טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה 04/08/2019 הורדה של טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 31/07/2019 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
נספח 3 - ערבות הגשה 28/07/2019 הורדה של נספח 3 - ערבות הגשה
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19 21/07/2019 הורדה של  טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי 26/06/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
בקשה לביטול בקשת תמיכה 17/06/2019 הורדה של בקשה לביטול בקשת תמיכה
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
טופס דיווח שעות 2018 11/06/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2018
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת 06/06/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת
טופס ריכוז משאבים 05/06/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 28/05/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 28/05/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי 28/05/2019 הורדה של נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי
הסכם עקרונות שת"פ 28/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי
28/05/2019
הסכם עקרונות הכוונת ידע
22/05/2019
הסכם עקרונות העברת ידע
22/05/2019
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 28.8.2019
06/05/2019
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור
05/05/2019
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
08/03/2019
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
08/03/2019
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
08/03/2019
נספח 12 - תקציב כולל – הפעלת מעבדה לחדשנות
06/02/2019
נספח 11 - טופס בקשה למענק
06/02/2019