טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
תקציב הבקשה 21/03/2021 הורדה של תקציב הבקשה
טופס הצהרה והרשאה 21/03/2021 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס ריכוז משאבים 21/03/2021 הורדה של טופס ריכוז משאבים
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
טופס העברת חובות וזכויות 21/03/2021 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
מסלול תנופה - טופס בקשה 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס בקשה
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות 21/03/2021 הורדה של הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 21/03/2021 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 21/03/2021 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
הסכם עקרונות שת"פ 21/03/2021 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
הצהרה רואי החשבון של החברה 21/03/2021 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 21/03/2021 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע
תאריך עדכון: 21/03/2021
תקציב תשתיות כללי

שימו לב: הקובץ החדש מיועד לכלל מסלולי הזירה ולכן יש לבחור בעמוד הראשון של קובץ האקסל את המסלול הנכון – מתוך התפריט (חץ בצד שמאל למטה ליד ציון המסלול) על מנת שיפתח הקובץ המתאים לתנאי המימון של המסלול אליו אתם מבקשים להגיש.

תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 21/03/2021
תקציב הבקשה

תקציב בקשה זה חל על כלל הבקשות שיוגשו החל מה 1.11.20.

 

 

 

 

תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס הצהרה והרשאה
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס ריכוז משאבים
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021