מסלול מחקר יישומי באקדמיה

על המסלול 

המסלול מתמרץ מחקר יישומי בעל היתכנות טכנולוגית חדשנית שמקורו באקדמיה והבאתו לשלב בו חברה מסחרית תעשייתית ישראלית תאמץ אותו במטרה לפתח מוצר.

מסלול תמיכה זה מופעל מכוח מסלול הטבה מס' 5 - נספח ג.

מטרת המסלול 

גישור על פער הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי התעשייה, עם אפשרות להביא את הפרויקט לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד להסכם מסחור עם מוסד המחקר; או לחילופין מלווה בתמיכה של תאגיד הצופה פוטנציאל עסקי להישגי הפרויקט. המטרה העיקרית הינה להגיע בתום הפרויקט לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לגורם בתעשייה לחתום עם מוסד המחקר על הסכם למסחור הטכנולוגיה. לפיכך, הוספת תאגיד מלווה תאפשר למוסד/ות המחקר, בכל שלב בפרויקט, להגדיל את סיכויי מסחורו בתעשייה הישראלית.

למי מיועד המסלול? 

לקבוצות מחקר מכל מוסדות המחקר בישראל - אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר ומרכזים רפואיים המעוניינים לבצע מחקר יישומי כהמשך למחקר בסיס קודם שבוצע באמצעות אותה קבוצת מחקר. על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה הישראלית ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

מה מקבלים? 

תמיכה במסלול זה (עם או ללא ליווי תאגיד) הינה פטורה מהחזר תמלוגים ותינתן לתקופה של שנה או שנתיים בהתאם למסלולי המימון השונים המפורטים מטה. בנוסף ישנה אפשרות הארכה לשנה שלישית במקרה קיצון ובשיעור מענק מופחת של 66% או 75% מהתקציב המאושר. 

*שימו לב: פרויקטים העוסקים בפיתוח תרופות יוכלו להגיש בקשה למימון שנה מקדימה, בהתאמה למסלולי המימון המפורטים מטה. 

מוסדות המחקר ללא ליווי תאגיד יקבלו:

 1. מוסד שיפעל לבדו יקבל תמיכה של 75% או 85%, עד סכום מרבי של 440 אלף שקל בשנה. 
 2. שני מוסדות מחקר המשתפים פעולה ביניהם יקבלו תמיכה של 75% או 85%, עד 660 אלף שקל בשנה (בתוך כך, כל מוסד אינו יכול לדרוש תקציב החורג מ-400,000 ש"ח בשנה).
 3. שיתוף פעולה תלת מוסדי יקבל תמיכה של 75% או 85%, עד 770 אלף שקל בשנה (בתוך כך, כל מוסד אינו יכול לדרוש תקציב החורג מ-400,000 ש"ח בשנה).

מוסדות מחקר בליווי תאגיד יקבלו:

 1. מוסד שיפעל לבדו יקבל תמיכה של 80% או 90% מהתקציב המאושר שהיקפו המרבי הוא 550 אלף שקל
 2. שיתוף פעולה בין שני מוסדות מחקר, יקבל תמיכה של 80% או 90% מהתקציב שאושר, שהיקפו המירבי הוא עד 700 אלף שקל בשנה (בתוך כךכל מוסד אינו יכול לדרוש תקציב החורג מ-500,000 ש"ח בשנה.
 3. שיתוף פעולה תלת מוסדי יקבל תמיכה של 80% או 90% מהתקציב שאושר, שהיקפו המירבי הוא עד 810,000 ש"ח בשנה (בתוך כךכל מוסד אינו יכול לדרוש תקציב החורג מ-500,000 ש"ח בשנה.

תפקיד התאגיד המלווה בפרוייקטים אלו:

 1. התאגיד המלווה משמש כשותף בהנחייה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר, ומשתתף במימון בשיעור של 10% מעלות הפרויקט.
 2. בתום המחקר, התאגיד המלווה מקבל זכות ראשונים לנהל מו"מ על הסכם המסחור עם מוסד המחקר.

* לפרויקטים שאושרו על ידי ועדת זירת תשתית טכנולוגית, מלבד קבלת המענק ישנה גם אופציה לקבל בכפוף לאישור ועדת תשתית טכנולוגית, הטבה למומחה טכנולוגי עסקי שייעץ לצוות המחקר בפרויקט, ויגדיל ויאיץ את סיכויי מסחורו. לקבלת ההטבה יש להגיש בקשת שינויים ולצרף אליה כתב ויתור והסרת אחריות להוספת מומחה טכנולוגי עסקי.

