קול קורא להקמת תשתית מחקר ופיתוח בתחום הביולוגיה סינטטית

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת קול קורא להקמת תשתית בתחום הביולוגיה הסינתטית (שתוקם על ידי איגוד של משתמשים או תאגיד).

תחום הביולוגיה הסינטטית, שנמצא בליבת אסטרטגיית ה-Bio-Convergence שרשות החדשנות מקדמת, עוסק בתכנון ובנייה של חלקים ביולוגיים חדשים, מכשירים ומערכות, ועיצוב מחדש של מערכות ביולוגיות טבעיות קיימות למטרות שימושיות. התחום נמצא בראשיתו בתעשייה העולמית וישראלית, ועל כן סובל מכשל שוק שמקורו בצורך בהשקעות בסיכון גבוה, לפיתוח ידע ורכישה ותפעול של ציוד מו”פ שאינו נגיש לרוב התעשייה בישראל כיום (וגם לתעשייה העולמית).

על מנת לאפשר את התפתחות התחום בארץ יש צורך בהנגשה של שירותי מחקר ופיתוח מתקדמים, ברמת אמינות גבוהה ובעלויות רלוונטיות לחוקרים ולתעשייה הישראלית לצורך בניית ידע טכנולוגי חדשני וכן לפיתוח מוצרי.

כחלק מהתכנית הלאומית שמתגבשת לבניית תעשיית Bio-Convergence מובילה בישראל רשות החדשנות יוצאת בקול קורא להקמה תשתית מחקר ופיתוח בתחומי הביולוגיה סינטית שתכלול רכישת ציוד והפעלתו לשימוש כלל מוסדות המחקר האקדמיים בישראל והתעשייה הישראלית העוסקים במחקר ופיתוח ליישומים מגוונים ברפואה, חקלאות, ביולוגיה, איכות הסביבה, בטחון ועוד.

התשתית שתוקם תספק את צרכי התעשייה, לצד נתינת שירות למגוון קהלים – תעשייה, אקדמיה והמגזר הביטחוני. עליה להכיל את הציוד וכוח האדם הנדרש על מנת לאפשר מחקר ופיתוח חדשני ומתקדם ברמה בינלאומית במגוון תחומים ויישומים. המטרה היא שתשתית המו”פ תהווה מנוע לפיתוח מומחיות מובילה עולמית בתחום הביולוגיה הסינטטית ותציע שירותים הניתנים גם מעבר לדרישת המינימום בקול הקורא.

 

תיאור הקול הקורא

הגדרת פעילות תשתית המו”פ

על מנת להקים תשתית מו”פ חדשנית ומתקדמת, בתחום הביולוגיה הסינטטית שתיתן ערך לתעשייה ולמחקר בארץ לטווח הרחוק, אנו רואים את הנקודות הבאות כקריטיות להצלחתה של תשתית המו”פ (וההצעות תבחנה בתאם):

 • בניית יכולות פיתוח ומתן שירות לחברות וגופי מחקר:
  • תשתית המו”פ תספק שרותי מחקר ופיתוח או שימוש בציוד מו”פ (בפיקוח צוות תשתית המו”פ אם נדרש) ללא התניה בקבלת בעלות על הקניין הרוחני.
  • לתשתית המו”פ יותר מחקר משותף עם לקוח חיצוני ובמסגרתו ה IP יכול להיות משותף או אף בבעלות התשתית.
    
 • ידע פורץ דרך וקשר הדוק עם צרכי התעשייה:
  • תשתית המו”פ תהיה חדשנית וצופה פני עתיד – מתמחה ומעודכנת, בהתאם לפרדיגמות החדשות של תחום הביולוגיה הסינטטית המשלבות טכנולוגיות ושיטות מתקדמות בתחומי ההנדסה (תוכנה ו/או חומרה) עם מדעי החיים.
  • תשתית המו”פ תוכוון לצרכים המיידיים של התעשייה המקומית ותציג אסטרטגיה ברורה להתמודדות עם אתגרים עתידיים.
  • תשתית המו”פ תוביל פרויקטים ומחקרים עם שיתופי פעולה עם התעשייהאקדמיה בארץ ובחו”ל.
  • תשתית המו”פ תכיל תשתית פיזית הכוללת את מירב הציוד וכ”א הנדרש לתפעול ומתן השרות. רצוי שתשתית המו”פ תפעל בשת”פ אסטרטגי עם מעבדות אחרות בישראלחו”ל המשלימות יכולות, כאשר תשתית המו”פ מהווה ה focal point מבחינת לקוח הקצה. לדוג’ ניתן לשלב טכנולוגיות מזעור ושרותי ריצוף ב מיקור חוץ.
    
