ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות -מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 8.5.17 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 17.5.17 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 8 מו''פ גנרי - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 17.5.17 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.18 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 18 - תכנית קמין - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות - 1.1.2016 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות 08.05.2017 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 24 - טכנולוגיות חלל - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018
מסלול הטבה מס' 30 - אתגרי המגזר הציבורי - 1.1.16 (ארכיון) מסלול הטבה 08/03/2018

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות