"אתגר" - טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח בר-קיימא במדינות מתפתחות

0
0

מסלול "אתגר" - עידוד מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים, הינו יוזמה משותפת של רשות החדשנות עם מש"ב (המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי של משרד החוץ) במסגרת יוזמת Grand Challenges הבינלאומית, שמטרתה פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאתגרי הבריאות, מים וביטחון תזונתי במדינות מתפתחות.

מטרת המסלול

 

מטרת מסלול ההטבה הינה עידוד מו"פ למציאת פתרונות טכנולוגיים חדשניים לאתגרי בריאות, מים וביטחון תזונתי במדינות מתפתחות. המסלול מעודד חדשנות טכנולוגית ישראלית בתחום זה וכניסה לשווקים חדשיםובמקביל מבטא את הרצון לסייע למדינות אלו.

למי מיועד המסלול?

 

המסלול מתאים לחברות וליזמים העוסקים בתחומי הבריאות, ביטחון המזון ופונים לשווקים במדינות מתפתחות.

 

מה מקבלים?

 

​תמיכה של 70%, 80% או 90% מהתקציב המאושר עד לתקרה של 500,000 שקלים.

 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 

 • תנאים אטרקטיביים: מימון של עד 90% מהתקציב נותן דחיפה ראשונית למיזם. בנוסף, פטור מתמלוגים על הכנסות המתקבלות ממדינות היעד.
 • חשיפה לשווקים חדשים ולשותפים פוטנציאליים: המסלול יוצר גשרים ושיתופי פעולה בין היזמים לשותפים פוטנציאליים בשווקי היעד, בין השאר בזכות השותפים הגלובליים של יוזמת Grand Challenges: סוכנויות הסיוע של ארצות הברית ובריטניה, קרנות פילנתרופיות, מכוני מחקר ועוד.

תנאי המסלול

 

 • ​הבקשה היא לתכנית מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים, שכתוצאה ממנו יפותח מוצר.
 • המבקש לא קיבל ואינו מקבל סיוע מרשות החדשנות או הממשלה בגין מרכיבים בתכנית. 
 • המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכו' ואין לו חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 26 ונהלי המסלול (הכולל את הנהלים: 200-01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06). 

קריטריונים להערכת בקשה ואופן הגשת בקשה

 
הבקשות יבחנו על פי אמות המידה המפורטות להלן:
 • השפעה פוטנציאלית על מצב הבריאות במדינות המתפתחות – מידת התרומה של תוצרי המו"פ לפתרון אתגרי בריאות ואפשרות ליישום תוצרי המו"פ במדינות המתפתחות
 • המוצר והטכנולוגיה –קיום תכנית מו"פ ריאלית הכוללת גישה שונה ומקורית, התכנות טכנולוגית, יתרונות לעומת פתרונות קיימים ויכולת להגיע לאבני דרך. 
 • איכות הצוות – ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומדות לרשות המבקש לשם השגת יעדי התכנית המאושרת.
 • גמלון (Scalability) –  קיום תכנית ברורה ליישום תוצרי המו"פ לפתרון אתגרי בריאות במדינות המתפתחות בקנה מידה מסחרי 
 • חדשנות משולבת –  שילוב החדשנות הטכנולוגית עם חדשנות חברתית ועסקית, בדרך שתסייע להשיג השפעה מרבית של תוצרי המו"פ על התמודדות עם אתגרי בריאות

קולות קוראים וזמני הגשה

כרגע אין קול קורא פעיל

איך מגישים בקשה?

תחילה יש לקרוא בקפידה את מסלול הטבה מס' 26 ואת נהלי המסלול.

ההגשה לשלב הראשון:

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה  (Word) באנגלית
 2. תקציב בקשה (טיוטה לשלב א)
 3. טופס הצהרה והרשאה

בנוסף,

הגשה על ידי תאגיד:

הגשה על ידי קבוצת יזמים:

הגשה על ידי יזם בודד:
צילום תעודת זהות

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

 

ההגשה לשלב השני:

ההגשות לשלב השני ייעשו גם הן באמצעות המערכת המקוונת.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2. תקציב בקשה
 3.  טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 4. הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
 5. תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד (שימו לב שיש למלא את ההצהרה המתאימה אם ההגשה עבור תאגיד או יזם/קבוצת יזמים).

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לדיון חוזר ובו ולצרף את המסמכים.

להנחיות ודגשים להגשת הבקשה לשלב השני לחצו כאן 

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות בנושאי הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות באמצעות:  

klita@innovationisrael.org.il | טלפון 3-71579000

 

לשאלות לזירה החברתית-ציבורית ניתן לפנות באמצעות דואר האלקטרוני:

 SC@innovationisrael.org.il