הכוונת ידע אקדמי

0
0

המסלול מתמרץ מחקר יישומי בעל היתכנות טכנולוגית חדשנית שמקורו באקדמיה והבאתו לשלב בו חברה מסחרית תעשייתית ישראלית תאמץ אותו במטרה לפתח מוצר.

מטרת המסלול

גישור על פער הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי התעשייה, עם אפשרות להביא את הפרויקט לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד להסכם מסחור עם מוסד המחקר; או לחילופין מלווה בתמיכה של תאגיד הצופה פוטנציאל עסקי להישגי הפרויקט. המטרה העיקרית הינה להגיע בתום הפרויקט לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לגורם בתעשייה לחתום עם מוסד המחקר על הסכם למסחור הטכנולוגיה. לפיכך, הוספת תאגיד מלווה תאפשר למוסד/ות המחקר, בכל שלב בפרויקט,  להגדיל את סיכויי מסחורו בתעשייה הישראלית.

למי המסלול מיועד?

לקבוצות מחקר מכל מוסדות המחקר בישראל - אוניברסיטאות, מכללות ומרכזים רפואיים המעוניינים לבצע מחקר יישומי כהמשך למחקר בסיס קודם שבוצע באמצעות אותה קבוצת מחקר. על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה הישראלית ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

מה מקבלים?

מוסד המחקר ללא ליווי תאגיד יקבל תמיכה של 85% או 75%, עד סכום מירבי של 440 אלף שקל בשנה עבור מוסד מחקר בודד או עד 660 אלף שקל בשנה לשת"פ בין מוסדות מחקר.

מוסד מחקר בליווי תאגיד יזכה את מוסד המחקר במענק של 90% או 80% מהתקציב המאושר שהיקפו המרבי הוא 550 אלף שקל עבור מוסד מחקר בודד או עד 700 אלף שקל בשנה לשת"פ בין מוסדות מחקר.

 • התאגיד המלווה משמש כשותף בהנחייה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר, ומשתתף במימון בשיעור של 10% מעלות הפרויקט.
 • בתום המחקר, התאגיד המלווה מקבל זכות ראשונים לנהל מו"מ על הסכם המסחור עם מוסד המחקר.

 

התמיכה עם או ללא ליווי תאגיד תינתן לתקופה של שנה או שנתיים, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת במקרה קיצון ובשיעור מענקinfo-icon מופחת של 75% או 66% מהתקציב המאושר.

בפרויקטים העוסקים בפיתוח תרופות יוכלו להגיש בקשה למימון שנה מקדימה, בהתאמה לתקציבים המפורטים לעיל.

מקבלי המענק פטורים מהחזר תמלוגים.

תנאי המסלול

 • בבעלותו הבלעדית של מוסד המחקר תהיינה זכויות הקניין והמסחור על הידע שנוצר מהמחקר הבסיסי, ללא גורם נוסף בעל זכות קניין על הידע
 • על המחקר להיות חדשני וראשוני בהיבט של היישום התעשייתי, תוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ובעלות ערך מוסף גבוה לכלל המשק
 • מוסד המחקר ידווח באופן שוטף (כל רבעון או אחת לחצי שנה) על התקדמות הפרויקט למנהלת המסלול ולרשות החדשנות-מחלקת סגירה
 • התמיכה במחקר תינתן לשנה או שנתיים ובתנאי קיצון לשנה שלישית. בתחום תרופות במקרים בודדים בהם תידרש שנה מקדימה יתאפשר מסלול עד שלוש שנים​
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 7נהלי המסלול ונהלי הרשות: 200-01200-02200-03200-04200-06

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות טכנולוגית גבוהה המבוססת על מחקר בסיסי מקדים שבוצע במוסד מגיש הבקשה.
 • פוטנציאל תכנית המחקר להתפתח למחקר יישומי בתעשייה בישראל.
 • סיכויי מסחור של תוצרי תכנית המחקר והפוטנציאל הכלכלי הגלום בה
 • תרומת תכנית המחקר לפיתוח התעשייה בישראל.
 • איכות התנאים הקיימים לביצוע תכנית המחקר ופרק הזמן שמוכן החוקר להקציב למחקר.

קול קורא ומועדי הגשה:

להלן מועדי ההגשה של הקולות הקוראים:

 • 25/11/2019
 • 27/04/2020
 •  28/07/2020
 • 09/12/2020

יש להגיש את הבקשה עד לשעה 23:59 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה.

תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 15:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית רק על ידי הגוף המייצג את מוסד המחקר 
תאגידים המעוניינים בשיתוף פעולה עם קבוצת מחקר במסגרת התוכנית ייפנו ישירות לחברות היישום של מוסדות המחקר.

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 

בליווי תאגיד:

סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר, החוקר וככל שרלוונטי חתימה של התאגיד המלווה

 

בהגשה ראשונה של מוסד:

 • תעודת התאגדות

 

רק במקרים של הגשה בינלאומית יש להוסיף את המסמכים הבאים:

 • Consortium agreement (הסכם בין חברי הקונסורציום)
 • Grant agreement (הסכם בין הקונסורציום לאיחוד האירופי)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

 

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת הדוא:ל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

 

 

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם זירת תשתית טכנולוגית באמצעות דוא"ל:  Tashtiot@innovationisrael.org.il