טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס תקציב הבקשה 11/02/2020 הורדה של טופס תקציב הבקשה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 11/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק 20/01/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
Guidance for applicants 16/01/2020 הורדה של Guidance for applicants
טופס הגשה לקרן הודו 16/01/2020 הורדה של טופס הגשה לקרן הודו
טופס בקשה והצדקה 16/01/2020 הורדה של טופס בקשה והצדקה
טופס דיווח שעות 2020 25/12/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2020
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 22/12/2019 הורדה של  טופס הגשת בקשה ממשל-טק
הצהרת הנהלה 19/12/2019 הורדה של הצהרת הנהלה
נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה 18/12/2019 הורדה של נספח מס' 2 - תצהיר מורשה חתימה
תקציב תשתיות כללי 16/12/2019 הורדה של תקציב תשתיות כללי
טופס תיאור הפרוייקט (Word) 16/12/2019 הורדה של טופס תיאור הפרוייקט (Word)
שאלון חברה - תעשיה 16/12/2019 הורדה של שאלון חברה - תעשיה
טופס הגשת בקשה למאגד (Word) 16/12/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב 15/12/2019 הורדה של בקשת לתמיכה במימון אירופי מעורב
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
תאריך עדכון: 17/02/2020
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
תאריך עדכון: 17/02/2020
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
תאריך עדכון: 17/02/2020
בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
תאריך עדכון: 17/02/2020
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 6.2.2020
תאריך עדכון: 13/02/2020
בקשת תמיכה בתכנית מימד אב-טיפוס
תאריך עדכון: 12/02/2020
בקשה לשינויים (קובץ וורד)
תאריך עדכון: 11/02/2020
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה (אקסל)
תאריך עדכון: 11/02/2020
מסלול תנופה - טופס בקשה
תאריך עדכון: 11/02/2020
מסלול תנופה - טופס תקציב מבוקש
תאריך עדכון: 11/02/2020