קול קורא לשת”פ במו”פ עם איטליה

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

  

רשות החדשנות ומקבילתה באיטליה מזמינות חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה להגיש בקשה לקבלת מענק לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח יחד עם חברות מאיטליה. מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות להנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות באיטליה ולקבל מענקים עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים

 

תיאור הקול הקורא

אופן הגשת הבקשה

ההגשה לקול קורא זה נעשית בהתאם למסלול תמיכה במו”פ עם שותפים בינלאומיים. על מנת להגיש בקשה יש להוריד את הטפסים המופיעים במסלול הנבחר ולהגישם בטופס “הגשת בקשה לתמיכה” המופיע בתפריט הימני באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
לצד ההגשה של הטופס המקוון באזור האישי – שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו: שימו לב שעליכם לצרף להגשה את טופס הבקשה הבילטראלי
במקביל להגשת בקשה לתמיכה לרשות החדשנות, על החברות השותפות הזרות להגיש בקשה לתמיכה לItalian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. בקשות שלא יוגשו במקביל לשתי המדינות לא יאושרו.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך לתכנית ופעלו בהתאם לנוהל יישום הסכמי שת”פ בינלאומיים

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

 

לפרטים ויצירת קשר

מנהלי תכנית זו ברשות החדשנות: Europe Department, EUR@innovationisrael.org.il.

פרטי מנהלי התוכניות של הגופים הזרים מצוינים במדריך התוכנית הרלוונטית שלעיל.