מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

זירות
0 נבחרו
חטיבות ואגפים
0 נבחרו
סוג מסמך
0 נבחרו
שם סוג המסמך תאריך עידכון
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
31/03/24
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
31/03/24
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת
נוהל
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת
נוהל
31/03/24
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
נוהל
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
נוהל
31/03/24
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
31/03/24
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
31/03/24
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
28/12/23
נהלי מסלול משנה ג' – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה – פיילוט חבילות עבודה
נהלי מסלול משנה ג' – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה – פיילוט חבילות עבודה
29/10/23
נהלי מסלול משנה ג'- מחקר יישומי באקדמיה
נוהל
נהלי מסלול משנה ג'- מחקר יישומי באקדמיה
נוהל
29/10/23
נוהל 200-07 - ניהול תוכניות מאושרות ע"פ חבילות עבודה (פיילוט)
נוהל 200-07 - ניהול תוכניות מאושרות ע"פ חבילות עבודה (פיילוט)
14/09/23
נהלי מסלול משנה 2כ'- שת"פ עם קרן קמח
נוהל
נהלי מסלול משנה 2כ'- שת"פ עם קרן קמח
נוהל
18/05/22
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך