קול קורא להגשת בקשות למענקים עבור פיתוחים רפואיים בתחומי Bio-Convergence

חטיבות

הזנק, תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות יוצאת בקול קורא לחוקרים באקדמיה, בבתי חולים ולחברות המעוניינות למסחר ידע מהאקדמיה – להגשת בקשות למענקים עבור מימון תכניות מו”פ של פיתוחים רפואיים בתחומי Bio-Convergence.

 מהו תחום ה-?Bio Convergence 

האתגרים המשמעותיים של מערכת הבריאות ותעשיית הפארמה העולמית הם המניעים העיקריים לצמיחתה של תעשיית הביו קונברג’נס המבוססת על שילוב של ביולוגיה “רטובה” עם תחומים או שיטות הנדסיות מתקדמות כמו AI, אלקטרוניקה, ביולוגיה חישובית, פיזיקה, ננו-טכנולוגיה מדע חומרים והנדסה גנטית מתקדמת. להרחבה בנושא לחצו כאן.

 

תיאור הקול הקורא

זהו קול קוראBIO-Convergence  ראשון לאקדמיה לשנת 2020  בתקציב ייעודי.

תקציב הקול הקורא במונחי מענק – 13.5 מיליון ש”ח

 

ההגשה לקול קורא זה תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס’ 5 – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע אקדמי, באחד משני מסלולי משנה: 

מסלול משנה ג’ – הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה
על התכנית המוגשת לעסוק במחקר מולטי-דיסיפלינארי יישומי לצרכים רפואיים, המשלב חוקר ראשי במדעי החיים עם חוקר ראשי נוסף אחד לפחות באחד מתחומי המחקר בהנדסה, מחשבים, מתמטיקה ופיזיקה.
​הרשות תממן פרויקטים שהם פרי של שיתופי פעולה מולטידיסיפלינאריים בין חוקרים מפקולטות שונות באותו מוסד או בין חוקרים ממוסדות מחקר שונים וקלינאים בבתי חולים.

  • כל חוקר יחיד מגיש באמצעות חברת היישום בקשה באתר חברות. הפרויקט נדרש לשלב בין שניים לשלושה חוקרים מדיסיפלינות שונות (שילוב של תחום ביולוגי עם לפחות תחום אחד נוסף במדעים מדוייקים ומהנדסה) מאותו מוסד או ממוסדות שונים.
  • חוקרים שפנו בתחומים משיקים לקול קורא זה באמצעות הקרן האוניברסיטאית, יכולים במידה וקיבלו חוו”ד חיובית למימון מהקרן האקדמית להגיש לקול קורא זה לצורך השלמה מימון של חלקי פיתוח שאינם מומנים על ידי הקרן האוניברסיטאית.
  • הקרן האקדמית תוכל לתמוך בהבשלת מועמדים עד לשלב ה POC על מנת לעמוד בתנאי הסף של תכנית הכוונת ידע ולאחריה ינתן מימון מהרשות. לא יתבצע מימון מקביל של שתי הרשויות.
  • פרויקטים שיבחרו יוכלו לקבל מהרשות מענקים ייעודיים בעבור מומחים טכנולוגיים עסקיים מהתעשייה כל זאת בכפוף לנהלי הרשות הרשומים במסלול ההטבה.

 

מסלול משנה ד’ – מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי
על התכנית לעסוק במסחור ידע לצרכים רפואיים שפותח במחקר מולטי-דיסיפלינארי במדעי החיים המשולב בידע בהנדסה/מדעי המחשב/מתמטיקה/פיזיקה.
הרשות תממן פרויקטים בהם מתבצעת העברת ידע ממוסד/ות מחקר לתאגיד תעשייתי המתבססת על שיתוף פעולה ביניהם. במהלך הפרויקט יבוצע חזרה ותיקוף של תוצאות המחקר שהושגו במוסד המחקר והתאמת הידע לצרכי התאגיד התעשייתי.

  • מגיש הבקשה הינו התאגיד התעשייתי בצירוף אחד עד שלושה מוסדות מחקר בפרויקט.
  • על הטכנולוגיה להיות בשלה מספיק כדי שיהיה ניתן להעבירה לתאגיד תעשייתי.
  • הפרויקט צריך להיות בעל חדשנות טכנולוגית גבוהה.

 

דוגמאות 

יש להדגיש שתחום הBio-convergence הוא רחב מאוד וכולל שילוב של תחומי מחקר רבים ולשימושים שונים. אולם על מנת להמחיש מהן חלק מהטכנולוגיות והשיטות שבבסיס תחום הBio-convergenceלהלן מספר דוגמאות.

 

איך מגישים בקשה? 

ההגשה למסלול נעשית באזור האישי של רשות החדשנות. פירוט אופן הגשת הבקשה למסלול והטפסים ומסמכים שיש להגיש במסגרת ההגשה מפורטים במסלולים עצמם: 

מועד הגשה לקול קורא זה הינו 21/09/2020, עד 12:00 בצהריים (תמיכה טכנית תינתן עד למועד זה). הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו – תשובות צפויות בחודש דצמבר 2020. 

 

לשאלות וליצירת קשר עם זירת תשתית טכנולוגית: 
Technological.infrastructure@innovationisrael.org.il