מסלול מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

על המסלול 

מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) פונה למפעלי תעשייה שמעוניינים להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור. 

במסגרת המסלול ניתן לקבל ייעוץ פרטני והדרכה, על ידי נציגי רשות החדשנות באתר החברה, ללא תשלום וללא התחייבות. יש לפנות באמצעות טופס בקשה לקבלת ייעוץ פרטני והדרכה

מטרת המסלול לשפר את הפריון של החברה/מפעל לצד יצירת בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי. 

 

כדי לסייע לכם: הנה בקשה לדוגמה - חטיפי הכפר בע"מ

 1. קובץ הבקשה (Word).
 2. קובץ התקציב (Excel).
 3. הסברים לקובץ התקציב (PDF)

 

 

למי מיועד המסלול? 

 • חברת תעשיית הייצור העונות על אחד התנאים הבאים
  • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
  • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
   • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה – כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות)
   • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים
   • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
     
 • חברת תעשיית ייצור עילית - תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה – ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס);
  • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;
  • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
    
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר לא נזקפו להן הכנסות בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אולם מרבית הכנסתן (למעלה מ-50%), בשנה שבה הוגשה הבקשה, נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית, מעורבת-מסורתית, מעורבת-עילית ועילית.
   
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי הן מבצעות פעולות המעידות על  "היערכות לייצור תעשייתי" של מוצרים (לפחות שתיים מתוך הפעילויות הבאות: (1) חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור; (2) רכישת מכונות לטובת תהליך יצור; (3) העסקת כוח אדם יעודי לייצור; (4) אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל; (5) הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור).

 

בדיקה מקדמית לעמידת חברה בתנאי סף:
חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות הטופס - טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"ת. 
לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשיה) ולטבלת סיווג ענפי התעשיה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 

מה מקבלים? 

 • תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו.
 • תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א' (לרשימת היישובים לפי אזורי הפיתוח לחצו כאן). 
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי

הכרה בסוגי הוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי המסלול (בנוסף לאותן סוגי ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו"פ הנתמכות ע"י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כדוגמת:

 • הוצאה לקבלני משנה עבור פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1 מיליון ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית בארץ ובחו״ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

הטבות ייחודיות:

 • עבור תיקי מו"פ החל מה- 1.1.2021 התוכנית כוללת פטור מתשלום תמלוגים (בכפוף לתנאי ונהלי המסלול), בתנאים הבאים:
 1. לחברות בענפי התעשייה המסורתית, או המעורבת-מסורתית אשר מחזור המכירות בשנה הקודמת נמוך מ- 70 מיליון $
 2. ל-2 תיקי המו"פ הראשונים המוגשים לרשות החדשנות
 • שאר החברות יהיו כפופות לשיעור תמלוגים של 3%-5%, כאשר מרבית ייצור תוצרי התכנית יתבצע בישראל.

   

 • עבור תיקי מו"פ שתקופת הביצוע שלהן מתחילה עד לתאריך 31.12.2020 
 1. חברות תעשיית ייצור קטנות, העונות לתנאי המסלול והמייצרות בארץ, זכאיות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן לפטור מחובת תשלום תמלוגים.
 2. לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של 1.3% 
 • שאר החברות יהיו כפופות לשיעור תמלוגים של 3%-5%, כאשר מרבית ייצור תוצרי התכנית יתבצע בישראל.

 

*חברות, שזו הגשתן הראשונה, או חברות המעוניינות בכך זכאיות לקבל הדרכה ע"י רו"ח אודות ההתנהלות החשבונאית הנדרשת מהם במהלך פרויקט המו"פ. ניתן לפנות לאנשי הקשר הרשומים מטה.

מדוע כדאי? 

 • המסלול מאפשר לכלל מפעלי תעשיית הייצור להשתלב במגמות מתקדמות בתחום עיסוקן, באמצעות פיתוחים טכנולוגים המקנים לחברות יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.
 • המסלול מציע תנאים משופרים במיוחד לחברות קטנות בראשית דרכן במו"פ המייצרות את מוצריהן בארץ, בכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח.
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים).