 • כח אדם:
  • תשתית המו”פ תכלול כח אדם שיהיה ממוקד בניהול עם אוריינטציה תעשייתית, שיווקית ועסקית על מנת להוביל את תשתית המו”פ לעצמאות כלכלית.
  • תשתית המו”פ תכלול כח אדם ניהולי וטכנולוגי, מקצועי ומנוסה בתחום הפעילות (הכולל בין השאר צוות חוקרים בכיר ומוביל מדעי).
  • ליבת השירות תוענק ע”י עובדים מקצועיים המועסקים ע”י תשתית המו”פ במשרה מלאה.
    
 • שרות ומחירים
  • על תשתית המו”פ לפרסם מחירים תחרותיים יחסית לשירותים דומים בעולם.
  • תשתית המו”פ נדרשת ל-  SLAמדוד ואספקת תוצרים בלוחות זמנים המתחרים עם שירותים דומים לתעשייה בחו”ל.
  • על תשתית המו”פ לתת שירות ברמת איכות המתאימה לצרכי התעשייה (תיעוד, כיול, איכות אנליטית וכו’).

 

מודולים נדרשים לתשתית 

תכולת תשתית המו”פ, התשתיות והפונקציות שבהן תתמוך, נדרשות להיות בהלימה עם הגדרת התחום, ולכלול את אבני הבניין הבסיסיות הנדרשות לפיתוח תחום הביולוגיה הסינטטית. על התשתית לביולוגיה סינטטית להכיל מודולים המאפשרים מחקר ופיתוח מ”קצה לקצה”. החל מפיתוח ראשוני, בדיקת התכנות הרעיון ועד שלב היצור בכמויות הרלוונטיות להוכחת התכנות טכנולוגית-כלכלית. להלן אפשרויות למודלים מומלצים:

 • תכנון, עיצוב, איסוף ועיבוד חישובי של מידע – למשל, תכנון מחשובי של מסלולים מולקולריים תאיים וחוץ תאיים, תכנון מעגלים סינטטיים gene/protein, תכנון רצפי DNA אופטימליים, בחירה של המיקרואורגניזמים שנבחרו לייצור, בדיקת רצפי ה- DNA ובדיקת ייצור המטבוליטים המבוקשים באורגניזמים המהונדסים.
 • מערכות מתקדמות ובטוחות למודיפיקציות גנטיות של מערכות ביולוגיות.
 • ייצור – למשל, ייצור מולקולות או חומרים חדשים בתהליכי פרמנטציה באורגניזמים, או ייצור התקנים וביוסנסורים בתהליכי ננופבריקציה וייצור מיקרופלאידיקה. על התשתית לאפשר ייצור בכמות הנדרשת להוכחת התכנות טכנולוגיתכלכלית.
 • יכולות לפיתוח רכיבים ביו-סינתטיים ושילובם עם מערכות ביולוגיות ולא ביולוגיות – למשל, דנא אוריגמי, מערכות cell free, גנים סינתטיים ואלמנטים גנטיים, תאים מלאכותיים אוטונומיים
 • יכולות לפיתוח התקנים היברידיים המשלבים אלמנטים ביו-מכניים – למשל, ננו-חומרים, ביו-ציפים, חיישנים ביולוגיים, מערכות סייבורג, ביורובוטים.
 • יכולות לפיתוח מערכות ביולוגיות המשלבות טכנולוגיית תקשורת מידע – למשל, חישוב ביולוגי, רכיבים אלקטרוניים (synthetic biology semiconductor), אחסון באמצעות DNA.

