משק אנרגיה נקי בשנת 2030

משרד האנרגיה

חדשנות טכנולוגית ורגולציה מתקדמת יהפכו את משק האנרגיה בישראל בשנת 2030 ליעיל, נקי, מתחדש וידידותי לסביבה

משרד האנרגיה, האמון על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע בישראל, שואף להפוך את משק האנרגיה בישראל למשק נקי עד לשנת 2030. לצורך כך, המשרד גיבש תכנית אסטרטגית הממוקדת בייצור חשמל מגז טבעי ומאנרגיה מתחדשת, בהתייעלות אנרגטית ובקידום תחבורה המבוססת על הנעה חשמלית בלבד. כבר ביולי 2018, הוביל המשרד החלטת ממשלה על סגירת תחנות הכוח הפחמיות באזור חדרה, ובשנת 2019 ייפרסו כ-2,000 עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים בעלות של 30 מיליון שקלים.

בישראל של שנת 2018, כ-30% מייצור החשמל מבוססים על פחם, בעוד שכ-3% בלבד מבוסס על אנרגיה מתחדשת. בתחום התחבורה, כלי רכב חשמליים הם מצרך נדיר. במסגרת החתימה על הסכם האקלים העולמי בוועידת פריז, בשנת 2015, ישראל קבעה לעצמה יעדים ארוכי טווח להפחתת פליטת גזי חממה, כדי לקחת חלק במאבק העולמי בשינויי האקלים. תוכנית משרד האנרגיה לפיתוח משק אנרגיה נקי חותרת למימוש חלקה של ישראל בהסכם ולקידום כלכלת אנרגיה יעילה וירוקה, והיא מבוססת על מספר יעדים אסטרטגיים:

  • חדירת אנרגיה מתחדשת, ברובה בלתי יציבה,1 בשיעור של לפחות 17 אחוזים מכלל ייצור החשמל בישראל.
  • גידול בייצור החשמל המקומי והמבוזר תוך התייעלות אנרגטית, בדגש על ייצור מאנרגיה מתחדשת וקוגנרציה.2
  • פיתוח רשת חשמל חכמה ומנוהלת, הכוללת רשתות מקומיות אמינות ומאפשרת שליטה בייצור ובצריכה.
  • עידוד כניסה מאסיבית של כלי רכב חשמליים המבוססים על טעינה ופריקה מנוהלת, והחלת איסור מכירת כלי רכב חדשים שאינם חשמליים החל משנת 2030.

הדרך להגשמת יעדים אלו רצופה באתגרים. ראשית, נדרש לפתח יכולת אגירת אנרגיה, הן כדי לשמור על מקורות משלימים לאנרגיה מתחדשת והן מטעמי ביטחון אנרגטי. שנית, ניהול רשת חשמל מבוזרת מאוד ברמת אמינות גבוהה הנו מאתגר. ואחרונה – הצפיפות בישראל מהווה חסם להקמת תשתיות אנרגיה חדשות. פיתוח ואימוץ חדשנות טכנולוגית בתחום האנרגיה הם המפתח לצליחת אתגרים אלו ולהגשמת החזון למשק אנרגיה נקי. פיתוחים טכנולוגיים מרכזיים הנדרשים כדי לענות על האתגרים כוללים תאי דלק, ניצול מימן כמקור אנרגיה, הגדלת יעילות הפקת אנרגיה סולרית ואגירת אנרגיה לשימושים ניידים ונייחים.

יחידת המדענית הראשית במשרד האנרגיה - הזרוע הטכנולוגית של המשרד, המשמשת כמוקד ידע בתחום האנרגיה עבור המשק כולו – אמונה על קידום פיתוח ושימוש בטכנולוגיות אנרגיה מתקדמות למימוש החזון. היחידה מקדמת נושאים מערכתיים טכנולוגיים כגון תחליפי דלקים לתחבורה, כלי רכב חשמליים, רשת חשמל חכמה, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה גרעינית ועוד. כמו כן עוסקת היחידה במימון ומעקב אחר פעילות מו"פ בתחום האנרגיה באקדמיה ובתעשייה, באמצעות קולות קוראים המיועדים לשלבי המחקר השונים מהרעיון ועד ליישום. במסגרת זו, היחידה תומכת במחקרים אקדמיים בהיקף כולל של 20 מיליוני שקלים; מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחומי האנרגיה ומלגות בתר-דוקטורט בחו"ל, במקצועות בהם אין די ידע אקדמי בארץ; ותומכת בפרויקטי הזנק (אבי טיפוס והוכחת היתכנות) ובפרויקטי חלוץ והדגמה לעידוד תעשיית אנרגיה ודלקים חדשניים בישראל.

 

 


הערות שוליים: 

1 שתלויה בתנאי הסביבה - שמש, רוח וכדו’

2 קוגנרציה - טכנולוגיה לייצור חשמל בה מנצלים את החום השיורי כך שסך יעילות השימוש בדלק עולה