טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 06/10/2019 הורדה של נספח 5 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/10/2019 הורדה של נספח 4 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 06/10/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
טופס תקציב הבקשה 02/10/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
מסלול תנופה - טופס בקשה 22/09/2019 הורדה של מסלול תנופה - טופס בקשה
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 05/09/2019 הורדה של טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 05/09/2019 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019 28/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019 28/08/2019 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019
דגשים למילוי טפסי הבקשה 26/08/2019 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019 22/08/2019 הורדה של נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019
בקשה לשינויים (קובץ וורד) 14.8.2019 14/08/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ וורד) 14.8.2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019 13/08/2019 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 11/08/2019 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה 04/08/2019 הורדה של טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
28/05/2019
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
28/05/2019
נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי
28/05/2019
הסכם עקרונות הכוונת ידע
22/05/2019
הסכם עקרונות העברת ידע
22/05/2019
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019
06/05/2019
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור
05/05/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
08/03/2019
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
08/03/2019
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
08/03/2019