0
0

המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הבינוי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד השיכון והבינוי.
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח י'

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה, להיות בשלבי ביצוע של תוכנית מו"פ או לקראת הבשלת המוצר לבדיקת הרצה.

מטרת המסלול

 1. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הבינוי ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים, לרבות אתרי בנייה. 
 2. פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להגברת הבטיחות בענף הבנייהקיצור משך התכנון והביצוע, שיפור איכות המבנים והפחתת עלויות הבנייה, תפעול המבנים ויוקר הדיור ובכך לשפר את מצב ענף הבנייה בישראל ולפתח תעשייה ישראלית עתירת ידע ויצרנית בתחום
 3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבינוי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי הבנייה, ובהם: חומרי בנייה ובידוד, מוצרי בנייה, ייצור מבנים מתועשים, ייצור ציוד לבנייה, ועוד. 

מה מקבלים?

 • פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו 30% - 50% מהוצאות הפיתוח המאושרות
 • תוספת שיעור מענק יכולה להינתן בגין הסעיפים הבאים (עד לתקרה של 70% שיעור מענק כולל):
  • תוספת 10% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל לרמת חדשנות פורצת דרך ותרומתה בתחום הבינוי
  • תוספת של 10% מענק במידה שמרבית פעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית.
  • תוספת של 10% מענק במידה שלפחות 30% מהתקציב מתבצע במכון מחקר מאושר
 • במסגרת התקציב, ניתן יהיה להכיר בהוצאות ישירות לייצור של אבטיפוס, ובכלל זה הדגמה באתר בנייה, בסך של עד 500,000 ש"ח לתיק.
 • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד השיכון והבינוי בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • קידום החברה תוך השתלבות במגמות מתקדמות בענף השיכון והבנייה בארץ ובעולם, באמצעות פיתוחים טכנולוגיים. 
 • שיתוף פעולה בין רשות החדשנות למשרד הבינוי והשיכון עשוי להועיל בפתרון חסמים ותמיכה רגולטורית.
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים).

תנאי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה ; בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

קולות קוראים וזמני הגשה

קול קורא פעיל.

תאריך ההגשה האחרון: 8/8/2019

תשובות צפויות בסוף חודש נובמבר 2019

מועד אחרון להגשה יהיה בשעה 14:00 בתאריך זה. תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה האחרון. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו. 

הגשות לתת מסלול – טכנולוגיות בנייה, יוגשו בהתאם להנחיות המופיעות כאן.

שימו לב: חברות טכנולוגיה בתחום יכולות להגיש בקשה לקול הקורא במסלול המקביל בזירת "חברות בצמיחה"

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתכנית הרצה
 2. תקציב בקשה
 3. טופס הצהרה והרשאה
 4. תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים )במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 6. נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
 7. נספח 3- הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום
 8. מסמך המעיד על הכוונה לביצוע תכנית ההרצה (כדוגמת מכתב הצהרת כוונות LOI -זיכרון דברים או הסכם, שעניינם הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה באתר ההרצה). במקרה שניתן לבצע את התכנית באתר הרצה ללא צורך באישור של גורם חיצוני, יש לציין זאת בבקשה.

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.
שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il   או בטלפון: 03-7157900

 

לפרטים וליצירת קשר

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת הדוא"ל: klita@innovationisrael.org.il   או בטלפון: 03-7157900

 

לפנייה לזירת ייצור מתקדם ניתן לפנות למנהלת התכנית:

רונית אשל בדוא"ל: ronit.eshel@innovationisrael.org.il , או בטלפון: 03-715-7936