תחבורה עתידנית בישראל

משרד התחבורה

משרד התחבורה מקדם תשתית רגולטורית תומכת להטמעת טכנולוגיות תחבורה חדשניות במדינה

מערכת תחבורה יעילה ובטוחה היא תנאי הכרחי לקיום כלכלה משגשגת והיא בעלת השפעה ישירה על חייהם, בריאותם, עיסוקם ומחייתם של כלל האזרחים במדינה. חזון משרד התחבורה, האמון על התכנון התחבורתי בישראל, הוא להפוך את מדינת ישראל לראש חץ עולמי בכל הנוגע לתחבורה עתידית, תוך שימוש במשאבים הטכנולוגיים ובהון האנושי שהמדינה התברכה בהם. במסגרת מימוש החזון, המשרד שואף לקדם תחבורה חכמה, לפתח את התחבורה הציבורית, להפחית את הגודש בכבישים, ולצמצם את תאונות הדרכים ואת זיהום האוויר מתחבורה. הגשמת יעדים אלו נשענת במידה רבה על פיתוח ואימוץ חדשנות טכנולוגית בתחום התחבורה.

המהפכה שחוללה כניסתן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT) מתקדמות לתחום הרכב והתחבורה בשנים האחרונות יצרה הזדמנות להובלה ישראלית בתחום זה. ואכן, בשנים האחרונות צמח אקוסיסטם בולט בתחום טכנולוגיות הרכב והתחבורה בישראל. אולם כדי שהטכנולוגיות המפותחות בישראל ובעולם ישפרו את מערכת התחבורה המקומית, נדרשת מדיניות ממשלתית אקטיבית. הטמעת טכנולוגיות תחבורה חדשניות דורשת רגולציה תומכת, תקינה בינלאומית אחידה, תמריצים כספיים והקצאת תשתיות פיזיות.

משרד התחבורה פועל במספר חזיתות ליצירת התנאים המתאימים לפעילות חברות טכנולוגיה ישראליות וזרות במערכת התחבורה הישראלית. ראשית, המשרד גיבש תשתית ארגונית תומכת ליישום טכנולוגיות תחבורה חדשניות בישראל. בתחילת שנת 2018 מונה מנהל תחום בכיר טכנולוגיות וחדשנות במנהל תנועה במשרד, אשר עוקב אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות במערכות מתקדמות ואוטונומיות לרכב ובתשתיות מתקדמות ומסייע ליישמן בישראל.

שנית, המשרד פועל להתאים את המסגרת הרגולטורית בישראל כדי לאפשר לתעשייה עתירת הידע לפתח ולהטמיע מערכות מתקדמות בישראל. במסגרת זו, נקבעו ועדות מומחים, נכתבו הוראות נוהל ובוצעו עדכוני חקיקה במטרה לאפשר לחברות להתקדם משלבי המחקר והפיתוח לשלבים מתקדמים של ניסוי כלי רכב במתחמים סגורים ובכבישים ציבוריים. עד כה אושרו לנסיעה בכבישים ציבוריים רכבי ניסוי שהותקנו בהם מערכות לנסיעה אוטונומית, מערכות ניהוג חליפיות, סנסורים מתקדמים, מצלמות מתקדמות ועוד.

בנוסף, מינהל התכנון והתשתיות במשרד התחבורה יתחיל להפעיל בשנת 2019 שתי יוזמות לקידום ניסוי טכנולוגיות מתקדמות בישראל. "מרכז הניסויים" יבחן פיתוחים של חברות חדשניות בסביבה טבעית אך סטרילית, והוא ינוהל ויופעל על ידי חברת נתיבי איילון. יוזמה משלימה היא מנגנון רגולטורי המאפשר למפקח על התעבורה לאשר חריגה מהתקנות לצורכי ניסוי, והיא מיועדת לחברות בעלות מוצרים חדשניים בשלים, המוכנים לבחינה בסביבה הרגילה, אך אינם עומדים בתקנות התעבורה.

אך לא די ברגולציה מקומית תומכת – פיתוח והטמעת טכנולוגיות תחבורה מתקדמות דורש רגולציה ותקינה בינלאומית אחידה. משרד התחבורה והרשות לתחליפי נפט ותחבורה חכמה מקדמים פלטפורמה לשיח עם אנשי רגולציה ממדינות האיחוד האירופי, מארה"ב, ומדינות אסיה וכן עם נציגים של יצרנים בעולם וגורמים אחרים בתעשיית הרכב. במקביל, נציגי משרד התחבורה החלו להשתתף בדיוני וועדת התקן הראשית של האו"ם המתכנסת בג'נבה.

שלישית, משרד התחבורה מספק תמריצים מימוניים לפיתוח ולהטמעה של טכנולוגיות חדשניות בתחום התחבורה, תוך תמיכה רגולטורית מתאימה. כך, משרד התחבורה ורשות החדשנות השיקו בשנת 2018 תכנית רב שנתית מתוקצבת לתמיכה מימונית ורגולטורית בהדגמת מערכות בשלבי פיתוח מתקדמים (פיילוטים) בתחום התחבורה ומערכות התשתיות. התכנית שמה דגש מיוחד על שיפור הבטיחות, הגודש בכבישים ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית. בנוסף, מינהל תכנון ותשתיות במשרד, במטרה לקדם את היכולות הטכנולוגיות בקרב חברות התשתית של משרד התחבורה, יממן בחינה והטמעה של טכנולוגיות חדשניות בקרבן.