טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 04/04/2021 הורדה של נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע 04/04/2021 הורדה של נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי 24/03/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
שאלון חברה - תעשיה 21/03/2021 הורדה של שאלון חברה - תעשיה
טופס תיאור הפרוייקט (Word) 21/03/2021 הורדה של טופס תיאור הפרוייקט (Word)
טופס הצהרה והרשאה 21/03/2021 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
טופס העברת חובות וזכויות 21/03/2021 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
מסלול תנופה - טופס בקשה 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס בקשה
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
תקציב תשתיות כללי 21/03/2021 הורדה של תקציב תשתיות כללי
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 21/03/2021 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 21/03/2021 הורדה של *טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 19/05/2021
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 21/04/2021
בקשה לדיון חוזר
תאריך עדכון: 21/04/2021
Guidance for applicants
תאריך עדכון: 20/04/2021
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה
תאריך עדכון: 14/04/2021
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 14/04/2021
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 14/04/2021
Knowledge import program - Budget request template for foreign research
תאריך עדכון: 08/04/2021
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
תאריך עדכון: 04/04/2021