טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע 14/08/23
טופס בקשה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות החדש 14/08/23
בקשה לאישור איגוד משתמשים (עמותה) 14/08/23
בקשה לאישור תאגיד יחיד 14/08/23
דוח טכנולוגי מסכם 14/08/23
טופס בקשה לאישור משקיע קשור 14/08/23
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב 14/08/23
טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43 14/08/23
חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים 14/08/23
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי 14/08/23
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית 14/08/23
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית 14/08/23
טופס הגשת בקשת לתמיכה במסלול Seed 14/08/23
טופס דיווח שעות 2020 14/08/23
בקשה לסגירת תכנית- קרן תמורה 27/09/23
הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ 14/08/23
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק 14/08/23
בקשה לתמיכה בתכנית מחקר יישומי בתעשייה 14/08/23
טופס הגשת בקשה לקרן הון אנושי להייטק 14/08/23
טופס הגשת בקשה למסלול עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך