טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
I4F Partner search form 05/09/2021 הורדה של I4F Partner search form
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק 02/09/2021 הורדה של טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק
טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש 30/08/2021 הורדה של טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש
טופס הגשת בקשת תמיכה למסלול מימד - עבור חברות 16/08/2021 הורדה של טופס הגשת בקשת תמיכה למסלול מימד - עבור חברות
Runway מגיש הבקשה 27/07/2021 הורדה של Runway מגיש הבקשה
טופס ריכוז משאבים 27/07/2021 הורדה של טופס ריכוז משאבים
טופס הצהרת בקשה 27/07/2021 הורדה של טופס הצהרת בקשה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 27/07/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
IIA Partner Search Form 26/07/2021 הורדה של IIA Partner Search Form
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00 01/07/2021 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00
הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה 24/06/2021 הורדה של הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה 24/06/2021 הורדה של טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה 24/06/2021 הורדה של טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 19/05/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
בקשה לדיון חוזר 21/04/2021 הורדה של בקשה לדיון חוזר
בקשה לאישור תאגיד יחיד
תאריך עדכון: 10/11/2021
תקציב הבקשה

 

 

 

 

 

תאריך עדכון: 04/11/2021
בקשת תמיכה בתכנית מסחור ידע
תאריך עדכון: 05/10/2021
I4F Joint Application Form
תאריך עדכון: 04/10/2021
בקשה לתמיכה בתכנית מחקר יישומי בתעשייה
תאריך עדכון: 19/09/2021
I4F Partner search form
תאריך עדכון: 05/09/2021
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק
תאריך עדכון: 02/09/2021
טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש
תאריך עדכון: 30/08/2021
טופס הגשת בקשת תמיכה למסלול מימד - עבור חברות
תאריך עדכון: 16/08/2021
Runway מגיש הבקשה
תאריך עדכון: 27/07/2021