טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תמצית דוחות כספיים 01/05/24
Investors Report 2023 21/03/24
נשים בהייטק - תמונת מצב 2024 07/03/24
Licensing Playbook 03/03/24
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 23.10.2023 07/01/24
פרוטוקול החלטה בכתב - 14.10.2023 07/01/24
פרוטוקול החלטות בכתב - 14.10.2023 07/01/24
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 21.09.2023 07/01/24
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 03.09.2023 07/01/24
‏‏פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 13.08.2023 07/01/24
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 3.9.2023 07/01/24
תוצאות סקר חברות- רשות החדשנות 12.23 19/12/23
הודעה ללקוחותינו 28/02/24
קובץ שינויים - קודי שכר מעודכנים 26.11.23 06/12/23
Israel’s State of Climate Tech 2O23
Innovating Towards a Better Planet
06/12/23
אקלים-טק בישראל תמונה מצב 2023
יוצרים חדשנות למען עולם טוב יותר
06/12/23
קנין רוחני 29/11/23
דוחות על מצב כספי 2022 - רשות החדשנות 13/11/23
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 12.09.2022 06/11/23
פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 15.09.2022 06/11/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך