טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס זהות מועמדים 13/05/2020 הורדה של טופס זהות מועמדים
הצהרת מנהלים הערוץ המהיר 30/04/2020 הורדה של הצהרת מנהלים הערוץ המהיר
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 20/04/2020 הורדה של נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19 26/03/2020 הורדה של הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19
טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור 26/03/2020 הורדה של טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור
טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר 17/03/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה - מסלול אתגר
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע) 04/03/2020 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע)
טופס דיווח תמלוגים 01/03/2020 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 26/02/2020 הורדה של *טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ 25/02/2020 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"ת 23/02/2020 הורדה של טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"ת
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 23/02/2020 הורדה של נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 23/02/2020 הורדה של נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות 23/02/2020 הורדה של נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות) 23/02/2020 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
תאריך עדכון: 18/06/2020
טופס בקשה למענק תפעול
תאריך עדכון: 18/06/2020
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
תאריך עדכון: 17/06/2020
טופס בקשה לשת"פ בתכניות הרצה או התאמת מוצר
תאריך עדכון: 17/06/2020
טופס העברת חובות וזכויות
תאריך עדכון: 14/06/2020
טופס הצהרת בקשה
תאריך עדכון: 11/06/2020
רשימת מסמכי הגשה פיננסיים
תאריך עדכון: 09/06/2020
טופס תזרים מזומנים צפוי
תאריך עדכון: 08/06/2020
טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
תאריך עדכון: 03/06/2020
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 18/05/2020