מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)

מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור