טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
Runway מגיש הבקשה 27/07/2021 הורדה של Runway מגיש הבקשה
תקציב הבקשה 27/07/2021 הורדה של תקציב הבקשה
טופס ריכוז משאבים 27/07/2021 הורדה של טופס ריכוז משאבים
טופס הצהרת בקשה 27/07/2021 הורדה של טופס הצהרת בקשה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 27/07/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
IIA Partner Search Form 26/07/2021 הורדה של IIA Partner Search Form
I4F Joint Application Form 26/07/2021 הורדה של I4F Joint Application Form
בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע 19/07/2021 הורדה של בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע
בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי 19/07/2021 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
בקשה לאישור תאגיד יחיד 13/07/2021 הורדה של בקשה לאישור תאגיד יחיד
בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה) 13/07/2021 הורדה של בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה)
טופס הגשת בקשת לתמיכה במסלול Seed 04/07/2021 הורדה של טופס הגשת בקשת לתמיכה במסלול Seed
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00 01/07/2021 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00
הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה 24/06/2021 הורדה של הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה 24/06/2021 הורדה של טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
Runway מגיש הבקשה
תאריך עדכון: 27/07/2021
תקציב הבקשה

 

 

 

 

 

תאריך עדכון: 27/07/2021
טופס ריכוז משאבים
תאריך עדכון: 27/07/2021
טופס הצהרת בקשה
תאריך עדכון: 27/07/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
תאריך עדכון: 27/07/2021
IIA Partner Search Form
תאריך עדכון: 26/07/2021
I4F Joint Application Form
תאריך עדכון: 26/07/2021
בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע
תאריך עדכון: 19/07/2021
בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
תאריך עדכון: 19/07/2021
בקשה לאישור תאגיד יחיד
תאריך עדכון: 13/07/2021