טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
קנין רוחני 29/11/23
דוחות על מצב כספי 2022 - רשות החדשנות 13/11/23
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 12.09.2022 06/11/23
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 15.09.2022 06/11/23
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 07.09.2022 06/11/23
דוח מדעי החיים השנתי – IATI 27/09/23
Annual Report 2023 - The State of Tech-High 27/06/23
מצב ההיי-טק 2023 27/06/23
Israeli High-Tech Human Capital Report - 2022-2023 Snapshot 16/05/23
דוח הון אנושי בהייטק הישראלי - תמונת מצב 2022-2023 16/05/23
Innovation Authority Position Paper 03/05/23
נייר עמדה - חשש מהתפצלות ההייטק הישראלי מהמגמות העולמיות וכיווני פעולה אפשריים 01/05/23
נשים בהייטק: תמונת מצב 2023 20/03/23
חלבון אלטרנטיבי מהחי; שיטות, אתגרים והשפעות סביבתיות 2023 05/02/23
חלבון אלטרנטיבי מהחי - שיטות , אתגרים והשפעות סביבתיות 2023 03/02/23
דוח הביומד השנתי של IATI 14/12/22
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2022 31/10/23
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 29.05.2022 31/10/22
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 28.06.2022 20/09/22
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 24.03.2022 20/09/22
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך