קול קורא להגשת בקשות להקמת תשתית בארגוני הבריאות לקידום מו”פ

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

   

משרד הבריאות, ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות מזמינים אתכם להגיש בקשות להקמה ו/או להרחבה של תשתיות בארגוני בריאות לקידום המו”פ, המבוססים על שימוש במידע בריאות.

מחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות מבוסס לרוב על מידע בריאות ומתבצע בשיתוף פעולה בין התעשייה, גופי מחקר וארגוני בריאות. על מנת לקדם שירותי בריאות חדשניים במערכת הבריאות הישראלית, ולאפשר את התפתחות התעשייה בישראל יש צורך לייצר שיתופי פעולה אלו באופן יעיל, מהיר ובעלויות תחרותיות. שיתופי פעולה אלו דורשים מארגון הבריאות יכולת ותשתית מתאימה לקידום מו”פ מבוסס מידע: הנגשת מידע, תכנון וביצוע מחקר, ניתוח נתונים בהקשר קליני, ביצוע ניסויים קליניים ועוד.

שיתופי הפעולה אינם מתמצים רק בגישה למידע למחקר רטרוספקטיבי. התחרות הגלובלית דורשת גם הרחבה והעמקה של שימוש במידע ודיגיטציה בניסויים קליניים התערבותיים, על מנת לשמור על היתרון של ישראל כמערכת בריאות ציבורית חזקה וחדשנית. שימוש חכם במידע מביא ערך החל משלב עיצוב הניסוי, זיהוי משתתפים פוטנציאלים, גיוס יעיל של משתתפים, קישור דיגיטלי של המידע ישירות מהתיק הקליני לתיק היזם ועוד. 

קידום שיתופי פעולה אלו דורש השקעה מתמשכת בתשתיות וכוח אדם ייעודים לכך, השקעה אותה מתקשים ארגוני הבריאות להקצות במציאות הקיימת. 
לפיכך, משרד הבריאות, ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות, יוצאים בקול קורא לארגוני הבריאות בישראל, להקמת/הרחבת יחידות ייעודיות בארגוני בריאות לקידום שיתופי הפעולה, ולבניית התשתיות הנדרשות. מודל ההשקעה המוצע מאפשר גמישות רבה לארגונים לבנות תכנית עסקית ממוקדת הממנפת את היתרונות היחסיים שלהם, במטרה לייצר יתרון תחרותי לישראל, ולאפשר לארגוני הבריאות להרחיב באופן משמעותי את כמות שיתופי הפעולה וכן להתחיל בפעילות בארגונים שטרם ביצעו זאת.

במסגרת הקול הקורא אנו מעודדים ארגוני בריאות לבחון הגשה של תכניות משותפות לכמה ארגונים המייצרות ערך ייחודי. כך לדוגמא, ניתן יהיה להשקיע בתשתיות אשר מאפשרות ביצוע מחקר מבוזר, ביצירת סטנדרטיזציה במידע בין ארגונים, או תשתיות אחרות אשר מקלות על שיתופי הפעולה בין ארגוני הבריאות לטווח ארוך. יודגש, כי התכנית לא נועדה לתמוך במחקר ספציפי משותף בין ארגוני בריאות, אלא בשיתוף פעולה ארוך טווח. שיתופי הפעולה בין ארגוני הבריאות יכולים לעסוק בנושא קליני אחד מוגדר, או בשיתוף פעולה רחב במגוון תחומים.
כמו כן, במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש בקשות גם לקבלת מענקי הקמה לארגונים אשר לא ביצעו עד כה שיתופי פעולה רבים עם התעשייה, ויש להם פוטנציאל לפתח פעילות בעלת יתרון תחרותי.

 

 

תיאור הקול הקורא

מטרת הקול הקורא  
הרחבה משמעותית של היקף שיתופי הפעולה המבוססים על שימוש במידע בריאות למטרות מחקר ופיתוח, זאת במטרה לקדם שירותי בריאות חדשניים במערכת הבריאות הישראלית, ולאפשר את התפתחות החברות בישראל.

 

קהל היעד להגשה
ארגוני בריאות בישראל המעוניינים להרחיב את היקף שיתופי הפעולה עם התעשייה לקידום מחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות, או לפתח פעילות חדשה בתחום. התמיכה תינתן לתאגיד המשמש כמרכז רווח עצמאי בבעלות ארגון הבריאות הנותן או המתעתד לתת שרותי מו”פ לתעשייה. 

 

הגדרת פעילות תשתית המו”פ  

 • בתחום תשתיות מידע: ניתנת לארגוני בריאות גמישות בהשקעה בתשתיות מידע לקידום שיתופי פעולה מבוססי מידע בריאות. השקעות בנושאים כמו סביבות מחקר וירטואלית מתקדמות הנותנות מענה לצרכי המחקר, תוך שמירה על סטנדרט אבטחת מידע ופרטיות גבוה; השקעה בטיוב המידע ובסטנדרטיזציה (לדג’, סטנדרט FHIR); תשתיות לאיסוף ויצירה של מידע חדש שכיום אינו חלק מהתיק הקליני; שימוש חכם יותר במידע במסגרת ניסויים קליניים; פיתוח כלי NLP; תשתיות מידע המקלות על שיתוף פעולה בין מספר ארגונים, Sandbox המדמה את הנתונים בסביבת המחקר, ועוד. 
  תכנון והקמת התשתית יתבצעו בהתאם לצרכי המו”פ של שיתופי הפעולה המתוכננים.
  נשמח לשמוע על תשתיות נוספות היכולות לתרום למימוש מטרות הקול הקורא.
 • בתחום העסקת עובדים המוכשרים בהקמת התשתית והשירותים: העסקה של עובדים שיקדמו את שיתופי הפעולה בטווח זמנים מוגדר (SLA) ומהיר לאורך כל שלבי שיתוף הפעולה, ובהתאם לסטנדרט הקיים במרכזים רפואיים מובילים בעולם (מבחינת טווחי הזמן, עלות השירות ותנאי ההתקשרות). כוח האדם המועסק במסגרת התכנית יכול להיות מגוון (קליני, טכנולוגי, משפטי, פיתוח עסקי) בהתאם למאפייני התשתית והשירותים אותם מעוניין הארגון לפתח.
 • שירותים: השירותים אותם יפתחו ארגוני הבריאות במסגרת התכנית יינתנו במחירים תחרותיים כמו שירותים מקבילים בעולם. ישנה חשיבות ליצירת דרכים לביצוע התקשרות בטווח זמנים מהיר ותחרותי, כמו למשל בעזרת הגדרה מראש של מספר מסלולי התקשרות כברירת מחדל. במסגרת זו הארגון יהיה מחויב לייצר גם מסלול שבו ניתן לבצע מחקר ופיתוח, ללא התניה בקבלת בעלות על הקניין הרוחני או בקבלת תמלוגים במקרים בהם אין לארגון הבריאות תרומה המצאתית.

שיתופי פעולה בין ארגוני הבריאות

ארגוני בריאות אשר יגישו תכנית משותפת ידרשו לעמוד בתנאים הבאים:

 1. הסכם שיתוף פעולה או מסמך עקרונות מחייב לתקופה של 5 שנים לפחות.
 2. קביעת תהליכים לצורך הסכמי שיתוף פעולה עם התעשייה, כך שמי שמעוניין בשיתוף פעולה לא יאלץ לנהל משא ומתן נפרד עם כל אחד מהארגונים השותפים;

 

הגשה משותפת יכולה להיעשות ע”י הגשה של ארגון ראשי כאשר הארגון השני מהווה קבלן משנה. לחילופין, ניתן להקים חברה חדשה בבעלות משותפת למגישים.
ארגוני בריאות וחברות המעוניינים לבחון שיתופי פעולה, מוזמנים להשאיר את פרטי הקשר שלהם בקובץ .

 

גובה המענק

התקציב הכולל הינו עד 14.55 מש”ח לתקופה של עד 3 שנים. גובה המענק הינו 55% או 66% מסך התקציב של התוכנית שאושרה ע”י ועדת המחקר ועד 8 מש”ח לכלל התקופה.  (לפרוט נוסף ראו בתנאי מסלול ההטבה 5 ב’ ובנהליו).

 

