קול קורא לתוכניות הרצה (פיילוטים) בתחומי הבינוי בשיתוף משרד הבינוי והשיכון

נפתח במקביל גם קול קורא לחברות מתחום תעשיות הייצור!
ההגשה לקול קורא זה הינו לחברות תעשיית ייצור בישראל העומדות בתנאי הסף של הקול הקורא לעיל.

0
0

תאריך אחרון להגשה 

18/11/2020

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

קול קורא במסגרת המסלול המשותף לרשות החדשנות ולמשרד הבינוי והשיכון, המעניק תמיכה לחברות טכנולוגיה שמבצעות מחקר ופיתוח ותכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הבינוי. 
המסלול מאפשר סיוע רגולטורי ממשרד השיכון והבינוי בביצוע תכנית הרצה (פיילוט) וקבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו. הפיילוט מיועד לסייע לצמיחת החברה ולאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק.

ההגשה מתבצעת באמצעות מסלול הטבה מס' 2 , מסלול י'. 
על מוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה, להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

 

תיאור הקול הקורא 

מטרות הקול הקורא

 1. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הבינוי ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים, לרבות אתרי בנייה.
 2. פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להגברת הבטיחות בענף הבנייה, קיצור משך התכנון והביצוע, שיפור איכות המבנים והפחתת עלויות הבנייה, תפעול המבנים ויוקר הדיור ובכך לשפר את מצב ענף הבנייה בישראל ולפתח תעשייה ישראלית עתירת ידע ויצרנית בתחום.
 3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבינוי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

 

קהל יעד

חברות טכנולוגיה ישראליות שעוסקות בתחומי הבינוי. טכנולוגיות אשר יש בכוחן להביא להגברת הבטיחות בענף הבנייה, קיצור משך התכנון והביצוע, שיפור איכות המבנים והפחתה בעלויות הבנייה, ביוקר הדיור ובתפעול המבנה.
טכנולוגיות אלו כוללות, בין היתר, את התחומים הבאים: חומרי בנייה מתקדמים; חומרי בידוד מתקדמים; פתרונות לליקויי בנייה; קונסטרוקציות ומסגרות מתקדמות; שיטות לבנייה מתועשת; תוכנות וכלי אוטומציה לתכנון, ניהול, פיקוח ובקרת הבנייה; ייעול שיטות עבודה; אוטומציה, רובוטיקה וציוד לבנייה; תוכנות וכלי אוטומציה לניהול נכסים; תוכנות וכלי אוטומציה לתחזוקה ולבקרת מבנים; טכנולוגיות לטיפול וניהול פסולת בניין; שימוש בחומרים ממוחזרים וסינטטיים וחיסכון בחומרי בנייה.

*נפתח קול קורא לחברות מתחום תעשיות הייצור - ההגשה לקול קורא זה הינו לחברות תעשיית ייצור בישראל העומדות בתנאי הסף של קול קורא זה. 

 

גובה המענק

 • אין הגבלה על סכום הבקשה לפיילוט.
 • פרוייקטים שבקשתן תאושר יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל לרמת חדשנות פורצת דרך ותרומתה בתחום הבינוי. 
 • תוספת של 10% מענק במידה שמרבית פעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית או אתר הרצה שאושר ואשר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד השיכון והבינוי בביצוע תכנית הרצה.  שימו לב: אם מדובר בשיטת בנייה חדשה, לפי ההגדרות המפורטות בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) 2016, על החברה להציג אישור זמני או קבוע מהיחידה לבדיקה ואישור שיטות בנייה חדשות במכון הלאומי לחקר הבניה- הטכניון.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול ושיפור ענף הבנייה בישראל.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה ; בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקול קורא זה נעשה באיזור האישי של אתר רשות החדשנות. אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף מופיעים במסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים – בשיתוף משרד הבינוי והשיכון
ההגשה פתוחה עד ה-18 בנובמבר 2020 בשעה 12:00 בצהריים.

 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא"ל:  growth@innovationisrael.org.il

 • לשאלות למשרד הבינוי והשיכון, ניתן ליצור קשר עם יונתן אופק, מנהל תחום החדשנות בענף הבניה בדוא"ל: YonatanO@moch.gov.il