מסלול איגוד משתמשים

על המסלול 

מסלול זה מאפשר הקמה והפעלה משותפת של תשתית מו"פ לטובת קבוצת תאגידים הפועלים בתחומים דומים. הרעיון המנחה של המסלול הוא שיתוף בתשתית מו"פ חיונית ליצירת ערך לחברות שמקורו הן בשיתוף עצמו והן בחלוקת הנטל הכלכלי.

מטרת המסלול 

הקמה של תשתית מו"פ משותפת ו/או הפצה, הטמעה, לימוד והדגמה של טכנולוגיות או שיתוף השימוש במשאב מרכזי באופן התורם למו"פ בתחומי עיסוקן של החברות.

למי מיועד המסלול? 

לחברות העוסקות במו"פ ורוצות לשתף פעולה בהקמת תשתית מו"פ קריטית לעיסוקן או לשם הפצה והטמעה של טכנולוגיות חדשות.

מה מקבלים? 

האיגוד כישות משפטית מקבל מענק של עד 66% מההוצאות המאושרות. חברי האיגוד משלימים ל-100% מהוצאות האיגוד. חברות לא מקבלות מענק במסלול זה. ניתן לקבל גם הלוואה לחברות המספקות ציוד לאיגוד בגובה של עד 80% מערך הציוד.

מדוע כדאי? 

עלות מול תועלת: איגום משאבים לטובת מיזם משותף שהקמתו אינה כלכלית לכל חברה לבדה, וחשיפה לעושר טכנולוגי נגיש במשאבים מינימליים.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

  • ​לאחר תיאום עם ראש הזירה - מתארגנת קבוצה של חברות הרוצות לשתף פעולה. קבוצות אלה מגישות לראשי הזירה בקשה מסודרת לתמיכה.
  • המשך תהליך ההתארגנות דומה למאגדים.
  • יש לשלוח את הטפסים המופיעים מטה לכתובות הדוא"ל: 
    אגף הקליטה ברשות החדשנות: Klita@innovationisrael.org.il
    מנהל המסלול, משה אברהמי: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה