ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס’ 44 – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל

מסלול הטבה מס' 44 קובץ להורדה