טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
מסלול תנופה - טופס בקשה 19/07/2020 הורדה של מסלול תנופה - טופס בקשה
טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק 16/07/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק 16/07/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 15/07/2020 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה
סגירה כללי הצהרת רו"ח 15/07/2020 הורדה של סגירה כללי הצהרת רו"ח
דגשים למילוי טפסי הבקשה 28/06/2020 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28/06/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
I4F Partner search form 28/06/2020 הורדה של I4F Partner search form
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה 18/06/2020 הורדה של טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
טופס בקשה למענק תפעול 18/06/2020 הורדה של טופס בקשה למענק תפעול
טופס העברת חובות וזכויות 14/06/2020 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
טופס הצהרת בקשה 11/06/2020 הורדה של טופס הצהרת בקשה
רשימת מסמכי הגשה פיננסיים 09/06/2020 הורדה של רשימת מסמכי הגשה פיננסיים
טופס תזרים מזומנים צפוי 08/06/2020 הורדה של טופס תזרים מזומנים צפוי
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 18/05/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק
תאריך עדכון: 17/08/2020
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
תאריך עדכון: 17/08/2020
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
תאריך עדכון: 09/08/2020
דוח שנתי- מסלול 37 ב
תאריך עדכון: 09/08/2020
בקשה לתמיכה מסלול 37 א
תאריך עדכון: 09/08/2020
בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע
תאריך עדכון: 03/08/2020
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 30/07/2020
טופס הגשת בקשה ממשל-טק
תאריך עדכון: 30/07/2020
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה
תאריך עדכון: 26/07/2020
בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
תאריך עדכון: 19/07/2020