טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 21/03/2021 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 21/03/2021 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
סגירה כללי דו"ח טכני 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
סגירה כללי הצהרת הנהלה 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
סגירה כללי הצהרת רו"ח 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי הצהרת רו"ח
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 21/03/2021 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 21/03/2021 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
בקשה תקציב מנהלת חממה 21/03/2021 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
בקשה לאישור תאגיד יחיד 18/03/2021 הורדה של בקשה לאישור תאגיד יחיד
בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה) 18/03/2021 הורדה של בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה)
דוח טכנולוגי מסכם 08/03/2021 הורדה של דוח טכנולוגי מסכם
טופס הגשת בקשת לתמיכה במסלול Seed 07/03/2021 הורדה של טופס הגשת בקשת לתמיכה במסלול Seed
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע
תאריך עדכון: 21/03/2021
תקציב תשתיות כללי

שימו לב: הקובץ החדש מיועד לכלל מסלולי הזירה ולכן יש לבחור בעמוד הראשון של קובץ האקסל את המסלול הנכון – מתוך התפריט (חץ בצד שמאל למטה ליד ציון המסלול) על מנת שיפתח הקובץ המתאים לתנאי המימון של המסלול אליו אתם מבקשים להגיש.

תאריך עדכון: 21/03/2021
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
תאריך עדכון: 21/03/2021
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
תאריך עדכון: 21/03/2021
הצהרה רואי החשבון של החברה
תאריך עדכון: 21/03/2021
הסכם עקרונות שת"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 21/03/2021
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תאריך עדכון: 21/03/2021