קול קורא להגשת פיילוטים לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים בענף הבנייה

נפתח במקביל גם קול קורא לביצוע פיילוטים בשיתוף משרד הבינוי והשיכון!
ההגשה לקול קורא זה הינו לחברות טכנולוגיה בתחום הבנייה העומדות בתנאי הסף של הקול הקורא לעיל.

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון מזמינים חברות תעשייה, המייצרות מוצרים וחומרי גלם לענף הבנייה, להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו”פ והרצה (פיילוטים) שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה.

למסלול זה יוגשו תכניות פיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, להגברת הבטיחות, לקיצור משך התכנון והביצוע, לשיפור איכות המבנים, להארכת חיי המוצרים ולהתייעלות במשאבי הבנייה. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור ענף יצרני זה בישראל.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי הבנייה, ובהם: חומרי בנייה ובידוד, מוצרי בנייה, ייצור מבנים מתועשים, ייצור ציוד לבנייה, ועוד. 

 

נושאים מועדפים להגשה:

 1. פיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים חדשניים בתחום מוצרי וחומרי הבנייה והבידוד. לדוגמה: חומרים מרוכבים המשמשים לבידוד יעיל.
 2. פתרונות תעשייתיים למניעת ליקויי בנייה ושיפור מבנים קיימים, לדוגמה: פיתוח מוצרים לבנייה מתועשת.
 3. פיתוח והרצה של מוצרים המייעלים את שלבי הבנייה. לדוגמה: מוצרי רובוטיקה המשתלבים בתהליכי הבנייה.
 4. שימוש בחומרים חדשים או תהליכים חדשים לשיפור תכונות ותפקוד המוצר, דוגמת שימוש בחומרים ממוחזרים.
 5. פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות והתפקוד של רכיבים / מוצרים בבניה, לדוגמה: הארכת חיי מוצר, הפחתת הפסולת במקור, צמצום חומרי בניה.

 

תקציב / מימון

תכניות חדשנות שיבחרו עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו 30% – 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
במסגרת התקציב, יהיה ניתן להכיר בהוצאות ישירות לייצור של אבטיפוס, ובכלל זה הדגמה באתר בנייה (שאינה ממומנת על ידי גוף אחר), בסך של עד 500,000 ש”ח לתכנית.
יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי תת מסלול תעשיות בנייה המופיע במסלול הטבה מס’ 2 נספח י’ ולאישור התכנית על ידי ועדת המחקר.

*תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים, יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 

קריטריונים להערכה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה הכוללות יכולות ניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • תרומת התכנית בהיבטי קירבה לשוק ומסחור המוצר.

 

תנאי סף

 

אופן הגשת הבקשה

 • ההגשה לקול קורא זה יעשה דרך האזור האישי באתר רשות החדשנות. אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש להגיש מפורטים בדף המסלול
 • קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 03 לנובמבר 2020 בשעה 12:00.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי:
ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

 

לשאלות אודות הקול הקורא:
משרד הבינוי והשיכון
יונתן אופק:  YonatanO@moch.gov.il | 050-333-9933

רשות החדשנות:
טל היבנר פרץ, מנהלת תכנית מופ”ת, זירת יצור מתקדם בדוא”ל: Tal.HP@innovationisrael.org.il | 03-7157938
רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי בזירת ייצור מתקדם: Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il | 03-7157936