מסלול עזרטק:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%75%, 60%10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הפינטק:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%60%10% אזור עדיפות לאומיתבארץ, ניתן בחו”ל, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק):

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%60%10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ אצל חקלאי ישראליעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום התחבורה:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%75%10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הגנת הסביבה:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%75%10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים

מסלול משותף לפיילוטים עם המשרד לביטחון פנים:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%60%10% אזור עדיפות לאומיתהמשרד לביטחון פנים, כב”ה, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, שב”סעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הבינוי והשיכון:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%במסגרת תת-מסלול תעשיות בנייה- 60%, 70%במסגרת תת-מסלול טכנולוגיות בנייה: 60%10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בחברות ממשלתיות:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%60%10% אזור עדיפות לאומיתחברות ממשלתיות ישראליותעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום תקשורת 5G:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%60%10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום האנרגיה:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%60%10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים

מסלול תמיכה במו”פ בתחום החלל:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב מו”פאין הגבלה50%-20%60%,70%,80%,85%10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הבריאות הדיגיטלית:

סוג החברהמסגרת הפנייה לציבורבשלות טכנולוגיתגובה תקציב מבוקששיעור מענקשיעור מענק חריג?תוספת מענק לפריפריהמיקום אתר פיילוטמשך תקופת הביצוע המבוקשת 
חברות טכנולוגיה ישראליותהגשה במסגרת קו”ק בלבדבשלב לביצוע פיילוטאין הגבלה50%-20%במסגרת תת-מסלול חברות תעשייתיות- 60%, 70%במסגרת תת-מסלול בריאות דיגיטלית- 60%, 75% 10% אזור עדיפות לאומיתרק בארץ, אפשר פיילוט עצמיעד 24 חודשים