נהלי מסלול משנה ב' - איגוד משתמשים - תכנון, הקמה ותפעול תשתית וציוד למו"פ