מסלול תשתית וציוד למו"פ

על המסלול 

מסלול משנה תשתיות מו"פ המאפשר כינון תשתיות משותפות למו"פ חדשני המבוססות על שיתופי פעולה בין-ארגוניים, או סבסוד רכש של ציוד מו"פ ייעודי עבור תאגיד יחיד העוסק במתן שירותי מו"פ בליבת עיסוקו. המסלול רלוונטי עבור ציוד מו"פ שאינו נגיש לתעשייה בישראל כיום ויש בכוחו להביא לקידום משמעותי של התעשייה הישראלית.

מטרת המסלול 

 1. סיוע לאיגוד משתמשים (קבוצת תאגידים) בתכנון, רכש או הקמה של תשתיות לביצוע מו"פ יישומי פורץ דרך.
 2. סיוע לתאגיד תעשייתי ברכישת ציוד תשתית לצורך מתן שירותי מו"פ עבור תאגידים בתעשייה.

למי מיועד המסלול? 

 • תאגידים תעשייתיים שבאפשרותם להתאגד להקמת תשתית מו"פ ייחודית שאינה קיימת בישראל כיום.
 • חברה יחידה המעוניינת בקניית ציוד תשתיתי ייעודי לשם מתן שירותי מו"פ חדשני לתאגידים שונים בתעשייה. 

 

מה מקבלים? 

 • איגוד משתמשים: קבלת מענק של 55% או 66% מההוצאות המאושרות. הוצאות אלו יכולות להיות פרושות עד 6 שנים, בחלוקה הבאה:
  • הוצאות 3 השנים הראשונות יכללו אפיון, פיתוח והקמה של תשתית המו"פ
  • השנים העוקבות יכללו הוצאות תפעול שוטף בלבד של התשתית שהוקמה.
 • חברה או תאגיד יחיד המעוניינים בציוד תשתיתי: תמיכה של 55% או 66% מהוצאות עבור הציוד הייעודי. זו תכלול קנייה, התקנה והכשרה ראשונית בלבד עבור ציוד זה.

מדוע כדאי? 

סיוע ברכש, הקמת והתקנת תשתית מו"פ חדשנית, שאינה כלכלית או בהישג יד עבור החברות ללא סיוע זה, תביא לקידום משמעותי של יכולות המו"פ בקרב חברות האיגוד ולהרחבת מתן השירותים האפשריים עבור התאגיד היחיד. כל זאת ללא צורך בתשלום תמלוגים עבור הפיתוחים הנובעים מהתשתית המוקמת.

תנאי המסלול 

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות. 
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • ביצוע סקר שוק מקדים עבור ציוד המו"פ המבוקש, טרם הגשת הבקשה תוך הוכחת הצורך ותרומתו המשמעותית למו"פ התעשייה הישראלית.
 • עבור הציוד המבוקש, קיים כשל שוק או מגבלה בנגישות אשר מונעת מהתאגיד או חברי האיגוד לרכוש ציוד זה ללא סיוע.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

 • קיים צורך טכנולוגי משמעותי עבור ציוד התשתית לתהליכי המו"פ של התאגידים והתעשייה ככלל. 
 • הוכחת יכולות ניהול והשלמת התכנית העסקית של חברי האיגוד המגישים את הבקשה.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק בדגש על הצמיחה הכלכלית של המבקש או חברי האיגוד בעקבות בקשה זו. 
 • החדשנות הטכנולוגית שתאפשר לתעשייה בישראל הנגישות לתשתית המו"פ, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בתעשייה כיום.
 • קיום כשל שוק או מגבלה בנגישות המונעת רכישה ושימוש בתשתית המו"פ ללא סיוע הרשות.
 • עבור איגוד משתמשים בלבד- מידת החסכון הכלכלי לחברי האיגוד עבור תכנית הביצוע לתשתית המו"פ תחת מסגרת איגוד המשתמשים.

 

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

כאשר המבקש הוא תאגיד תעשייתי (ולא איגוד או איגוד בהקמה) – באקסל התקציב יש לבחור בגיליון 'ראשי –פרטים כלליים וריכוז הוצאות' בשם המסלול: מגנ"ט מאגד תעשייה – מסלול הטבה מס' 5א.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il