בנוסף לתשתיות המצוינות לעיל, תינתן עדיפות למגישים שיתנו בהצעתם שירותים נוספים בהתאם לתפיסת תשתית המו”פ והצורך המתהווה בתחום/אצל לקוחות פוטנציאליים.

בהמשך נרצה להרחיב ולפתח את יכולות תשתית המו”פ ע”פ התקדמות המחקר בארץ ובעולם וע”פ צרכי התעשייה על מנת לאפשר יכולות מו”פ בתחומים נוספים.

 

קהל יעד להגשה לקול הקורא

המסלול מיועד לספקי שירות של מחקר ופיתוח העונים על אחת מהאפשרויות הבאות:

 • תאגיד קיים או תאגיד חדש, בעל כוונת רווח, שעיקר עיסוקו במתן שירותי מו”פ לתעשייה ולאקדמיה בישראל.
  על התקציב שמוגש להיות עד 40 מש”ח למשך שנתיים. כאשר התקציב מיועד לרכישת הציוד והכשרת כח האדם לתפעול הציוד במהלך תקופה זו.
 • איגוד משתמשים – עמותה ללא כוונת רווח שחברות בה 7 חברות תעשייתיות יצרניות לכל הפחות, שחברו יחד להקמת התשתית על מנת לצרוך את שירותיה ולספק אותם לגורמים רלוונטיים נוספים בישראל.
  על התקציב שמוגש להיות עד 40 מש”ח למשך שש שנים. כאשר התקציב מיועד עד שלוש שנים לתכנון והקמת התשתית ועד שלוש שנים עבור תמיכה בתפעול התשתית. 

*תאגיד יכול להיות שותף למספר הגשות שונות.

לפירוט המשפטי לגביי ההגדרת הספקים יש לקרוא על כך במסלול ההטבה ובמסמך הנהלים.

לצפייה בספקים שמעוניינים לחבור לאיגוד / להציע את שירותים או להוספת פרטים שלכם לחצו כאן.

 

גובה המענק 

גובה המענק יהיה בשיעור של 55% או 66% מהתקציב המאושר. על התקציב הכולל להיות עד 40 מיליון ש”ח (כפי שמוגדר בתנאי מסלול ההטבה 5 ב’ ובנהליו). 

 

תנאי סף

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו”פ של החברה לרשות החדשנות. 
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • ביצוע סקר שוק מקדים עבור ציוד המו”פ המבוקש, טרם הגשת הבקשה תוך הוכחת הצורך ותרומתו המשמעותית למו”פ התעשייה הישראלית.
 • עבור הציוד המבוקש, קיים כשל שוק או מגבלה בנגישות אשר מונעת מהתאגיד או חברי האיגוד לרכוש ציוד זה ללא סיוע.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 5, נהלי המסלול ונהלי הרשות: 200-01200-02200-03200-04200-06.

 

לו”ז להקמה 

יש להתייחס בהגשה, ללו”ז להקמת תשתית המו”פ והתחלת מתן השירות. יש לתאר את שלבי בניית היכולות הטכנולוגיות ושירותי המו”פ שתשתית זו תספק. הציפייה הינה שתשתית המו”פ תחל פעילותה לא יותר מ 6 חודשים מקבלת האישור למימון.

על המגיש לתאר תכנון לטווח הקצר וכמו כן לטווח הארוך שבו יתאר את שלבי בניית הידע הטכנולוגי ויכולת מתן השירותים של תשתית המו”פ. לטווח הארוך על המגיש לתאר אילו יכולות ושירותי מו”פ נוספים הוא יוכל לספק לאחר התבססות וצבירת יכולות והתנסות בתפעול התשתית. מצופה כי המציע יספק רשימת ציוד ועלויות ורשימת בעלי תפקיד ניהולי וטכני כולל קורות חיים.