* בכדי להגדיל את סיכוי מסחור הידע בתעשייה הישראלית, רשות החדשנות תהא רשאית להציע מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה, לפרויקטים שאושרו ללא תאגיד תומך חלופה אחת או יותר לשילוב של תאגיד תומך בפרויקט המאושר. מוסדות מחקר המעוניינים בחלופות שרשות החדשנות הציעה כאמור, יגישו בקשה לצירוף תאגיד תומך באמצעות בקשת שינויים, ויידרשו לצרף כתב ויתור והסרת אחריות למבקש שהגיש בקשה ללא תאגיד תומך (מטעם מוסד/ות המחקר) וכתב ויתור והסרת אחריות מטעם תאגיד תומך מוצע (מטעם התאגיד התומך המוצע). 

 

מדוע כדאי? 

עבור מוסדות המחקר:
 • תמיכה כספית: תמיכה מימונית לתהליכי מחקר והגברת סיכוי הצלחתו של מחקר יישומי.
 • ליווי תאגיד: תמיכה מקצועית לתהליכי המחקר המגדילים משמעותית את סיכויי המסחור העתידיים.
 • כל הזכויות על הידע הנצבר במחקר נשארות בידי מוסד המחקר מגיש הבקשה.
 • פרויקטים שיאושרו ללויוי עם מומחה טכנולוגי עסקי יזכו לסיוע בהתאמת תכנית המו"פ המאושרת לצרכים ודרישות המוצר על-ידי התעשייה הרלוונטית ובסיוע ביצירת קשרים אל מול גורמים רלוונטיים בתעשייה אשר יכולים לסייע בקידום התכנית לכדי פיתוח מסחרי בתעשייה הישראלית. 
עבור התאגיד המלווה:
 • היכולת להשפיע, לכוון ולתמוך במחקר אקדמי פורץ דרך שיתרום לפעילות עתידית של התאגיד.
 • זכות ראשונים במשא ומתן על מסחור תוצאות המחקר מול מוסד המחקר.
 • פיתוח יישומי בתמורה להשקעה כספית נמוכה.

תנאי המסלול 

 • בבעלותו הבלעדית של מוסד המחקר תהיינה זכויות הקניין והמסחור על הידע שנוצר מהמחקר הבסיסי, ללא גורם נוסף בעל זכות קניין על הידע
 • על המחקר להיות חדשני וראשוני בהיבט של היישום התעשייתי, תוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ובעלות ערך מוסף גבוה לכלל המשק
 • מוסד המחקר ידווח באופן שוטף (כל רבעון או אחת לחצי שנה) על התקדמות הפרויקט למנהלת המסלול ולרשות החדשנות-מחלקת סגירה
 • התמיכה במחקר תינתן לשנה או שנתיים ובתנאי קיצון לשנה שלישית. בתחום תרופות במקרים בודדים בהם תידרש שנה מקדימה יתאפשר מסלול עד שלוש שנים​
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות טכנולוגית גבוהה המבוססת על מחקר בסיסי מקדים שבוצע במוסד מגיש הבקשה.
 • פוטנציאל תכנית המחקר להתפתח למחקר יישומי בתעשייה בישראל.
 • סיכויי מסחור של תוצרי תכנית המחקר והפוטנציאל הכלכלי הגלום בה.
 • תרומת תכנית המחקר לפיתוח התעשייה בישראל.
 • איכות התנאים הקיימים לביצוע תכנית המחקר ופרק הזמן שמוכן החוקר להקציב למחקר.

איך מגישים בקשה? 

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית רק על ידי הגוף המייצג את מוסד המחקר 
תאגידים המעוניינים בשיתוף פעולה עם קבוצת מחקר במסגרת התוכנית ייפנו ישירות לחברות היישום של מוסדות המחקר.

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

ההגשה למסלול היא במתכונת של הגשה רציפה.
קולות קוראים ייעודיים יפורסמו באתר זה.
בקשות לקולות קוראים ייעודיים יש להגיש את הבקשה עד לשעה 12:00 בצהריים ועל פי התאריכים הנקובים בקול קורא ייעודי שיפורסם.
תמיכה טכנית להגשה רציפה ולקולות קוראים ייעודיים תינתן עד לשעה 12:00 ביום ההגשה. הגשות בעבודר קול קורא ייעודי אשר יוגשו באיחור מעבר לשעה והיום הרשומים לא יתקבלו.
 
*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
 
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה
 
 

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il