טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
דוח שנתי- מסלול 37 ב 20/02/2020 הורדה של דוח שנתי- מסלול 37 ב
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 20/02/2020 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית) 20/02/2020 הורדה של הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 20/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 20/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
טופס תקציב הבקשה – הסדנה 20/02/2020 הורדה של טופס תקציב הבקשה – הסדנה
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37 20/02/2020 הורדה של הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 19/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת 19/02/2020 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה 19/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40 17/02/2020 הורדה של טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 17/02/2020 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 17/02/2020 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי 17/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 6.2.2020 13/02/2020 הורדה של בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 6.2.2020
נספח 7 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
תאריך עדכון: 23/02/2020
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)
תאריך עדכון: 23/02/2020
נספח 3 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
תאריך עדכון: 23/02/2020
בקשת תמיכה בתכנית העברת ידע
תאריך עדכון: 23/02/2020
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
תאריך עדכון: 20/02/2020
דוח שנתי- מסלול 37 ב
תאריך עדכון: 20/02/2020
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
תאריך עדכון: 20/02/2020
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
תאריך עדכון: 20/02/2020
בקשה לתמיכה מסלול 37 א
תאריך עדכון: 20/02/2020
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
תאריך עדכון: 20/02/2020