 

תפעול שוטף

 לאחר שלב ההקמה הראשוני ומרגע שהספק יכול לתת שרותי מחקר ופיתוח למשתמשי התשתית, על ספק השרות:

 • להעמיד ולהכשיר צוות ישראלי טכנולוגי איכותי שיוכל לתמוך בתפעול התשתית ומתן מענה לפרויקטים במגוון השירותים השונים.
 • להעמיד קריטריונים ברורים לעלויות ותיעדוף בביצוע פרויקטים, זאת על מנת שתהיה שקיפות מקסימלית בנתינת השרות.
 • לדווח באופן שוטף (אחת לחצי שנה) אודות הפרויקטים שמבוצעים על גבי התשתית, זהות הלקוחות והיקפים כספיים כמו גם פרטים באשר לפרויקטים שנדחו.
 • כל תאגיד ישראלי יוכל להגיש בקשות תמיכה לפרויקטי מו”פ  להכרה בהוצאות השימוש בתשתית. היה והפרויקט יאושר למימון על ידי רשות החדשנות וההוצאות ימצאו מוצדקות, תינתן עדיפות לשימוש בתשתית זו על פני שימוש בתשתית בחו”ל.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • קיים צורך טכנולוגי משמעותי עבור ציוד התשתית לתהליכי המו”פ של התאגידים והתעשייה ככלל. 
 • יכולות המבקש ובכללן יכולת הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק בדגש על הצמיחה הכלכלית של המבקש או חברי האיגוד בעקבות בקשה זו. 
 • החדשנות הטכנולוגית שתאפשר לתעשייה בישראל הנגישות לתשתית המו”פ, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בתעשייה כיום.
 • קיום כשל שוק או מגבלה בנגישות המונעת רכישה ושימוש בתשתית המו”פ ללא סיוע הרשות.
 • עבור איגוד משתמשים בלבד- מידת החיסכון הכלכלי לחברי האיגוד עבור תכנית הביצוע לתשתית המו”פ תחת מסגרת איגוד המשתמשים.

 

דגשים נוספים להערכת קול קורא זה

 • ביצוע אימות שוק ראשוני – אילו תשתיות ושירותים דומים קיימים בארץ ובעולם. מהי רמת החדשנות של תשתיות אלה ברמה העולמית. אילו חברות משתמשות כיום בתשתיות האלו ומה צפי השימוש בתשתית המוצעת (יתרון לרשימת פרויקטים פוטנציאלים ב pipeline).
 • תכנית להקמת התשתית (לו”ז, תקציב, כוח אדם). יש לציין שימוש בתשתיות קיימות וציוד קיים לצד ההצעות לרכש הציוד החדש. ניתן להעמיד את השירותים בצורה הדרגתית לאורך התקופה (על פי ניתוח הצורך הקיים).
 • פירוט השירותים (+תמחור) שינתנו על גבי תשתית זאת וע”י מפעיל התשתית. תמחור השרות וסוג השירות הניתן חייב להיות תחרותי ואטרקטיבי לעומת השוק הקיים.
 • תוכניות לתפעול יחידת השירות למשך 3 שנים (מסוף ההקמה) הן טכנולוגית והן ארגונית (כגוף נותן שירות עם פוקוס לתעשיה) עם יעד של מקסימום ניצול יכולות התשתית לאורך התקופה.
 • על התוכנית לכלול מודל עסקי ליכולת קיום עצמאית של תשתית המו”פ לטווח הארוך
 • ידע ויכולת רלוונטית מדעית וטכנולוגית בקרב מנהל/ת תשתית המו”פ והצוות.
 • ידע ויכולת רלוונטיים לניהול תשתית המו”פ, מכירת שרותיו, ניהול הפרויקטים (ניסיון הגוף במתן שירות בכלל ובכלל זה ניסיון הגוף בעבודה מול התעשייה), ויכולות פיתוח עיסקי וששיווק ברמה הארצית והבינלאומית.
 • תכנית לקבלת תקן רגולטורי הנדרש להפעלת המתקן.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מסלול תשתית וציוד למו”פ.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 02/06/2021 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו בחודש אוגוסט 2021.

 

לשאלות ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
שאלות לקראת הגשת ההצעות יש להעביר עד שבועיים לפני מועד ההגשה לידי יעל רוזנברג . מייל -Yael.Rosenberg@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.