קול קורא לשת”פ של חברות ישראליות עם שותפים בחו”ל – אסיה, אירופה, אמריקה

חטיבות

בין-לאומית, צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

Vinnova logo Hyundai CRADLE Logo DoIT logo EN Logo Innosuisse FFG Logo LGInnotek logo Logo Innpulsa

הקול קורא נפתח לחברות ישראליות לצורך הגשת בקשה לביצוע תוכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) משותפות עם שותפים זרים במדינות בחו”ל במסגרת נוהל יישום הסכמים בינלאומיים (“הנוהל הבינלאומי“) ומסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ (“מסלול ההטבה“).

ניתן להגיש בקשה לאישור תכנית בינלאומית ללא קבלת מענק מהרשות, וכן גם על בקשה זו יחולו הכללים וההוראות של הנוהל הבינלאומי ומסלול ההטבה.

תיאור הקול הקורא

קהלי היעד

הקול הקורא פתוח לחברות ישראליות עם השותפים הבאים:

תוכנית שת”פ בילטראלית:

אסיה:

אירופה:

אמריקה:

תוכנית יוריקה (Eureka):

למידע אודות התוכנית – לחצו כאן.

 

תוכנית שת”פ תאגידים רב-לאומיים:

חברות המעוניינות לשת”פ עם חברת באייר, קבוצת יונדאיי או לג צריכות למלא טופס EOI ולקבל אישור להגשת הצעה מלאה. קישור לטפסים:
באייר (דד ליין להגשה: 14.12.23)

יונדאי: (דד ליין להגשה: 12.12.23)
LGInnotek:

גובה המענק

בקשה לקבלת מענק תוגש כתיק לתקופת ביצוע של עד 24 חודשים.
*לכל התקופה המבוקשת להיות בהתאם לתקופה המבוקשת על ידי השותף של החברה בחו”ל.

בקשות מאושרות תקבלנה מענק מהרשות בשיעור 50%-20% מתקציב התיק המאושר.

 

תחומים מועדפים

הקול הקורא פתוח לכל ענפי התעשייה והטכנולוגיות, למעט אלה:

  • שת”פ עם חברה מפלורידה (ארה”ב) מוגבל לנושאי חלל, תעופה וטכנולוגיה המשויכת לתחומים אלה.
  • שת”פ עם BAYER בתחומי החקלאות.

 

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בנוהל הבינלאומי ובמסלול ההטבה.

 

קריטריונים להערכת בקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים במסלול ההטבה.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים הרלוונטיים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט בקישור זה.

שימו לב!

על מנת להגיש בקשה יש להוריד את הטפסים בהתאם להנחיות לעיל ולהגישם בטופס “הגשת בקשה לתמיכה” המופיע בתפריט הימני באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

לצד ההגשה של הטופס המקוון באזור האישי – שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו.
במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 19 בפברואר 2024, בשעה 12:00 בצהריים. לא יתקבלו בקשה שהוגשו לאחר מועד זה.
תשובות סופיות יימסרו אחרי קבלת החלטה מצד ועדת המחקר והוועדה השותפה בחו”ל (במידה ונדרש).

 

לשאלות ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול, ניתן ליצור קשר עם חטיבת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות הנוהל הבינלאומי והוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות בנוהל הבינלאומי ובהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.

11th-Call-for-Proposals-IIA-Space-Florida קובץ להורדה
<script>fbq('track', 'Lead');</script>