טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 19/05/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה 21/04/2021 הורדה של בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
בקשה לדיון חוזר 21/04/2021 הורדה של בקשה לדיון חוזר
Guidance for applicants 20/04/2021 הורדה של Guidance for applicants
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 14/04/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם 14/04/2021 הורדה של טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 14/04/2021 הורדה של בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
Knowledge import program - Budget request template for foreign research 08/04/2021 הורדה של Knowledge import program - Budget request template for foreign research
טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש 04/04/2021 הורדה של טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום 04/04/2021 הורדה של נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 04/04/2021 הורדה של נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע 04/04/2021 הורדה של נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי 24/03/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
שאלון חברה - תעשיה 21/03/2021 הורדה של שאלון חברה - תעשיה
טופס תיאור הפרוייקט (Word) 21/03/2021 הורדה של טופס תיאור הפרוייקט (Word)
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 19/05/2021
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 21/04/2021
בקשה לדיון חוזר
תאריך עדכון: 21/04/2021
Guidance for applicants
תאריך עדכון: 20/04/2021
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה
תאריך עדכון: 14/04/2021
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 14/04/2021
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 14/04/2021
Knowledge import program - Budget request template for foreign research
תאריך עדכון: 08/04/2021
טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש
תאריך עדכון: 04/04/2021
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
תאריך עדכון: 04/04/2021