תנאי המסלול 

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • סך התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ"ת יהיה עד 5 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית.
 • דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל).
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ והחדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את חוק המו"פ והחדשנות, את  מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ואת נהלי המסלול. 
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלים הנ"ל.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
​בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – עשוייה להידחות למועד אחר.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

 

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה הבאים:

 • בקשות שהוגשו בין התאריכים 03.11.2020 - 07.12.2020  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 02/2021
 • בקשות שהוגשו בין התאריכים 08.12.2020- 04.01.2021 תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 03/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  05.01.2021 - 25.01.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 04/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  26.01.2021 - 23.02.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 05/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  24.02.2021 - 13.03.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 06/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 14.03.2021 - 06.05.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 07/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  07.05.2021 - 09.06.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 08/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  10.06.2021 - 30.06.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 09/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  01.07.2021 - 15.07.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 10/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  16.07.2021 - 05.08.2021 תשובות צפויות להינתן לקראת אמצע 11/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  06.08.2021 - 19.08.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף  11/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  20.08.2021 - 14.09.2021 תשובות צפויות להינתן לקראת סוף 12/2021
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  15.09.2021 - 11.10.2021 תשובות צפויות להינתן לקראת תחילת 01/2022
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  12.10.2021 - 08.11.2021  תשובות צפויות להינתן לקראת סוף  01/2022

 

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

קובץ התקציב ימולא בנפרד עבור קבלן המשנה כאשר תקציב קבלן המשנה עולה על 30 אחוז מתקציב הבקשה
במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה
טופס זה רלוונטי רק לאחר אישור והפעלת התיק. במידה והגשתם בקשת מו"פ לפני ה ה-1.11.2020, חברה אשר כלל מועסקיה במו"פ אינו עולה על 10 עובדים רשאית לדווח דיווחי נוכחות באמצעות קובץ זה. לאחר ה-1.11.2020: דיווח הנוכחות צריך להתבצע באמצעות מערכת שעות ומשימות ממוחשבת מאושרת בלבד.
נדרש לצרף במידה ומדובר בהגשה ראשונה של החברה (במידה ותקציב קבלן המשנה עולה על 30% מתקציב הבקשה, יש לצרף תעודת התאגדות עבור קבלן המשנה)

שאלות נפוצות

איך ניתן לדעת האם החברה זכאית להגיש למסלול?

חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות הטופס - טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"ת.

מהו התקציב המקסימלי לשנה?

סך התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ"ת יהיה עד 5 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית. 

מהי תקופת הביצוע האפשרית?

תקופת הביצוע המבוקשת יכולה להתחיל החל מהראשון בחודש בו הוגשה הבקשה ואילך ולא ניתן יהיה להכיר בהוצאות שבוצעו טרם תאריך זה. הזמן המקסימלי לתקופת הביצוע של התיק הוא 12 חודשים. ישנה אפשרות להגיש בקשת שינויים לצורך הארכת תקופת הביצוע. אין מינימום זמן נדרש לתקופת ביצוע. עם זאת המלצתנו היא שהבקשה תכלול תקופת ביצוע ריאלית, שתאפשר גמישות יחסית.

 

האם בבקשה יש לציין רק את משימות שנת התיק או את כל הפרויקט? (במידה ואורך יותר משנה אחת)?

הבקשה המוגשת היא עבור 12 חודשים. הן מבחינת משימות והן מבחינת תקציב. במסמך הבקשה ניתן לציין מס' שנים מתוכננות בסעיף שנות התוכנית, זאת במידה ואתם מתכננים להגיש בקשת המשך.

מהו מימון משלים? והאם יש בו צורך טרם ההגשה?

