טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה 18/06/2020 הורדה של טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
טופס בקשה למענק תפעול 18/06/2020 הורדה של טופס בקשה למענק תפעול
טופס העברת חובות וזכויות 14/06/2020 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
טופס הצהרת בקשה 11/06/2020 הורדה של טופס הצהרת בקשה
רשימת מסמכי הגשה פיננסיים 09/06/2020 הורדה של רשימת מסמכי הגשה פיננסיים
טופס תזרים מזומנים צפוי 08/06/2020 הורדה של טופס תזרים מזומנים צפוי
טופס הגשת בקשה למאגד (Word) 03/06/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למאגד (Word)
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 18/05/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
טופס זהות מועמדים 13/05/2020 הורדה של טופס זהות מועמדים
הצהרת מנהלים הערוץ המהיר 30/04/2020 הורדה של הצהרת מנהלים הערוץ המהיר
נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 20/04/2020 הורדה של נספח 6 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19 26/03/2020 הורדה של הגשת בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ להתמודדות עם נגיף ה-COVID19
טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור 26/03/2020 הורדה של טופס הגשה לקול קורא קורונה בתעשיית הייצור
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע) 04/03/2020 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע)
טופס דיווח תמלוגים 01/03/2020 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה
תאריך עדכון: 26/07/2020
בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
תאריך עדכון: 19/07/2020
מסלול תנופה - טופס בקשה
תאריך עדכון: 19/07/2020
טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק
תאריך עדכון: 16/07/2020
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
תאריך עדכון: 16/07/2020
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה
תאריך עדכון: 15/07/2020
סגירה כללי הצהרת רו"ח
תאריך עדכון: 15/07/2020
דגשים למילוי טפסי הבקשה
תאריך עדכון: 28/06/2020
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
תאריך עדכון: 28/06/2020
I4F Partner search form
תאריך עדכון: 28/06/2020