טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשת תמיכה בתכנית מימד אב-טיפוס 28/01/2020 הורדה של בקשת תמיכה בתכנית מימד אב-טיפוס
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי 28/01/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכוונת ידע אקדמי
בקשת תמיכה בתכנית העברת ידע 28/01/2020 הורדה של בקשת תמיכה בתכנית העברת ידע
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק 20/01/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
Guidance for applicants 16/01/2020 הורדה של Guidance for applicants
טופס הגשה לקרן הודו 16/01/2020 הורדה של טופס הגשה לקרן הודו
טופס בקשה והצדקה 16/01/2020 הורדה של טופס בקשה והצדקה
טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40 15/01/2020 הורדה של טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40
על היזם/ים החרדי/ים להנפיק אישור אחד מבין האישורים המפורטים בהסבר הנוסף. לצפייה בסוגי האישורים לחצו על סימן השאלה. 09/01/2020
(3) הצהרה חתומה 09/01/2020
(2) הצהרה חתומה 09/01/2020
(1) הצהרה חתומה 09/01/2020
מאזן בוחן לתום השנה האחרונה (אם אין לגביה דו"ח כספי מבוקר) 09/01/2020
יש לצרף מסמך בילטראלי בהתאם למדינה בה מוגשת התכנית (ניתן לפנות לאיש הקשר האחראי על האיזור - אסיה, אירופה, אמריקה) 02/01/2020
טופס דיווח שעות 2020 25/12/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2020
בקשת תמיכה בתכנית מימד אב-טיפוס
28/01/2020
טופס בקשה והצדקה
16/01/2020
טופס הצעת מועמדות למסלול הטבה מס' 40
15/01/2020
על היזם/ים החרדי/ים להנפיק אישור אחד מבין האישורים המפורטים בהסבר הנוסף. לצפייה בסוגי האישורים לחצו על סימן השאלה.
09/01/2020
(3) הצהרה חתומה
09/01/2020
(2) הצהרה חתומה
09/01/2020
(1) הצהרה חתומה
09/01/2020
מאזן בוחן לתום השנה האחרונה (אם אין לגביה דו"ח כספי מבוקר)
09/01/2020
Guidance for applicants
09/01/2020
טופס הגשה לקרן הודו
09/01/2020