טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
Guidance for applicants 20/04/2021 הורדה של Guidance for applicants
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 14/04/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם 14/04/2021 הורדה של טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 14/04/2021 הורדה של בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
Knowledge import program - Budget request template for foreign research 08/04/2021 הורדה של Knowledge import program - Budget request template for foreign research
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום 04/04/2021 הורדה של נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 04/04/2021 הורדה של נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע 04/04/2021 הורדה של נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי 24/03/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
שאלון חברה - תעשיה 21/03/2021 הורדה של שאלון חברה - תעשיה
טופס תיאור הפרוייקט (Word) 21/03/2021 הורדה של טופס תיאור הפרוייקט (Word)
טופס העברת חובות וזכויות 21/03/2021 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
תקציב תשתיות כללי 21/03/2021 הורדה של תקציב תשתיות כללי
טופס ריכוז משאבים
תאריך עדכון: 27/07/2021
טופס הצהרת בקשה
תאריך עדכון: 27/07/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
תאריך עדכון: 27/07/2021
IIA Partner Search Form
תאריך עדכון: 26/07/2021
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00
תאריך עדכון: 01/07/2021
הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 19/05/2021
בקשה לדיון חוזר
תאריך עדכון: 21/04/2021