טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תקציב תשתיות כללי 28/05/2019 הורדה של תקציב תשתיות כללי
טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות 26/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית חברות מתחילות
הסכם עקרונות הכוונת ידע 22/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות הכוונת ידע
הסכם עקרונות העברת ידע 22/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות העברת ידע
בקשה לדיון חוזר 22/05/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/05/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו 06/05/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו
טופס הצהרה והרשאה 06/05/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים) 06/05/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מתחת 50 עובדים)
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 06/05/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ 06/05/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות 06/05/2019 הורדה של נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור 05/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל) 28/04/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומים נבחרים (גורמי ממשל)
טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים) 17/04/2019 הורדה של טופס בקשה - תקציב מבוקש (מעל 50 עובדים)
בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ
06/05/2019
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור
05/05/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
08/03/2019
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
08/03/2019
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
08/03/2019
נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 11 - טופס בקשה למענק
06/02/2019
נספח 10 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
06/02/2019
טופס פתיחת עדכון פרטי מוטב 13.6.19
06/02/2019
נספח 8 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
06/02/2019