נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03)

נוהל זה תקף עבור כל ההגשות שיוגשו עד ה 31.10.2020

שיוך ל maslul