המימון המשלים הוא החלק היחסי שהחברה מממנת להשלמת גובה התקציב שיאושר על ידי וועדת המחקר. יכולת מימון משלים נבדקת בעת הגשת הבקשה. במידה והבקשה תאושר על ידי הרשות, על החברה להעמיד תוך חודשיים, מימון משלים למענק שאישרה וועדת המחקר. שימו לב כי מקדמה תשולם רק לאחר הצגת מימון משלים.
 

מהו משך הזמן, משלב הגשת הבקשה ועד קבלת תשובת וועדת מחקר?

תשובה מתקבלת עד 11 שבועות ממועד ההגשה (הגשה תקינה שאושרה ע"י מחלקת קליטה).
 

מתי מתחילה תקופת הביצוע של התיק?

במידה וועדת המחקר אישרה את תוכנית המו"פ כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה בהתאם לבקשתכם, או מיום הגשת הבקשה, ללא תלות במועד מתן התשובה ע"י ועדת המחקר. אין אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית, כלומר תקופת ביצוע תחל מהחודש שבו הוגשה הבקשה ולא לפני כן.

האם ניתן לקיים שיתוף פעולה עם מוסד מחקר ישראלי?

חברה ש- 20% מהתקציב שלה בתיק המו"פ מופנה למוסד מחקר ישראלי המוכר ע"י הרשות (מכון מזון, מכון מתכת, מכון פולימרים, מכון קרמיקה, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד), אשר ייתן שירותי מחקר ופיתוח תקבל תוספת של 10% במענק התמיכה.

מי צריך להיות בעל הידע וכיצד ניתן לשתף פעולה עם גורם נוסף לצורך הפיתוח?

החברה המגישה צריכה להיות בעלת הידע. במידה והידע הוא משותף עם חברה\ גוף אחרים יש צורך בהסכם שיתוף בידע בין החברה המגישה לגוף הנוסף.

האם ניתן להכיר בהוצאות עבור רכש ציוד/ מכונות? האם ישנם סעיפי תקצוב ייחודיים לתעשייה?

ככלל הרשות אינה מכירה בהוצאות של ציוד "על המדף". ניתן לקבל החזר עבור פחת הנובע משימוש לצורך המו"פ במיכון. שיעור הפחת המקסימלי עומד על 33% פחת לשנה ועד ל-100% מעלות רכישת הציוד, באופן יחסי לשימוש בציוד במשך תקופת המו"פ (דוגמא בקובץ ההסבר לתקציב בבקשה לדוגמא- חטיפי הכפר)
 במסגרת מסלול מופ"ת ניתן להכיר בפיתוח של ציוד\ מכונות או בהתאמות שהמפעל צריך למכונות קיימות.

ישנם סוגי הוצאות מו"פ ייחודיות במסלול (בנוסף להוצאות המוכרות בדרך כלל במסלולים אחרים של הרשות) כדוגמת:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1 מיליון ₪
 • הוצאות להתאמת מוצר ותיקוף שוק בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

כיצד מתבצע תשלום התמלוגים?

להלן טבלה המסכמת את אופן תשלום התמלוגים במסלול מופ"ת:
בתוקף החל מ-01.01.2021

סוג החברה מודל התמלוגים
חברות תעשיה ייצור מסורתי ומעורב מסורתי

לחברות קטנות (מכירות מתחת ל-70 מיליון דולר בשנה)

 • פטור מלא בתחילת הדרך (2 תיקים ראשונים בלבד, ללא "איפוס") 
 • חיוב של 3% החל מתיק שלישי 

לחברות גדולות – חיוב של 5% מתיק ראשון

חברות תעשיה ייצור מעורב-עילי- עילי

(מינימום 30% עובדי ייצור (מינימום שלושה עובדים) ומקסימום 25 עובדי מו"פ)

לחברות קטנות – חיוב של 3%
לחברות גדולות – חיוב של 5%

 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם טל היבנר פרץ, מנהלת תכנית מופ"ת, זירת יצור מתקדם בדוא"ל: Tal.HP@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157938