קרן המו"פ- תמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ועידוד חדשנות טכנולוגית

0
0

המסלול מספק תמיכה לחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

מטרת המסלול

הקרן מעודדת חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי ומציעה מסלולים ייעודיים ותמיכה בתחומים רבים ומגוונים כגון: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות מורכבות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק, ועוד.​​

למי מיועד המסלול?

​לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים וטכנולוגיות.

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

 

מדוע כדאי?

 • מו"פ חדשני בסיכון גבוה: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • סך המכירות של מגישת הבקשה ב-12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או באחת מבין חמש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, הינו לפחות 1 מיליון דולר
  או סך גיוסי החברה עולה על 10 מיליון דולר באמצעות קבלת השקעות הון, מענקים או הלוואות מכל גוף שהוא.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 1 ונהלי המסלול (200-01, 200-02, 200-03, 200-04200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו"פ
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים
 • יכולות החברה, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח, ויכולות ניהול הפרויקט ומימושו הכלכלי
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת הפרויקט
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית

קולות קוראים וזמני הגשה

 • היקף בקשות רגיל- ניתן להגיש בקשות שתקציבן המצרפי (לא כולל הגשות בקול קורא) נמוך מ 15 מיליון ₪ בכל ימות השנה

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה הבאים

בקשות שיוגשו בין התאריכים 16.07.2018-15.09.2018 צפויות לעלות לדיון בוועדה שתתקיים ב- 13.12.2018

מועדי ההגשה לשנת 2019: 

 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 22.05.2019-14.07.2019 תשובות צפויות להינתן בתחילת 11/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 15.07.2019-03.09.2019 תשובות צפויות להינתן באמצע 12/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  27.11.2019 - 4.9.2019  תשובות צפויות להינתן באמצע 2/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  15.1.2020 – 28.11.2019  תשובות צפויות להינתן בתחילת 4/2020

 

* יש לשים לב כי בהתאם לנהלי 200-01, ניתן לבקש כי תחילת תקופת הביצוע המבוקשת תהיה לא לפני ה-1 לחודש בו הוגשה הבקשה

 

 • היקף בקשות גבוה -  בקשות לשנת 2020 שתקציבן המצרפי (לא כולל הגשות בקול קורא) מעל 15 מיליון ₪ יוגשו לא יאוחר מתאריך 11.12.2019 מועד הוועדה הצפוי יפורסם בהמשך. צפי למתן תשובות הוועדה הינו סוף פברואר 2020

 

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

התאריכים המוצגים אינם מחייבים ועלולים להשתנות בהמשך השנה.

** מועד אחרון להגשה יהיה בשעה 23:59 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה. תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 15:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

*** כלל התשובות צפויות להישלח במייל כשבועיים לאחר הוועדה (אין תקופה זו מחייבת על פי חוק). 

 

.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2.  תקציב בקשה
 3.  טופס הצהרה והרשאה 
 4.  תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

לפרטים וליצירת קשר

​זירת חברות בצמיחה
דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il

 03-5118176