תנאי הסף

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו”פ (אשר מבוקשת עבורם תמיכה) של מרכז הרווח לרשות החדשנות. 
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • על מרכז הרווח לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 5, נהלי המסלול ונהלי הרשות.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • מענה לצרכי המו”פ בתחום הבריאות
  • קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
  • היקף, איכות וזמינות ציוד התשתית, בדגש על מידע הבריאות, אשר יונגש על ידי המבקש לטובת שיתופי הפעולה.
  • החדשנות הטכנולוגית שתאפשר נגישות לתשתית המו”פ בתעשייה בישראל.
  • קיים צורך טכנולוגי משמעותי עבור ציוד התשתית לתהליכי המו”פ של התעשייה. 
 • הגברת התחרות, היקף ומגוון שיתופי הפעולה
  • הגדלת היקף ומגוון שיתופי הפעולה המבוססים על מידע בריאות של המבקש עם התעשייה (חברות ישראליות). יש יתרון בפירוט רשימת פרויקטים פוטנציאליים ולצירוף הסכמי שת”פ או מכתבי כוונות מלקוחות פוטנציאליים.
  • מידת יכולתה של התכנית המוצעת להביא להגדלת מגוון תחומי מידע הבריאות שיהיו בהם שיתופי פעולה עם התעשייה בישראל ו/או להגדלת מגוון ארגוני הבריאות המשתפים פעולה עם התעשייה בישראל.
 • יכולות הצוות
  • יכולות המבקש ובכללן יכולת הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה.
 • תהליכי העבודה – SLA
  • יעילות ואיכות תהליכי העבודה המוצעים של המבקש, אשר יאפשרו הגעה להסכמי שיתופי פעולה עם תאגידים תעשייתיים ויישומם בטווחי זמן מהירים וקבועים מראש.
 • מודל בר קיימא
  • פוטנציאל תשתית המו”פ לבסס מודל בר קיימא לטווח ארוך עקב הצלחת התכנית.  

דגשים למילוי טפסי ההגשה לצורך הערכת הבקשות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל, ניתן לראות כאן.

 

לו”ז להקמה 

יש להתייחס בהגשה, ללו”ז להקמת/הרחבת תשתיות המו”פ והתחלת מתן השירות המתואר במסגרת הבקשה. יש לתאר את שלבי בניית היכולות הטכנולוגיות ושירותי המו”פ שיסופקו על ידי ארגוני הבריאות בטווח הקצר ובטווח הארוך. הציפייה הינה שארגוני הבריאות יחלו בהתקשרויות ובתכנון שיתופי הפעולה מול התעשייה החל מאישור הפרויקט ובמתן חלק מהשירותים החדשים לא יותר מ-6 חודשים מקבלת האישור למימון.

 

דיווחי יעדים ושקיפות

לאחר שלב ההקמה הראשוני ומרגע שניתנים שרותי מחקר ופיתוח למשתמשים, על ארגוני הבריאות:

 • להנגיש מידע לציבור הרחב בנוגע לשירותים השונים המוצעים על ידי הארגון ולוחות הזמנים (SLA) לביצועם, באמצעות קטלוג מקוון (online).
 • לדווח אחת לרבעון על היקף הפרויקטים המבוצעים על גבי התשתית ועל סוגי ההתקשרות השונים שבוצעו, וכן על טווח הזמנים (SLA) שבוצע בפועל לשלבי שיתוף הפעולה. הדיווח יועבר בהתאם לפורמט הדיווח שיקבע על ידי רשות החדשנות ומשרד הבריאות.
 • בהתאם לעמידה ביעדים שאושרו לתכנית במהלך שנת הפעילות, יתבצע אישור של התכנית לשנת הפעילות הבאה. התכניות שיזכו במענק יקבלו אישור עקרוני לתמיכה למשך עד שלוש שנים, אולם התמיכה בשנה השנייה והלאה, תהיה תלויה בהגשת בקשה מעודכנת לקראת תחילת שנת הפעילות החדשה, הכוללת את פירוט השירותים שניתנו לגופים חיצוניים בכלל ולתעשייה בפרט, תכנית עבודה מפורטת לשנת הפעילות החדשה, ואישורה יהיה תלוי בעמידה ביעדי השנה הקודמת.

עדיין יש לכם שאלות? לא הבנתם משהו? לחצו כאן למצוא את תשובותיכם

אופן הגשת הבקשה

* הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
* מידע אודות “מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הבריאות ומטה ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי” ניתן לראות במסלול הטבה ב’ נספח א’ תת-מסלול תשתיות מו”פ בתחום הבריאות לתעשייה.

* אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט בדף מסלול תשתית וציוד למו”פ.
* ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 28.02.2022 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו ביוני 2022

 

 

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
פניות עבור אגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות, ניתן ליצור בדוא”ל: digital-health@moh.gov.il
מתעניינים בהגשת בקשות במסגרת הקול הקורא מוזמנים להשתתף בוובינר שייערך ב21 בדצמבר בשעה 11:00, בו יוצגו עיקרי הקול הקורא ואופן הגשת הבקשות במסגרתו. מוזמנים להרשם כאן.

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.