מסלול הכוונת ידע אקדמי

על המסלול 

המסלול מתמרץ מחקר יישומי בעל היתכנות טכנולוגית חדשנית שמקורו באקדמיה והבאתו לשלב בו חברה מסחרית תעשייתית ישראלית תאמץ אותו במטרה לפתח מוצר.

מסלול תמיכה זה מופעל מכוח מסלול הטבה מס' 7.

מטרת המסלול 

גישור על פער הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי התעשייה, עם אפשרות להביא את הפרויקט לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד להסכם מסחור עם מוסד המחקר; או לחילופין מלווה בתמיכה של תאגיד הצופה פוטנציאל עסקי להישגי הפרויקט. המטרה העיקרית הינה להגיע בתום הפרויקט לאבני דרך משמעותיות, שיאפשרו לגורם בתעשייה לחתום עם מוסד המחקר על הסכם למסחור הטכנולוגיה. לפיכך, הוספת תאגיד מלווה תאפשר למוסד/ות המחקר, בכל שלב בפרויקט, להגדיל את סיכויי מסחורו בתעשייה הישראלית.

למי מיועד המסלול? 

לקבוצות מחקר מכל מוסדות המחקר בישראל - אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר ומרכזים רפואיים המעוניינים לבצע מחקר יישומי כהמשך למחקר בסיס קודם שבוצע באמצעות אותה קבוצת מחקר. על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה הישראלית ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

מה מקבלים? 

מוסד המחקר ללא ליווי תאגיד יקבל תמיכה של 85% או 75%, עד סכום מירבי של 440 אלף שקל בשנה עבור מוסד מחקר בודד או עד 660 אלף שקל בשנה לשת"פ בין מוסדות מחקר.

מוסד מחקר בליווי תאגיד יזכה את מוסד המחקר במענק של 90% או 80% מהתקציב המאושר שהיקפו המרבי הוא 550 אלף שקל עבור מוסד מחקר בודד או עד 700 אלף שקל בשנה לשת"פ בין מוסדות מחקר.

 • התאגיד המלווה משמש כשותף בהנחייה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר, ומשתתף במימון בשיעור של 10% מעלות הפרויקט.
 • בתום המחקר, התאגיד המלווה מקבל זכות ראשונים לנהל מו"מ על הסכם המסחור עם מוסד המחקר.

 

התמיכה עם או ללא ליווי תאגיד תינתן לתקופה של שנה או שנתיים, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת במקרה קיצון ובשיעור מענק מופחת של 75% או 66% מהתקציב המאושר.

בפרויקטים העוסקים בפיתוח תרופות יוכלו להגיש בקשה למימון שנה מקדימה, בהתאמה לתקציבים המפורטים לעיל.

מקבלי המענק פטורים מהחזר תמלוגים.

מדוע כדאי? 

עבור מוסדות המחקר:
 • תמיכה כספית: תמיכה מימונית לתהליכי מחקר והגברת סיכוי הצלחתו של מחקר יישומי
 • ליווי תאגיד: תמיכה מקצועית לתהליכי המחקר המגדילים משמעותית את סיכויי המסחור העתידיים
 • כל הזכויות על הידע הנצבר במחקר נשארות בידי מוסד המחקר מגיש הבקשה
עבור התאגיד המלווה:
 • היכולת להשפיע, לכוון ולתמוך במחקר אקדמי פורץ דרך שיתרום לפעילות עתידית של התאגיד
 • זכות ראשונים במשא ומתן על מסחור תוצאות המחקר מול מוסד המחקר
 • פיתוח יישומי בתמורה להשקעה כספית נמוכה

תנאי המסלול 

 • בבעלותו הבלעדית של מוסד המחקר תהיינה זכויות הקניין והמסחור על הידע שנוצר מהמחקר הבסיסי, ללא גורם נוסף בעל זכות קניין על הידע
 • על המחקר להיות חדשני וראשוני בהיבט של היישום התעשייתי, תוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ובעלות ערך מוסף גבוה לכלל המשק
 • מוסד המחקר ידווח באופן שוטף (כל רבעון או אחת לחצי שנה) על התקדמות הפרויקט למנהלת המסלול ולרשות החדשנות-מחלקת סגירה
 • התמיכה במחקר תינתן לשנה או שנתיים ובתנאי קיצון לשנה שלישית. בתחום תרופות במקרים בודדים בהם תידרש שנה מקדימה יתאפשר מסלול עד שלוש שנים​
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 7נהלי המסלול ונהלי הרשות: 200-01200-02200-03200-04200-06

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות טכנולוגית גבוהה המבוססת על מחקר בסיסי מקדים שבוצע במוסד מגיש הבקשה.
 • פוטנציאל תכנית המחקר להתפתח למחקר יישומי בתעשייה בישראל.
 • סיכויי מסחור של תוצרי תכנית המחקר והפוטנציאל הכלכלי הגלום בה.
 • תרומת תכנית המחקר לפיתוח התעשייה בישראל.
 • איכות התנאים הקיימים לביצוע תכנית המחקר ופרק הזמן שמוכן החוקר להקציב למחקר.

איך מגישים בקשה? 

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית רק על ידי הגוף המייצג את מוסד המחקר 
תאגידים המעוניינים בשיתוף פעולה עם קבוצת מחקר במסגרת התוכנית ייפנו ישירות לחברות היישום של מוסדות המחקר.

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

להלן מועדי ההגשה של הקולות הקוראים:
 • 11/03/2020
 • 06/07/2020
 • 11/11/2020
יש להגיש את הבקשה עד לשעה 14:00 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה.
תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.
 
*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 14:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה

למגישים לקולות הקוראים עבור תכניות מו"פ היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה - בשלבים מוקדמים (Ideation), יש להגיש את טפסי הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19, המופיעים מטה

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה.
של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו', וכי אין לו חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות
סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר, החוקר וככל שרלוונטי חתימה של התאגיד המלווה
במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה.
של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו', וכי אין לו חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות
סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר, החוקר וככל שרלוונטי חתימה של התאגיד המלווה
סריקה של דף החתימות בטפסים הרלוונטים חתומים על ידי מורשה החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר, החוקר וככל שרלוונטי חתימה של התאגיד המלווה

יצירת קשר

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת הדוא:ל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

שאלות על המסלול יש לפנות לזירת תשתית טכנולוגית באמצעות דוא"ל:  Tashtiot@innovationisrael.org.il